יעקב אטרקצ`י, בעלים ומנכ"ל אאורה: "התוצאות החזקות נובעות מאסטרטגית מיקוד בהתחדשות עירונית, שיתרונותיה בולטים לנוכח תנאי המאקרו וסביבת הריבית"

מתחילת השנה נמכרו 156 יח"ד במחיר ממוצע של 34,281 שקל למ"ר, עליה של כ-16% במחירי המכירה, בהשוואה ל-29,500 שקל למ"ר בתקופה מקבילה בשנה קודמת | המניה עולה כמעט 5% בבורסה בעקבות הדוחות

 

 

 
יעקב אטרקצ׳י, מנכ״ל ומבעלי חברת אאורה, צילום: ראובן קפוצינסקייעקב אטרקצ׳י, מנכ״ל ומבעלי חברת אאורה, צילום: ראובן קפוצינסקי
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/08/2023

החברה צפויה להכיר ברווח גולמי של כ-3.44 מיליארד שקל עד שנת 2029 מ-15 פרויקטים בביצוע ושיווק, בהיקף של כ-3,600 יח"ד, אשר בהם טרם הוכר רווח גולמי בהיקף של 1.28 מיליארד שקל, וב-13 פרויקטים חדשים הצפויים להיפתח בשנה הקרובה, בהיקף של 6,286 יח"ד, בהם הרווח הגולמי הצפוי, שטרם הוכר, מסתכם ל-2.16 מיליארד שקל. היקף הרווח הגולמי אינו כולל עשרות פרויקטים נוספים אותם מקדמת החברה ואשר יפתחו החל משנת 2025. 

עד סוף שנת 2023 צפויים להתחיל לבוא לידי ביטוי בדוחות הכספיים, 6 פרויקטים נוספים בהיקף כולל של 870 יח"ד - לאחר תאריך המאזן החל ביצוע בפיבקו-בת ים וסרלין-חולון וכן יחל השנה ביצוע באליהו ברלין-תל אביב, הטייסים-תל אביב, רמת השרון שלב ב' ו-ONLY גבעתיים.

מתוך 15 הפרויקטים בשיווק וביצוע, 10 פרויקטים בביצוע, עם 66% יח"ד מכורות מתוך המלאי לשיווק. כמו כן, פרויקט מע"ר לוד, בהיקף 355 יח"ד, יחל בשיווק עוד השנה ותחילת הביצוע צפויה בשנה הבאה.

הון עצמי עלה לשיא של 713 מיליון שקל, זאת לפני גיוס מניות ואופציות מכלל ביטוח שבוצע לאחר תאריך הדוח, עם גיוס מיידי של 48.6 מיליון שקל ו-27.5 מיליון שקל נוספים במימוש מלא של האופציות. מימוש מלא של אופציות מגיוס קודם יכניסו עוד 13 מיליון שקל.

הוכרז דיבידנד בסך 10 מיליון שקל בגין רווחי המחצית הראשונה של 2023.

חיזוק החוסן הכלכלי - החברה ממוצבת היטב כחברת נדל"ן מהגדולות והמובילות בישראל. לצד בעלי העניין, מנורה-מבטחים ומור בית השקעות, במהלך הרבעון השני הועמק שיתוף הפעולה עם הגופים המוסדיים המובילים בישראל לרבות הסכם אסטרטגי של הפניקס להשקעה של עד כ-600 מיליון שקל ב-5 פרויקטים בדרך של העמדת הון עצמי, מתוכו התקבל לקופת החברה כ-120 מיליון שקל. כאמור, לאחר מועד הדוח הושלם גיוס מניות ואופציות מכלל חברה לביטוח.

נבחן פיתוח אסטרטגי של פעילות הנכסים המניבים, לרבות הכנסת שותפים.

הרווח הרבעוני הסתכם לכ-23.9 מיליון שקל, הון עצמי עלה לשיא של 713 מיליון שקל וצפוי בשנה הבאה לחצות רף של 1 מיליארד שקל.

הון ל-CAP הסתכם ל-42.1% ; הון למאזן הסתכם ל-25.9%.

המיקוד והובלת שוק ההתחדשות העירונית בישראל, עם מכירה מוקדמת בפרויקטים טרום הביצוע, מאפשרת לחברה גמישות פיננסית מקסימלית, הקטנת מינוף, עלויות מימון נמוכות, ללא צורך בריתוק הון משמעותי – אסטרטגיה המהווה יתרון מובנה, בעיקר בתנאי השוק הנוכחים.

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל אאורה: "התוצאות החזקות של החברה נובעות מאסטרטגיה של מיקוד בהתחדשות עירונית, אשר יתרונותיה בולטים לנוכח תנאי המאקרו וסביבת הריבית. אנו מצליחים לשמור על גמישות פיננסית מקסימלית וזוכים להבעת אמון של הגופים המוסדיים בפעילות שלנו עם השקעות של מאות מיליוני שקלים בפרויקטים, בחברה ובאגרות החוב שלה. אנו נמצאים כעת בביצוע ושיווק של 15 פרויקטים וצפויים לפתוח בשנה הקרובה 13 פרויקטים נוספים עם היקף של אלפי יח"ד. מתחילת השנה מכרנו למעלה מ-150 יח"ד במחיר מכירה ממוצע של למעל מ-34 אלף שקל למ"ר ואנו רואים שמירה על יציבות המחירים. לאור האסטרטגיה של מכירה מוקדמת של כ-30% בכל פרויקט חדש אנו מבטיחים את הצלחת הפרויקטים, מפחיתים עלויות המימון ללא צורך בריתוק הון ותוך שמירה על איתנות פיננסית. אנו ערוכים היטב להמשך הובלת שוק הנדל"ן הישראלי וההתחדשות העירונית בפרט."

חברת אאורה השקעות, חברה מובילה בייזום בניה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות, מדווחת על תוצאות חזקות במחצית הראשונה של 2023 ומצפה לשנה חזקה נוספת. אאורה מבססת רציפות מתמשכת במספר רב של פרויקטים שנמצאים משלב התכנון, הביצוע, השיווק ועד אכלוס סופי.

נקודות מרכזיות מהדוחות הכספיים: 

מתחילת השנה נמכרו 156 יח"ד במחיר ממוצע של 34,281 שקל למ"ר, עליה של כ-16% במחירי המכירה, בהשוואה ל-29,500 שקל למ"ר בתקופה מקבילה בשנה קודמת.

במחצית הראשונה של 2023 החברה מדווחת על מכירות של 114 יח"ד במחיר ממוצע למ"ר של 34,266 שקל (כולל מע"מ) זאת בהשוואה ל-281 יח"ד במחיר ממוצע למ"ר של 29,400 שקל (כולל מע"מ) בתקופה המקבילה אשתקד. עלייה של 16.5% בית בתקופות נובעת מהבדלים גיאוגרפיים בהם שווקו היח"ד. 

לאחר מועד הדוח ועד מועד פרסום הדוח מכרה החברה 42 יח"ד נוספות במחיר ממוצע למ"ר של 36,348 שקל (כולל מע"מ). תנופת המכירות צפויה להימשך - לחברה מלאי זמין למכירה של אלפי יח"ד בפרויקטים הקיימים, אשר יגדל עם פתיחת הפרויקטים הנוספים.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2023 ממכירת יח"ד עלה ל-82.5 מיליון שקל, עליה של 19.5%, בהשוואה ל-69.0 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ממכירת יח"ד בתקופת הדוח עמד על 15.3%, בהשוואה ל-16.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2023 הסתכם ב-48.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-80.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, אשר כללה הכרה ברווח חד פעמי של כ-40 מיליון שקל בעקבות עליה לשליטה בחברה בת. בניטרול הרווח מעליה לשליטה כאמור, הרווח הנקי של החברה עלה מ-40.5 מיליון שקל בשנה קודמת ל-48.1 מיליון שקל בשנה זו.

ההון העצמי של החברה הסתכם לשיא של 713 מיליון שקל, עליה של כ-43 מיליון שקל בהשוואה להון עצמי של 670 מיליון שקל בסוף שנה קודמת. לאחר מועד הדוח הושלם גיוס מניות ואופציות מכלל ביטוח, עם גיוס מיידי של 48.6 מיליון שקל ו-27.5 מיליון שקל נוספים במימוש מלא של האופציות. החברה מצפה כי ההון העצמי של החברה ימשיך לעלות גם ברבעונים הקרובים וצפוי לחצות רף של 1 מיליארד שקל בשנת 2024. מימוש מלא של אופציות שהונפקו בגיוס קודם יכניסו לחברה 13 מיליון שקל נוספים. 

דירוג החברה ואג"ח החברה הינו A3.il - אופק יציב והחברה שואפת להמשיך ולהעלות את הדירוג. החברה שומרת על נזילות גבוהה - נכון ל-30.06.2023 מזומנים שווי מזומנים ופיקדונות מוגבלים בשימוש וני"ע סחירים הסתכמו לסך של 413 מיליון שקל.

רווחיות גולמית בהיקפים שטרם נראו בחברה - אאורה צפויה להכיר ברווח גולמי של כ-3.44 מיליארד שקל עד שנת 2029 מ-15 פרויקטים בביצוע ושיווק, בהיקף של כ-3,600 יח"ד, אשר בהם טרם הוכר רווח גולמי בהיקף של 1.28 מיליארד שקל, וב-13 פרויקטים חדשים הצפויים להיפתח בשנה הקרובה, בהיקף של 6,286 יח"ד, בהם הרווח הגולמי הצפוי, שטרם הוכר, מסתכם ל-2.16 מיליארד שקל. היקף הרווח הגולמי אינו כולל עשרות פרויקטים נוספים אותם מקדמת החברה ואשר יפתחו החל משנת 2025.

נכון למועד אישור הדוח, החברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 101 פרויקטים הכוללים כ-48,070 יח"ד למגורים (חלקה האפקטיבי לשיווק של החברה כ-37,258 יח"ד). מתוך סך כל הפרויקטים, 92 פרויקטים הינם בתחום ההתחדשות העירונית אשר במסגרתם תבנה החברה כ-43,583 יח"ד (חלקה האפקטיבי של החברה כ-32,940 יח"ד). צבר הפרויקטים והיח"ד מבטיח את צמיחת החברה לעשור הקרוב.

החברה פועלת להקמת סך של כ- 84,000 מ"ר שטחים מסחריים, משרדים ומגורים להשכרה לז"א, ב-20 פרויקטים, אותם תחזיק כזרוע מניבה אשר צפויים להניב NOI בסך של כ-96 מיליון שקל לשנה, בהדרגתיות החל משנת 2025. בפרויקטים בתכנון ופרויקטים חדשים מתכוונת החברה לקדם שטחים מסחריים נוספים שעשויים להרחיב את הזרוע המניבה אותה מקדמת החברה. ההקמה והתזרים השוטף מהנכסים צפוי לייצר רווחי שיערוך בהיקפים משמעותיים.

לגרף אאורה לחצו כאן

180 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 89.89 מיליון באאורה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אאורה. לרשימה המלאה
x