הסרת רופאים מרשימת רופאי ההסדר עלול להוביל לפגיעה במבוטחים

כך עולה מבדיקה של ועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח

 

 

 
סוב שלמה לפידות, צילום: יח״צסוב שלמה לפידות, צילום: יח״צ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/09/2023

לאחרונה נודע כי לשכת סוכני ביטוח החלה להעמיק בבדיקות באמצעות ועדת הבריאות בלשכה לאור פניות רבות שהתקבלו להסרת רופאים מרשימות ההסדר של מספר מבטחים.

כזכור, במסגרת חוק ההסדרים תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ובמסגרת תיקון זה ידרשו חברות הביטוח לשבב את קופות החולים שמימנו פרוצדורה ניתוחית למי שמחזיק בפוליסת בריאות מסוג "שקל ראשון" (שתחילתה לאחר 2.2016). עוד במסגרת התיקון חוייבו חברות הביטוח לעדכן את רשימת הרופאים כך שזו תחפוף לפחות 50% מהרופאים הפועלים באמצעות השב"ן. ואולם, לאחרונה נודע לוועדת הבריאות כי מספר חברות ביטוח הקדימו לעדכן את רשימת הרופאים תוך שהן שולחות הודעות סיום התקשרות לרופאים רבים. מוועדת הבריאות בלשכה נמסר כי כוונת המחוקק בהתייחס לעדכון רשימת הרופאים היתה שלא לייצר מצב בו חברת הביטוח מתעדפת רופאים מסויימים, אך בפועל עלול להתרחש מצב דברים הפוך אשר יוביל לפגיעה ממשית במבוטחים.

עוד נמסר מוועדת הבריאות בלשכה כי רשימת הרופאים רלוונטית לכל מוצרי הבריאות המשווקים על-ידי חברת הביטוח ומשכך הפגיעה עלולה להיות באופן גורף לקשת מוצרי הבריאות אותה משווקת חברת הביטוח. מלשכת סוכני ביטוח נמסר: "חוק ההסדרים המתאפיין בחקיקת בזק, מביא עימו עיוותי חקיקה – לצערנו זה המצב גם במקרה זה. אנו מודעים לאינטרסים כלכליים של חברות הביטוח אך הדבר לא יכול להתקיים בכל מחיר. לא יעלה על הדעת שתיקון החקיקה יוביל לדרכי פעולה מצד מבטחים שתוצאתן יצירת ערך שלילי למבוטחים – לא ניתן לזה יד. נוסף על פעולותיה המתוכננות, בתקופה הקרובה עומדת ועדת הבריאות להעמיק בבחינת פירוט רשימות הרופאים של חברות הביטוח ובמטרה ליתן בידי המועמדים לביטוח כלי נוסף למדידת איכות הכיסוי הביטוחי הנרכש על-ידם.
x