מנכ"ל אלוט "המרת עסקאות SECaaS שהושגו למנויים משלמים ממשיכה לקחת זמן ארוך יותר מהצפוי"

אלוט יורדת 4%- . מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השני של 2023 ועל תוכנית התייעלות

 

 

Image by Simon Elliott from PixabayImage by Simon Elliott from Pixabay

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2023

אלוט בע"מ (NASDAQ, TASE: ALLT), ספקית גלובאלית מובילה של פתרונות ניתוח רשת ואבטחה חדשניים לספקיות שירותי תקשורת ועסקים ברחבי העולם, מודיעה היום על תוצאותיה הכספיות הלא מבוקרות לרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2023.

דגשים פיננסים לרבעון השני

ההכנסות לרבעון השני הסתכמו ב-25.0 מיליון דולר;

הכנסות מאבטחה כשירות (SECaaS) הסתכמו ב-2.4 מיליון דולר; ARR *SECaaS ליוני 2023 של 9.7 מיליון דולר;

ההפסד התפעולי לרבעון השני על בסיס GAAP עמד על 21.5 מיליון דולר וההפסד התפעולי על בסיס non-GAAP עמד על 18.9 מיליון דולר, הכולל הפרשה להפסדי אשראי בהיקף של 14.1 מיליון דולר הנובעים משתי לקוחות באפריקה;

ההפסד הנקי לרבעון השני על בסיס GAAP עמד על 20.7 מיליון דולר וההפסד הנקי על בסיס non-GAAP עמד על 18.3 מיליון דולר;

כפי שדיווחנו ב-17 ביולי 2023, במהלך הרבעון החברה רשמה הפרשה להפסדי אשראי הקשורים ללקוחות בפיגור ,אשר ניתן בגינם גילוי בעבר על ידי החברה, שנבעו ממכירות בשתי מדינות באפריקה ומכירות נוספות ברבעון האחרון של 2022 במדינה אפריקאית נוספת. אלוט בוחנת את יכולתה לגבות חובות אלה על בסיס רבעוני. בהתאם להערכתה האחרונה, החברה קבעה כי חובות מסוימים אלה שהוצגו בעבר אשר החברה העריכה שתיגבה, לא ייגבו בוודאות סבירה, בהתבסס על המגעים האחרונים שהיו לחברה עם לקוחות אלה וכן גורמים נוספים ובהם הזמן שחלף.

תחזית פיננסית

בצפייה לעתיד, ההנהלה מעדכנת את תחזיותיה הכספיות כדלהלן:

הכנסות של 95-110 מיליון דולר ב-2023 (מתוכן הכנסות ה- SECaaSצפויות להיות להסתכם בכ-11 מיליון דולר);

הפסד תפעולי של 38-44 מיליון דולר ב-2023 (כולל הפרשה להפסדי אשראי הנובעים משתי לקוחות באפריקה בהיקף של 14.1 מיליון דולר);

תזרים מזומנים שלילי של 24-44 מיליון דולר ב-2023;

סך ARR* לדצמבר 2023 הכולל SECaaS ARR*  ו-  Support & Maintenance ARR* צפוי להיות בין 55-51 מיליון דולר;

מאשררת הצפי להגעה לרווחיות במהלך 2024;

תגובת ההנהלה

ארז ענתבי, נשיא ומנכ"ל אלוט, מסר: "אנו מאמינים כי האסטרטגיה שלנו להעברת החברה למודל הכנסות SECaaS חוזרות תניע צמיחה רווחית בת קיימא ותשיא ערך לבעלי המניות בטווח הארוך. עם זאת, המרת עסקאות SECaaS שהושגו למנויים משלמים ממשיכה לקחת זמן ארוך יותר מהצפוי, וה-SMART חווה הכנסות נמוכות יותר לאור המשך התנאים הכלכליים המאתגרים. אנו מחויבים למטרה שלנו, להגיע לרווחיות בשנת 2024 באמצעות הצמיחה של עסקי ה-SECaaS, בשילוב עם שליטה מהודקת על ההוצאות. בכדי להגיע למטרה שלנו להניע צמיחה רווחית, אנו מיישמים תוכנית הפחתת עלויות אשר אנו צופים כי תפחית את ההוצאות השנתיות שלנו בכ-15 מיליון דולר."

סיכום תוצאות הרבעון השני של 2023

ההכנסות ברבעון השני של 2023 הסתכמו ב-25.0 מיליון דולר, קיטון של 24% בהשוואה להכנסות של 32.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2022.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון השני של 2023 הסתכם ב-17.3 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 69.2%), קיטון של 23% בהשוואה ל-22.5 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 68.7%) ברבעון השני של 2022.

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2023 הסתכם ב-17.9 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 71.4%), קיטון של 22% בהשוואה ל-23 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 70.2%) ברבעון השני של 2022. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הנוכחי הושפע מתמהיל מוצרים מועדף וחד פעמי.

ההפסד הנקי על בסיס GAAP ברבעון השני של 2023 הסתכם ב-20.7 מיליון דולר, או 55 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 6.2 מיליון דולר, או 17 סנט למניה, ברבעון השני של 2022. הגידול בהפסד הנקי הרבעון נבע מההוצאות להפסדי אשראי שבוארו לעיל.

ההפסד הנקי על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2023 הסתכם ב-18.3 מיליון דולר, או 49 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי על בסיס non-GAAP של 4.2 מיליון דולר, או 11 סנט למניה, ברבעון השני של 2022. הגידול בהפסד הנקי הרבעון נבע מההוצאות להפסדי אשראי שבוארו לעיל.

יתרת מזומנים, פיקדונות לזמן קצר והשקעות נכון ל-30 ביוני 2023 הסתכמה ב-65.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-86.4 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2022.

לגרף אלוט לחצו כאן

18 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1.83 מיליון באלוט
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלוט. לרשימה המלאה
x