ההאטה בפעילות ובאינפלציה הכריעו את הכף - ריבית בנק ישראל ללא שינוי

שוק העבודה עדיין הדוק, אך נמשכת הירידה בשיעור המשרות הפנויות. היקף הפעילות בשוק הדיור מוסיף להתמתן

 

 

 
נירה שמיר, כלכלנית ראשית, בנק דיסקונט, צילום: רמי זרנגרנירה שמיר, כלכלנית ראשית, בנק דיסקונט, צילום: רמי זרנגר
 

נירה שמיר, כלכלנית ראשית, בנק דסקונט
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/09/2023

כפי שצפינו, הועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית על כנה, אולם, "רואה היתכנות לא מבוטלת להמשך העלאה של הריבית בהחלטותיה הבאות, ככל שסביבת האינפלציה לא תמשיך להתמתן בהתאם למצופה".  

בהודעה מדגיש בנק ישראל את ההתמתנות בסביבת האינפלציה, ובמקביל מציין, כי קצב הצמיחה הינו מתחת לפוטנציאל צמיחת המשק, כאשר נתוני ההוצאה בכרטיסי אשראי (במונחים ריאליים), המהווים אינדיקציה לצריכה הפרטית, מצויים מתחת למגמה ואינם צומחים.

שוק העבודה עדיין הדוק, אך נמשכת הירידה בשיעור המשרות הפנויות. היקף הפעילות בשוק הדיור מוסיף להתמתן.

בנוגע לשקל, מדגיש בנק ישראל את העובדה שמתחילת השנה השקל ממשיך להיות בין המטבעות החלשים ביחס לעולם, כאשר התנודתיות בשער החליפין נותרה גבוהה.  למעשה, להבנתנו, המשך היחלשות השקל הינו הגורם הבלעדי שתמך בהעלאת ריבית. עם זאת, כצפוי, מכלול הגורמים שתמכו בהשארתה ללא שינוי, הם שהכריעו את הכף. 

כאמור, בנק ישראל "לא סתם את הגולל" על המשך העלאת ריבית, כאשר הנתונים שיפורסמו בחודשים הבאים יהיו בעלי משמעות גבוהה להבנת תמונת האינפלציה. הוועדה מעריכה כי תהליכי ההידוק המוניטרי והתמתנות הביקושים בישראל ובעולם פועלים למיתון האינפלציה. מנגד, הפיחות בשקל בחודשים האחרונים מוסיף להוות איום על האינפלציה,  ולהתפתחותו בחודשים הקרובים תהיה השפעה על דינמיקת האינפלציה.

בתרחיש המרכזי, אנו מוסיפים להעריך כי ריבית בנק ישראל תיוותר ללא שינוי, ותתחיל לרדת במתינות ברבעון השני של 2024, אם כי התנהגות חריגה של שער החליפין עשויה להוביל לסטייה מתחזית זו.

x