מודיעין אנרגיה מודיעה על קבלת מימון בסך 28.7 מיליון ₪

שמטרתו מימון מחדש של חוב קיים

 

 

 
Image by Myriams-Fotos from PixabayImage by Myriams-Fotos from Pixabay
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/08/2023

המימון מיועד בעיקרו לפירעון הקרן והריבית שחל בחודש דצמבר 2023, של אגרות חוב להמרה (סדרה א') של השותפות וכן לשימושים נוספים. 

המימון החדש משפר את הגמישות התזרימית של מודיעין, בפריסה נוחה של המימון.

במקביל, פרסמה השותפות דוח עתודות ונתוני תזרים מהוון עדכני לפרויקט NPB בקולורדו. על פי הדוח, שווי התזרים המהוון מעתודות מוכחות (בשיעור היוון 10%) מסוג 1P, עלה בכ-20% והסתכם לכ-150 מיליון דולר. שווי התזרים המהוון (בשיעור היוון 10%) מעתודות מסוג 2P, עלה בכ-30% והסתכם לכ-206 מיליון דולר.
 
קישור לדוח העתודות בפרויקט NPB, קולורדו.
 
מודיעין אנרגיה, מתכבדת להודיע כי התקשרה בהסכם עם קרן השקעות, לקבלת מימון בסך של כ- 28.7 מיליון ₪ (כולל ריבית לשנה הראשונה), המיועד בעיקרו למימון מחדש של פירעון הקרן והריבית שחל בחודש דצמבר 2023, של השותפות בהתאם לתנאי אגרות חוב סדרה א', בו השותפות צפויה לפרוע סך של כ-18.2 מיליון ₪ (קרן וריבית) וכן לשימושים נוספים של השותפות.
 
המימון החדש בריבית שיקלית בשיעור של כ-12.9%, יפרע בתשלומים רבעוניים שווים החל מיום ה-31.3.2025 ועד ליום 30.9.2027.
x