חברת מגדל אחזקות הגישה עתירה דחופה לביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים כנגד ממלא מקום

הממונה על שוק ההון והביטוח בבקשה לקבל צו ביניים וצו ארעי

 

 

 
Image by Daniel Bone from PixabayImage by Daniel Bone from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/08/2023

הבוקר הגישה מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ עתירה דחופה לביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים כנגד ממלא מקום הממונה על שוק ההון והביטוח (מצ"ב העתירה), במסגרת  העתירה מגדל אחזקות מבקשת לקבל צו ביניים וצו ארעי  להתלות את מכתב דרישותיו של ממלא מקום הממונה ולהימנע ממימוש צעדים בלתי הפיכים, (מצ"ב הבקשה לצו ביניים)

עיקר המחלוקת נסובה על שורת דרישות של ממלא מקום הממונה על שוק ההון והביטוח, אשר נדונו מזה תקופה בין דירקטוריון מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ובין ממלא המקום. במוקד העתירה טענות מגדל אחזקות כי כל פעולותיה ופעולות הדירקטורים של החברה היו על פי הדין והפסיקה, וכן טענות לחוסר סמכות של ממלא מקום הממונה בדרישותיו, לחוסר ביסוס עובדתי ולאי דיוקים, לחריגה מהוראות הדין ולאכיפה בררנית מצידו של ממלא מקום הממונה, אשר מבקש להטיל על מגדל אחזקות מגבלות שאינן קיימות בקבוצות הביטוח האחרות. 

מטעמה של מגדל אחזקות נמסר כי על אף שהייתה התקדמות במגעים שנוהלו בין הצדדים, סירובו של ממלא מקום הממונה להיענות להצעות שונות שעלו - הביא את השיח למבוי סתום, ולפיכך למגדל אחזקות לא נותרה ברירה אלא לפנות להכרעת בית המשפט. 

כמו כן, מגדל אחזקות הדגישה כי הטענות שציין הממונה במכתבו אינן נכונות עובדתית ומשפטית כאחד וכי נסיבות של האירועים תאמו את הוראות הדין והפסיקה ואת המקובל בכלל חברות הביטוח.

x