שלמה מציגה יציבות עסקית וצמיחה בהכנסות

למרות השינויים המורגשים בענף הרכב בעולם ובישראל בפרט, שלמה החזקות מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השני של שנת 2023

 

 

 
אסי שמלצר, צילום: עזרא לויאסי שמלצר, צילום: עזרא לוי
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/08/2023

חברת שלמה החזקות, מקבוצת שלמה מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון השני לשנת 2023 ומציגה תוצאות איכותיות.

להלן עיקרי הדוח הכספי כפי שדווח הבוקר לבורסה לנירות ערך בת״א:

הרווח התפעולי בתחום הרכב והאשראי ברבעון השני לשנת 2023 הסתכם בסך 211 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח תפעולי בתקופה המקבילה אשתקד, שהסתכם בסך 225 מיליון ש"ח. בנוסף, הרווח התפעולי בחציון הראשון של שנת 2023, הסתכם ב-434 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד, שהסתכם ב-414 מיליון ש"ח. 

ההכנסות במאוחד ברבעון השני לשנת 2023 הסתכמו בסך של כ-1.3 מיליארד ש״ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בה ההכנסות הסתמו בכ-1.2 מיליארד ש"ח. ההכנסות בחציון הראשון לשנת 2023 הסתכמו בכ-2.61 מיליארד ש"ח ורשמו גידול של 10.6% אל מול ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד, שהסתכמו בסך של כ- 62.3 מיליארד ש״ח.

הרווח הנקי במאוחד (החלק המיוחס לבעלים) ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם בסך 87 מיליון ש״ח, לעומת 91 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד. בחציון הראשון לשנת 2023 הרווח הנקי במאוחד (החלק המיוחס לבעלים) הסתכם ב-189 מיליון ש"ח לעומת 213 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי במאוחד ברבעון השני לשנת 2023 הסתכם בסך של 124 מיליון ש״ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בה הרווח התפעולי הסתכם ב-149 מיליון ש"ח. הרווח התפעולי בחציון הראשון לשנת 2023 הסתכם ב-283 מיליון ש"ח אל מול הרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד, שהסתכם בסך של כ-335 מיליון ש"ח.

בתחום הביטוח ההפסד של חברת שלמה ביטוח הסתכם ברבעון השני לשנת 2023 לסך 47 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של 59 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד. בחציון הראשון לשנת 2023 נרשם הפסד בסך 79 מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך 57 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. למרות השיפור ברווחים מהשקעות חברת הביטוח, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, חלה הרעה חיתומית, שתרמה לגידול בהפסד. עם זאת, קיים שיפור, הבא לידי ביטוי בקיטון בהפסד, בתחום רכב חובה. 

x