יואב ויינברג, מנכ"ל א.מ.ת מחשוב: "מעודדים מהביקושים הגדלים למוצרינו"

ההכנסות ברבעון עלו בכ-14.7% לעומת אשתקד והסתכמו בכ-301.1 מיליון ש"ח | המניה מגיבה בירידות לדוחות

 

 

 
יואב ויינברג, צילום: ניב קנטוריואב ויינברג, צילום: ניב קנטור
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/08/2023

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ- 14.9% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 49.5 מיליון ש"ח (שמהווה כ- 16.4% מההכנסות).

הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ- 68.2% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 10.8 מיליון ש"ח.

ה- EBITDA ברבעון הסתכם לכ-18.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 42.6% לעומת אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ- 4.5 מיליון ש"ח, בדומה לאשתקד והושפע מהוצאות מימון חריגות.

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך כ-2.5 מיליון ש"ח.

דירקטוריון החברה אישר לאחרונה את המינוי של מר אנדרס ריכטר לתפקיד מנכ"ל החברה. המינוי יכנס לתוקף ביום 15 באוקטובר, 2023, לאחר תהליך חפיפה שיחל בחודש ספטמבר. מר ריכטר כיהן בתשע השנים האחרונות כמנכ"ל פריוריטי סופטוור בע"מ וכיועץ עצמאי לחברות בתחום.

יואב ויינברג, מנכ"ל א.מ.ת מחשוב מסר: "אנו שמחים על התוצאות התפעוליות החזקות ברבעון זה ועל המגמה החיובית בפעילות החברה. אנו מעודדים מהביקושים הגדלים למוצרינו בשני מגזרי הפעילות, כאשר ברבעון זה הצגנו גידול בפעילות האורגנית של מגזר התשתיות ענן מיחשוב וסייבר לצד גידול במגזר התוכנה ודיגיטל. בנוסף, זכינו מתחילת השנה בפרויקטים חדשים בסקטור הממשלתי והעסקי אשר את ביטויים נראה במהלך 2024- 2025. 

החברה תמשיך להתמקד בחיזוק מנועי הצמיחה של החברה, לרבות תחומי התוכנה הענן והסייבר ומאמינים כי היכולות הקיימות בחברה והקשרים האסטרטגיים ארוכי הטווח שלנו עם הלקוחות, ממצבים את החברה עם יכולת טובה למימוש אסטרטגיית הצמיחה בשנים הקרובות. 

בנימה אישית, אני מסיים את תפקידי כמנכ"ל החברה לאחר 20 שנים בתפקיד. בתקופת כהונתי כמנכ"ל הובלתי שורה של מהלכים אסטרטגיים שהביאו את החברה לצמיחה משמעותית בכל הפרמטרים. אלה היו שנים מלאות אתגר ועניין ואני שמח על הזכות שהייתה לי להוביל את הארגון. כיום א.מ.ת מיחשוב היא חברה חזקה ומובילה בתחומה, בעלת איתנות פיננסית ומגוון הזדמנויות צמיחה רבות, בארץ ובחו"ל, ואין לי ספק שהיא תמשיך במגמה החיובית בפעילותה. בנימה זו אני רוצה לאחל למר אנדרס ריכטר הצלחה רבה בתפקידו כמנכ"ל החברה".

דגשים לרבעון השני לשנת 2023:

הכנסות החברה ברבעון עלו בכ- 14.7% והסתכמו בכ-301.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 262.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות מגזר תשתיות ענן, מחשוב וסייבר עלו ברבעון בכ- 7.4% והסתכמו בכ-205.4 מיליון ש"ח לעומת כ- 191.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת  בעיקר מגידול אורגני  בפעילות, לצד  תוספת ההכנסות כתוצאה מאיחוד חברות שנרכשו ואשר טרם נכללו בתקופה המקבילה. הכנסות מגזר תוכנה, יישומי ענן ודיגיטל עלו ברבעון בכ- 33.7% והסתכמו בכ-96.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 72.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול אורגני בכל הפעילויות במגזר זה, כולל מכירות ללקוחות חדשים.

הרווח הגולמי עלה ברבעון בכ- 14.9% והסתכם בכ- 49.5 מיליון ש"ח (שמהווה כ- 16.4% מההכנסות) לעומת כ- 43.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שמהווה כ- 16.4% מההכנסות). 

הרווח התפעולי ברבעון גדל בכ-68.2% והסתכם בכ- 10.8 מיליון ש"ח (3.6% מההכנסות), לעומת כ- 6.45 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (2.5% מההכנסות). הגידול ברווח התפעולי נובע בעיקר מהעלייה ברווח הגולמי, אשר קוזזה בחלקה ע"י גידול של כ-5.4% בהוצאות המכירה וההנהלה, שהסתכמו הרבעון בכ- 38.7 מיליון ש"ח. הרווח התפעולי במגזר תשתיות ענן, מחשוב וסייבר ברבעון גדל בכ- 77% והסתכם בכ-8.4 מיליון ש"ח (כ-4.1% מהכנסות המגזר) לעומת רווח תפעולי של כ-4.7 מיליון ש"ח (כ-2.5% מהכנסות המגזר) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח מיוחסת לגידול האורגני בהכנסות במגזר זה, לצד שיפור בשיעורי הרווחיות. הרווח התפעולי במגזר תוכנה, יישומי ענן ודיגיטל ברבעון גדל בכ- 44% והסתכם לסך של כ-2.4 מיליון ש"ח (2.5% מהכנסות המגזר), לעומת רווח תפעולי של כ- 1.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (2.4% מהכנסות המגזר). העלייה ברווח מיוחסת לגידול האורגני בפעילות במגזר זה.

ה- EBITDA עלה ברבעון בכ- 42.6% והסתכם בכ- 18.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 13.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות המימון, נטו הרבעון הסתכמו בסך כ- 4.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 0.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  ברבעון זה נרשמו הוצאות מימון חריגות (שאינן תזרימיות) בסך של כ- 2.7 מיליון ש"ח בשל שיערוכי התחייבויות פיננסיות - לתמורה מותנית ולאופציות מכר לבעלי מניות מיעוט בחברות בנות, המהווה גידול של כ- 2.2 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בנוסף, ברבעון זה נרשם גידול ברמות האשראי למימון ההון החוזר הנדרש להרחבת היקפי הפעילות ולהלוואות למימון רכישות החברות שבוצעו, וכן נרשמה עלייה משמעותית (של כ- 3.5%) בשיעורי הריבית הממוצעת ביחס לרבעון המקביל אשתקד כתוצאה מהעלאות הריבית במשק. נציין כי, ברבעון המקביל אשתקד נרשמו הכנסות מימון מהפרשי שער גבוהות בכ- 0.9 מיליון ש"ח לעומת הרבעון הנוכחי כתוצאה מפיחות משמעותי (של כ- 10%) בשע"ח שקל/דולר.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 4.5 מיליון ש"ח לעומת כ-4.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הושפע מהוצאות מימון גבוהות מהרגיל, בין היתר, כתוצאה משיערוך התחייבויות פיננסיות בסך כ- 2.7 מיליון ש"ח. בנוסף, ברבעון המקביל אשתקד הרווח הנקי הושפע מהכנסות מימון גבוהות בכ- 0.9 מיליון ש"ח מרבעון זה, כתוצאה מפיחות משמעותי בשע"ח שקל/דולר. 

לגרף אמת לחצו כאן

50 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 21.37 מיליון באמת
קרנות נאמנות שמחזיקות את אמת. לרשימה המלאה
x