אביעד בוסי, מנכ"ל נובולוג: "בתקופה של ריבית גבוהה ועלויות מימון גבוהות, איתנות החברה יאפשרו להציג צמיחה"

ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ-14% ל-413 מיליון שקל | המניה עלתה מעל 8% בבורסה

 

 

אביעד בוסי, מנכ״ל נובולוגאביעד בוסי, מנכ״ל נובולוג

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/08/2023

אביעד בוסי, מנכ"ל נובולוג: "חברת נובולוג ממשיכה להציג גם ברבעון זה צמיחה בהכנסות. אנו פועלים להמשך הצמיחה ולמימוש הפוטנציאל, תוך מיקוד עסקי ומיצוי סינרגיות בתוך החברה. בהמשך, אנו נבחן ונעדכן את האסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה על מנת לבנות תשתיות לצורך המשך הצמיחה העתידית.

אנו סמוכים ובטוחים, כי בעיקר בעתות אלו של ריבית גבוהה ועלויות מימון גבוהות, איתנותה הפיננסית של החברה בשילוב עם פעילויות עסקיות מגוונות, יתרות המזומנים והיעדר החוב, כמו גם תזרים המזומנים היציב, יאפשרו לה להמשיך ולהציג צמיחה ומיצוי הפוטנציאל הרב הטמון בה." 

עיקרי תוצאות החברה לרבעון השני לשנת 2023: 

הכנסות הקבוצה הסתכמו ברבעון השני לשנת 2023 בכ – 413 מיליון שקל, עלייה של כ- 14% לעומת הכנסות של כ – 361.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקר מעלייה בהכנסות בחטיבת הלוגיסטיקה, וכן מאיחוד התוצאות הכספיות של החברות פרונטו ו-Gsap בסך של כ-13.9 מיליון ש"ח.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השני לשנת 2023 בכ – 46.2 מיליון שקל, עלייה של כ- 12% לעומת 41.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון השני לשנת 2023 בכ – 17 מיליון שקל, ירידה של כ – 7% לעומת רווח של כ – 18.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מעלייה בהוצאות הנהלה וכלליות כתוצאה של איחוד החברות פרונטו ו Gsap ומגידול בחובות המסופקים בסך של 2.3 מיל' ₪.  

הרווח לפני מס ברבעון השני עלה ב כ- 3% והסתכם ב – 18.2 מיליון שקל. העלייה ברווח נובעת מעלייה בהכנסות מימון כתוצאה מיתרות חיוביות נושאות ריבית. 

ה-Adjusted EBITDA  הסתכם ברבעון השני לשנת 2023  31.6 מיליון שקל, ירידה של כ – 5.3% לעומת 33.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני לשנת 2023 ב – 192.4 מיליון שקל, זאת לעומת תזרים מזומנים של 41.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

יתרת המזומנים של הקבוצה בסוף הרבעון השני לשנת 2023 עומדת על כ – 320.6 מיליון שקל, ללא חוב, זאת לעומת יתרת מזומנים של 172.8 מיליון שקל ב 31.12.2022. 

התפתחויות עיקריות בקשר עם תוצאות מגזרי הפעילות: 

חטיבת הלוגיסטיקה 

בתקופת הדוח חלה עלייה בהכנסות וברווח הנובעת מעלייה בהכנסות של הפעילויות הקיימות בחטיבה וכן כתוצאה מאיחוד של חברת Gsap החל מחודש ספטמבר 2022. יצוין, כי החברה מרחיבה את כושר האחסון והייצור של החטיבה ובין השאר הקימה מרכז לוגיסטי מתקדם נוסף בסמוך למרכז הלוגיסטי הקיים, אשר ישרת את המשך צמיחת פעילות הפצת התרופות והניסויים הקליניים.

חטיבת שירותי הבריאות

בתקופת הדוח חלה ירידה ברווח כתוצאה משינויים בסביבה התחרותית של פעילות המונשמים, מהוצאות בעלות אופי חד פעמי ומירידה בהכנסות הקשורות לנגיף הקורונה. יצוין, כי החברה פועלת לשילוב פרוייקטים ושירותים נוספים במגזר זה על מנת להגדיל את הכנסות ורווח החטיבה.

חטיבת הדיגיטל

בתקופת הדוח חלה עלייה בהכנסות וירידה ברווח של חטיבת הדיגיטל, הנובע מעלייה בהוצאות של הפעילויות הקיימות בחטיבה. החטיבה מפתחת market place בין לקוחות הקצה לרופאים פרטיים וספקי שירות בעולם הבריאות במטרה לייצר זמינות גבוהה לשירות תוך כדי שיפור חווית המטופלים, זאת לצד השקעה בשדרוג מערכת זימון התורים הדיגיטלית. 

לגרף נובולוג לחצו כאן

134 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 38.48 מיליון בנובולוג
קרנות נאמנות שמחזיקות את נובולוג. לרשימה המלאה
x