סולגרין - מזנקת מעל 15% אחרי קבלת מימון לפרויקטים בארץ | איזה קרנות ייהנו מהקפיצה?

בנק לאומי וגופים מוסדיים מקבוצת מנורה מבטחים יעמידו לסולגרין מימון בסך כ-900 מיליון ש"ח לטובת הקמת פרויקטים סולאריים משולבי אגירה בישראל בהיקף כולל של 210 מגה וואט מותקן ו-470 מגה וואט שעה אגירה

 

 

 
פרויקט סולגרין בנאות סמדר, צילום: סולגריןפרויקט סולגרין בנאות סמדר, צילום: סולגרין
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/08/2023

בכוונת החברה לשלב את הפרויקטים באסדרת מודל השוק שתאפשר מכירת חשמל ישירות ללקוחות קצה ובכך למקסם את הרווח מהם

דרור שרון, מנכ"ל סולגרין: "הסכם המימון בהובלת בנק לאומי הינו אבן דרך משמעותית בקידום המהלך למיקוד אסטרטגי בפעילותה של החברה בישראל, ומהווה לראייתנו הבעת אמון בפעילותה של סולגרין. סולגרין ממשיכה לפעול למימוש זכייתה במסגרת הליך תחרותי אגירה מס' 2 והחלה בחודשים האחרונים בהקמת הפרויקטים מכוח זכיה זו, אנו צופים לסיים את שנת 2023 עם צבר מניב של למעלה מ- 150 מגה וואט מותקן.  החל משנת 2024, עם פתיחת האפשרות למכירת חשמל תחת אסדרת מודל השוק, אנו מתכננים לשלב פרויקטים אלו באסדרה האמורה על מנת למקסם את רווחיותם. אנו נמשיך ליישם את האסטרטגיה לה מחויבת החברה לביסוס מעמדה כיצרנית חשמל מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל."

סולגרין נערכת לקראת עליית מדרגה בהיקפי פעילותה בישראל. החברה דיווחה היום כי חתמה, באמצעות תאגיד בשליטתה המלאה, על הסכם מימון בהיקף של כ-900 מיליון ש"ח עם קבוצת מלווים בהובלת בנק לאומי, לטובת הקמת פרויקטים פוטו-וולטאים קרקעיים בהספק מותקן כולל של כ-210 מגה-וואט בשילוב קיבולת אגירה של כ-470 מגה-וואט שעה. 

הפרויקטים יוקמו מכוח זכיית החברה בהליך תחרותי אגירה מס' 2 לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה. יצוין כי החברה נמצאת בשלבי הקמה מתקדמים של פרויקטים ראשונים במסגרת זכייתה זו בהיקף של כ-40 מגה וואט מותקן וכ-88 מגה וואט שעה אגירה, ובהתאם לדיווחי החברה, צפויה להשלים את הקמתם של  כ-55 מגה וואט מותקן וכ- 120 מגה וואט שעה אגירה, מתוך הצבר האמור, בסמוך לתום שנת 2023.  

הסכם המימון נחתם על בסיס האסדרה הקיימת לפרויקטים אולם הצדדים צפויים לפעול לאחר החתימה לתקן את הסכם המימון לשם התאמתו לאסדרת מודל השוק, על בסיס ההסכמות העקרוניות שאליהן הגיעו ודיונים שהתקיימו בין הצדדים בנושא. תחת אסדרת מודל השוק, ניתן יהיה לשייך את הפרויקטים למספק חשמל וירטואלי ולמכור באמצעותו חשמל באופן בילטראלי לצדדים שלישיים בשוק החופשי וזאת חלף מכירת החשמל לחח"י תחת תעריפי הזכייה הקבועים באסדרה הנוכחית. מעבר זה צפוי להגדיל את רווחיות הפרויקטים בשים לב להערכותיה של החברה בדבר מחירי החשמל בשוק החופשי.

הסכם המימון מהווה אבן דרך משמעותית במימוש תכנית העבודה והאסטרטגיה של סולגרין להמשיך ולבסס את מעמדה כיצרנית חשמל מובילה בישראל בתחום האנרגיות המתחדשות ובהיערכותה לקראת משק החשמל העתידי שיאפשר מכירת חשמל תחת אסדרת מודל השוק. הסכם זה יאפשר לחברה להמשיך להקים פרויקטים פוטו-וולטאיים משולבי אגירה בהיקף משמעותי בישראל, שהינם בליבת פעילותה הרווחית של החברה ומהווים מנוע צמיחה משמעותי עבורה.

ייצגו את החברה בהסכם המימון עו"ד יותם לשם, ראש מחלקת אנרגיה ומימון פרויקטים במשרד גולדפרב גרוס זליגמן ושות' וצוותו, וניר גרינברג, שותף במחלקת מימון פרויקטים  בחברת MNS Consulting וצוותו.  

מימון זה מצטרף לשורת פרויקטים בתחומי הסביבה והאנרגיות המתחדשות שלאומי מימן מתחילת השנה. לאחרונה דווח על מימון פרויקטים של חברת אנרגיה נוספת בהיקף של כמיליארד שקל וכן על מימון משותף עם HSBC, לטובת הקמת הקו הסגול בסכום של מעל 4 מיליארד ₪. מימונים אלו מהווים חלק מאסטרטגיית ה-ESG של הבנק, שקבע יעדים ומדדים להעמדת אשראי ירוק בהיקף של כ-35 מיליארד שקל עד 2030.

אתמול עדכנה סולגרין, בהמשך להודעתה בדבר כוונתה לבחון במהלך 2023 את המשך החזקתה בקיוביקס, כי דירקטוריון החברה הודיע על החלטתו לפעול למצוי מאמצי המכירה שבהם נקטה החברה ביחס להחזקותיה בקיוביקס וזאת עד לא יאוחר מתום הרבעון השלישי לשנת 2023 או עד למועד שבו תידרשנה הזרמות כספים נוספות לתמיכה בפעילותה של Kuubix Global, לפי המוקדם. עוד החליט דירקטוריון החברה כי ככל שמאמצים אלה לא יישאו פרי בתוך פרק הזמן האמור, החברה לא תבצע עוד הזרמות כספים ל-Kuubix Global, למעט ככל שהדבר יידרש לשם סגירת פעילות Kuubix Global, ככל שהחלטה כזו תתקבל על ידי Kuubix Global. 

לגרף סולגרין לחצו כאן

32 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1.32 מיליון בסולגרין
קרנות נאמנות שמחזיקות את סולגרין. לרשימה המלאה
x