נרי נהוראי, מנכ"ל פלסטופיל: "דוחות הרבעון השני מציגים לראשונה את תוצאות פלסטופיל לאחר הרכישות שביצענו"

הכנסות החברה ברבעון השני של 2023 גדלו ב- 96% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד לכדי 103 מיליון שקל

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/08/2023

פלסטופיל מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2023, הכוללות לראשונה איחוד של תוצאות מור תעשיות ופולישק אריזה גמישה.

ההכנסות הסתכמו ב-103 מיליון שקל – גידול של 96% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. EBITDA – של 9.4 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון השני – 1.7 מיליון שקל.

פלסטופיל מציינת כי הרכישות של החברות מור תעשיות וחברת פולישק אריזה גמישה, יחזקו מאוד את בסיס הלקוחות של החברה, יבטיחו תמהיל מאוזן של מכירות בשוק המקומי וליצוא וירחיבו את היצע המוצרים של החברה תוך יצירת תנאים ל-Cross-Sell והמשך מיצוי סינרגיות תפעוליות.

נרי נהוראי, מנכ"ל פלסטופיל: "דוחות הרבעון השני מציגים לראשונה את תוצאות פלסטופיל לאחר הרכישות שביצענו, וזאת בשעה שאנו מבצעים תהליכים על מנת להגדיל את המכירות ולשפר את הרווחיות, מתוך מטרה למצב את פלסטופיל כחברה צומחת ורווחית, תוך ניצול היתרונות לגודל. אנו ממקדים את מאמצי הגדלת המכירות שלנו לשווקי הייצוא, ובונים מערך מכירות ייעודי שייתן מענה לביקוש למוצרי החברה באירופה ובארה"ב, באופן שיחזק את קשרינו עם הלקוחות. 

"ברבעון הנוכחי החזרנו, תוך רבעון אחד, את פעילות פולישק להיקפי עבודה משמעותיים ולרווחיות באמצעות ניצול סינרגיות עם הפעילות של פלסטופיל בתחומי כוח האדם וחומרי הגלם, הצפויות לבוא ביתר שאת לידי ביטוי לאורך הרבעונים הבאים. בנוסף, השלמנו את העברת פעילות אבדת שדה נחום מקיבוץ שדה נחום לאתר של מור בשדרות, יש בכך פוטנציאל להפחתת עלויות ולהאצת תהליכים פנימיים במערכי הפיתוח והייצור שלנו. אנו ממוצבים כיום טוב מאי פעם להגדלת המכירות ושיפור היעילות התפעולית והרווחיות של פלסטופיל". 

חברת פלסטופיל, העוסקת בייצור יריעות פלסטיק רב שכבתיות לתעשיית המזון, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2023. תוצאות הרבעון השני כוללות לראשונה איחוד מלא של התוצאות הכספיות של חברת מור תעשיות פלסטיק וחברת פולישק אריזה גמישה, אשר רכישתה הושלמה במהלך אפריל 2023. רכישות אסטרטגיות אלו מחזקות מאוד את מעמדה העסקי והתחרותי של פלסטופיל וכן מרחיבות ומגוונות את פעילות מוצרי החברה. 

להלן עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השני של 2023: 

הכנסות החברה ברבעון השני של 2023 הסתכמו ב- 102.7 מיליון שקל, צמיחה של 96% בהשוואה להכנסות של 52.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. עיקר הגידול נובע מאיחוד לראשונה של תוצאות החברות מור ופולישק לעומת התקופה המקבילה. ההכנסות במחצית הראשונה של 2023 הסתכמו בכ-204 מיליון שקל, וזאת לעומת 98.5 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. הגידול במכירות נובע מהכללת הכנסות קבוצת מור ופעילות פולישק, בסך של 113.7 מיליון שקל ו-10.2 מיליון שקל בהתאמה, ביחס להכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ממגזר 'אריזות תעשיה למזון' עמדו על 45.9 מיליון שקל ברבעון השני, ו-90.7 מיליון שקל בחציון הראשון. ההכנסות ממגזר 'אריזות גמישות לתעשייה' עמדו על 56.7 מיליון שקל ברבעון השני, ו-113.7 מיליון שקל בחציון הראשון.

הכנסות החברה בשוק היעד המרכזי בארצות הברית הסתכמו בכ- 21 מיליון שקל ברבעון השני,  בהשוואה לכ-13.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בין היתר כתוצאה מרכישת פעילות חברת מור, לה פעילות בשוק האמריקאי. פלסטופיל סימנה לפני כשנתיים את השוק האמריקאי כיעד אסטרטגי וכמנוע צמיחה עתידי, ומלבד רכישת פעילות מור, פלסטופיל רושמת גם צמיחה אורגנית בהכנסות בשוק יעד מרכזי זה. 

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2023 הסתכם בכ-16.6 מיליון שקל והושפע מרכישת מור תעשיות ופולישק אריזה גמישה, בהשוואה לרווח גולמי של כ-13.9 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון הסתכם הרווח הגולמי 32.6 מיליון שקל, גידול של 43% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון השני של 2023 הסתכמה ב- 9.4 מיליון שקל, לעומת 5.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה -EBITDA בחציון הראשון של 2023 הסתכם  18.3מיליון שקל, וזאת לעומת EBITDA של 10.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2023 הסתכם ב-1.7  מיליון שקל, ובחציון הראשון של 2023 הסתכם הרווח הנקי של פלסטופיל ב- 2.1 מיליון שקל.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם בכ-5.2 מיליון שקל, וזאת לעומת תזרים שלילי של 3.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ההון העצמי נכון ל-30 ביוני 2023 גדל ל-139 מיליון שקל, ומהווה 30% מסך המאזן.

אודות פלסטופיל:
פלסטופיל הזורע: חברת פלסטופיל הזורע בע"מ, הנמצאת בשליטת קיבוץ הזורע ואיש העסקים רונן אלעד. פעילויות החברה כוללות 2 תחומי פעילויות עיקריים: 
אריזות לתעשיית המזון - מוצרי אריזה לתעשיית המזון מיועדות למגוון מוצרי מזון, כגון: בשר ומוצריו, חלב ניגר, דגים, גבינות, ירקות טריים וכד'.
אריזות גמישות לתעשייה - בפיתוח, ייצור ושיווק של שרוולים ויריעות פוליאתילן לתעשיית גומי וכן, כחומר גלם לתעשיית האריזות הגמישות, כגון: שקים, שקיות ואריזות גמישות אחרות. 
פעילות זו התווספה החל מאוקטובר 2022 עם סיום המיזוג של פעילות מור והכפילה את מחזור המכירות של החברה.


 

x