אנרג׳ין - הסכם עם Above Food, המניה מגיבה בעליות

התקשרה עם חברת המזון הקנדית Above Food בהסכם בהיקף של כ-9.2 מיליון דולר בעסקת מזומן ומניות; בנוסף, תהיה זכאית להכנסות מתמלוגים ממסחור מוצריה

 

 

 
גיל רונן, קרדיט: רמי זרנגרגיל רונן, קרדיט: רמי זרנגר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/08/2023

ההסכם כולל מכירה של המעבדה בקנדה ומתן רישיונות לטכנולוגיה ולמספר פרויקטים ל-Above Food.

השלמת העסקה מותנית בהנפקה ראשונית (IPO) של  Above Food בבורסת ניו-יורק (NYSE) הצפויה להתבצע עד סוף נובמבר הקרוב.

לפי הערכותיה של של Above Food היא צפויה לסיים את שנת 2023 עם הכנסות של כ-294 מיליון דולר ארה"ב ומכוונת להנפקה לפי שווי של כ-319 מיליון דולר ארה"ב.

גיל רונן מנכ"ל אנרג'ין: "אנו מדווחים היום על עסקה מהותית עם חברת Above Food שהינה חברה ותיקה ומוערכת בתעשיית המזון העולמית. העסקה מקדמת את אנרג'ין ביישום האסטרטגיה שלה, כאשר מלבד ההיקף המשמעותי של מזומן ומניות שנקבל, נהיה זכאים במסגרתה גם לתמלוגים מפרויקטים שנכללים בה, וצפויים להגיע לשלב מסחור בשנים 2024-2025.  עסקה זו תאפשר לנו למקד את פעילותינו בקידום נכסי הליבה שלנו, ביניהם הפרויקט המשותף עם גרנות לפיתוח זני מספוא לשימוש כמזון לפרות הפרויקט לפיתוח זני עגבניות לשוק המזון הקפוא/מוכן, והפרויקט לפיתוח זנים של זבוב החייל השחור כמקור חלבון למזון בע"ח, במסגרתו נחתם לאחרונה הסכם אסטרטגי עם קונצרן ביולר הבינלאומי. בנוסף, העסקה תחשוף את אנרג'ין לתחום הפוד-טק בבורסה האמריקאית עם הנפקת Above Food הצפויה. אנו נמשיך לפעול ליישום אסטרטגיית החברה, תוך בניית פורטפוליו של שיתופי פעולה אסטרטגיים עם שחקנים מובילים בתעשייה העולמית".

חברת אנרג'ין (NRGene), הפועלת בתחום השבחת צמחים, בעלי חיים, ומזון באמצעות בינה מלאכותית, מדווחת היום על עסקה מהותית עם Above Food Corp (להלן: Above Food), חברה קנדית ותיקה המייצרת גרעינים, חומרי גלם מגרעינים ומוצרי מזון לתעשיית המזון העולמית. במסגרת ההסכם שנחתם, ימכרו אנרג'ין וחברת הבת שלה – אנרג'ין קנדה  ל- Above Foodאת המעבדה בקנדה, וכן יספקו לה רישיונות לטכנולוגיה ולמספר פרויקטים וזאת תמורת כ-12.5 מיליון דולר קנדי (כ-9.2 מיליון דולר ארה"ב) בעסקת מזומן ומניות לצד פוטנציאל לקבלת תמלוגים עתידיים. השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בהנפקה ראשונית (IPO) של Above Food  בבורסת ניו-יורק (NYSE) הצפויה להתבצע עד סוף נובמבר הקרוב, או מועד מאוחר יותר, כפי שיוסכם בין הצדדים.

מלבד מכירת המעבדה בקנדה והסכמי השכירות של אנרג'ין קנדה, תעניק החברה ל-Above Food  גם רישיון לא בלעדי ובלתי עביר (שאינו נושא תמלוגים), לקוד ולטכנולוגיית ה-TraitMAGIC™ שפיתחה ונועדה למיפוי תכונות ייחודיות בצמחים ובבע"ח, לרבות אופציה לרכישת שירותי תמיכה בתחום הגנטיקה ו/או הביו-אינפורמטיקה לתפעול טכנולוגיה זו בהיקף של מאות אלפי דולר קנדי בשנה. 

כמו כן, יעניקו החברה ואנרג'ין קנדה ל- Above Food רישיון בלעדי לידע ולטכנולוגיה בפרויקט להשבחת אפונה והמפ כתחליף לבשר ("פרויקט האפונה וההמפ"), בפרויקט למיפוי ופיתוח תכונת עמידות למחלה הפטרייתית בקנולה ובפרויקט לפיתוח והשבחת קנולה עתירת חלבון (ביחד: "פרויקטי הקנולה"). לחברה זכות לקבל תמלוגים, ללא מגבלת זמן, בשיעור של 60% ו-10% מהמכירות (ברוטו) ו/או מכל מסחור בפרויקטי הקנולה ובפרויקט האפונה וההמפ, בהתאמה, כאשר להערכת החברה, שלב המסחור בפרויקטי הקנולה יחל בשנת 2025 ובפרויקט האפונה וההמפ יחל בשנת 2024.

התמורה בעסקה נחלקת ל-2.5 מילון דולר קנדי במזומן (כ-1.8 מיליון דולר ארה"ב)  עם השלמת ה-IPO, ו-10 מיליון דולר קנדי (כ- 7.4 מיליון דולר ארה"ב) אשר ישולמו במניות Above Food, בכפוף להשלמת ההנפקה כאמור. במידה וה-IPO לא יושלם, קיימת ל-Above Food אופציה להשלמת העסקה בתשלום מזומן של 10 מיליון דולר קנדי (כ-7.4 מיליון דולר ארה"ב),  

בנוסף, תקבל אנרג'ין תמלוגים ממכירות ומסחור תוצרי הפרויקטים שלה, ללא מגבלת זמן כפי שצוין לעיל. 

ל-Above Food תעמוד אופציה לתקופה של 36 חודשים ממועד השלמת העסקה לשלם סכום חד-פעמי של עד 20 מיליון דולר קנדי (כ-14.7 מיליון דולר ארה"ב) לשחרורה מתשלום תמלוגים בגין הפרויקטים ולתקופה נוספת של 36 חודשים בתום התקופה הראשונה וכל עוד לא מומשה האופציה הראשונה, בסכום חד-פעמי של 40 מיליון דולר קנדי (כ-29.4 מיליון דולר ארה"ב). 

מהעסקה עם Above Food מוחרגים פרויקטי החברה בקנדה לפיתוח זני מספוא שיגודלו כנבטים לשימוש כמזון לפרות בשיתוף פעולה עם "גרנות", והפרויקט לפיתוח זנים של זבוב החייל השחור כמקור חלבון למזון בע"ח (ביחד: "הפרויקטים המוחרגים"), וכן לקוחות אנרג'ין קנדה בתחום הבדיקות הגנטיות וכלל התוכנות, מאגרי המידע וכלי המחקר והפיתוח האחרים של החברה ושל אנרג'ין קנדה. 

Above Food Corp הינה חברה קנדית המייצרת גרעינים, חומרי גלם מגרעינים ומוצרי מזון לתעשיית המזון העולמית.  לחברה מעל ל-260 לקוחות ברחבי העולם ומפיצה את מוצריה לכ-35 אלף נקודות הפצה קמעונאיות. החברה דיווחה בתחילת חודש מאי האחרון כי בכוונתה להתמזג עם חברת Bite Acquisition Corp. במסגרת הנפקה ראשונית (IPO) בבורסת ניו יורק במהלך המחצית השנייה של 2023 תחת השם Above Food, כאשר צירוף עסקי החברות מביא להערכת שווי לחברה המונפקת של כ-319 מיליון דולר ארה"ב.Above Food  סיימה את שנת 2022 עם הכנסות של 148 מיליון דולר ארה"ב. תחזית הכנסותיה לשנים 2023 ו-2024 עומדת על 294 ו-482 מיליון דולר בהתאמה.  החברה צופה EBITDA חיובי בשנת 2023. 

על פי תנאי ההסכם, התחייבה Above Food לאי תחרות בקשר עם הפרויקטים המוחרגים, לרבות מחוץ לקנדה ולעמידה באבני דרך ויעדי מינימום בקשר עם הפרויקטים לשנים 2024-2025. במסגרת העסקה, הפקידה Above Food סך כולל של 200 אלף דולר קנדי בפיקדון בנאמנות. הפיקדון ישוחרר לאנרג'ין היה וה-IPO להנפקת מניותיה של Above Food לא יושלם עד לתאריך שסוכם בין הצדדים. השלמת העסקה כפופה, כאמור, לתנאים המתלים, לרבות השלמת הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של Above Food ב- NYSE וקבלת כלל האישורים הדרושים מצדדים שלישיים למכירת הנכסים והעברת הרישיונות בפרויקטים לידי Above Food. 

לגרף אנרג׳ין לחצו כאן

19 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 2.21 מיליון ב אנרג׳ין טכנו
קרנות נאמנות שמחזיקות את אנרג׳ין טכנו. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

קסם אקטיב יתר

2.22%

571652.69

קסם אקטיב מניות ישראל

1.2%

601744.19

דולפין גמישה

0.39%

82745.39

ילין לפידות יתר 

0.14%

296714.92

PTF ת"א צמיחה

0.13%

4515.25

MTF מחקה ת"א צמיחה 

0.13%

17306.14

קסם אקטיב גמישה

0.12%

122356.78

מור יתר 

0.1%

89984.16

הראל מחקה אינדקס תוכנה ישראלית

0.06%

3135.51

דולפין 25/75

0.05%

3362.24


x