נקסטקום - המניה מזנקת אחרי הדוחות הרבעוניים | 31 קרנות מחזיקות במניה

צמיחה של 23% בהכנסות ברבעון השני לכ-120 מיליון שקל | גידול בשיעור הרווחיות הגולמית בשני מגזרי הפעילות – תקשורת ואנרגיה מתחדשת

 

 

 
Photo Josepalbert13 Dreamstime.comPhoto Josepalbert13 Dreamstime.com
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/08/2023

הרווח הנקי ברבעון השני – 5.3 מיליון שקל;

החברה ייצרה מזומנים בהיקף כולל של כ-32 מיליון שקל ברבעון השני. 

הרווח הנקי בחציון הראשון של השנה הסתכם בכ- 7.8 מיליון שקל, גידול של כ- 235% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

עיקר ההסכמים של נקסטקום בתחום האנרגיה המתחדשת מיועדים להשלמת ביצוע ב- 2023 ותחילת 2024.

קבוצת נקסטקום, העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות בתחומי התקשורת והאנרגיה המתחדשת, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני והחציון הראשון  של שנת 2023. התוצאות המשקפות צמיחה בשני מגזרי הפעילות של החברה, תקשורת ואנרגיה מתחדשת וכניסה מוגברת של פרויקטים של חוות סולאריות קרקעיות. 
 
נקסטקום ממשיכה ליישם את התוכנית האסטרטגית ולמנף את היכולות והניסיון הרב שנצבר בקבוצה לטובת קידום וביצוע פרויקטים משמעותיים בשנת 2023 הן בתחומי האנרגיה המתחדשת והן בתחום תשתיות התקשורת. 
 
מתחילת 2023, דיווחה החברה על ארבע זכיות משמעותיות בתחום האנרגיה המתחדשת בהיקף מצטבר של יותר מ-135 מיליון שקל, כולם להשלמת ביצוע ב-2023 ובתחילת 2024. ההסכמים נחתמו, בין היתר, עם קבוצת דוראל ועם חברת אנרג'יקס.  נקסטקום מעניקה, בחלק מההסכמים הנחתמים, גם שירותי תחזוקה שוטפת לפרויקטים בתמורה לסכום שנתי קבוע.   
 
בנוסף, זכתה החברה במכרז של החשב הכללי במשרד האוצר לרכישה, אספקה והתקנה של מערכות תקשורת פאסיביות בהיקף הכנסות שנתי ממוצע צפוי של כ-25 מיליון שקל עבור מספר רב של משרדי ממשלה, בתי חולים וגופים ממשלתיים נוספים אחרים, ובהסכם לתקופה של 3 שנים עם אופציה של החשכ"ל להארכה ב-4 שנים נוספות. 
 
הכנסות החברה ברבעון השני של 2023 הסתכמו ב-119.9 מיליון שקל, גידול  של כ-23.5% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל ב-2022. הגידול בהכנסות נבע מגידול בהכנסות מהקמת מערכות סולאריות ומעליית היקפי הפעילות של הנחת סיבים אופטיים ושל התקנות טלוויזיה בכבלים עבור חברות תקשורת.  

בחציון הראשון של שנת 2023 הסתכמו ההכנסות בכ218.5 מיליון שקל, קיטון של כ- 3% מהתקופה המקבילה. הקיטון בהכנסות נבע מסיום ביצועם של פרויקטי עמק הבכא ובראשית וכן מדחייה בהתחלות ביצוע של פרויקטים סולאריים. מנגד, נרשם גידול במחזור ההכנסות במגזר תשתיות תקשורת כתוצאה מגידול בביצוע פרויקטים לפרישת סיבים אופטיים עבור חברות תקשורת. 
 
הכנסות מגזר תשתיות התקשורת הסתכמו ברבעון השני של 2023 בכ-67.9 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 57.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. 
 
הכנסות מגזר האנרגיה המתחדשת ברבעון השני  של 2023  הסתכמו בכ-52.0 מיליון שקל, גידול של כ- 30% בהשוואה להכנסות של 39.8  מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. 
 
הרווחיות הגולמית ברבעון השני של 2023 גדלה והגיעה במגזר תשתיות תקשורת ל-11.4% מסך הכנסות המגזר, בנוסף לגידול ברווחיות הגולמית של מגזר האנרגיה המתחדשת לשיעור של כ- 12.0% ברבעון הנוכחי. 

הרווח הנקי ברבעון השני של 2023 הסתכם ל-5.3 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 0.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022.  הרווח הנקי בחציון הראשון של השנה הסתכם בכ- 7.8 מיליון שקל, גידול של כ- 235% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 
 
ההון העצמי נכון ליום ה-30 ביוני  2023 הסתכם ב-121.4  מיליון שקל, כ-34.6% מסך המאזן, בהשוואה להון עצמי של 105.8 מיליון שקל, כ-32.6% מהמאזן ביום ה-30 ביוני 2022. 

לגרף נקסטקום לחצו כאן

31 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 5.62 מיליון בנקסטקום
קרנות נאמנות שמחזיקות את נקסטקום. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אילים מניות תשתיות

2.05%

623951.42

פסגות יתר

1.19%

610604.78

הראל איתן

1.04%

922282.13

דולפין גמישה

0.89%

188728.42

הראל נבחרת מניות

0.61%

1630597.1

דולפין יתר

0.54%

64596.67

אילים אנטרופי מניות ESG ישראל

0.5%

10304.35

אילים 50/50

0.31%

39352.61

אילים תיק אג"ח + 30%

0.26%

27162.14

אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50

0.25%

34120.51


x