איגוד לשכות המסחר: יש לשנות דרך קבע את משטר המס על הדלק, במקום שינויים תקופתיים בקצבי זמן

אוריאל לין: "אסור שהמיסוי על הדלק יעלה על 50% ממחירו לצרכן. קביעת נוסחה חדשה וקבועה למחיר הדלק תשמור על יציבות מחיר הדלק לצרכן ועל רמת הכנסות המדינה ממסי דלק לטווח ארוך"

 

 

 
Image by IADE-Michoko from PixabayImage by IADE-Michoko from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/09/2023

"הורדת מס הבלו על הדלק שהתבצעה בתחילת החודש מבורכת ותואמת את עמדת איגוד לשכות המסחר. זאת על רקע התייקרותו והעליה הנובעת מכך בהכנסות המדינה מהמע"מ על רכיב הדלק.  אבל עדיין מדובר בהליך המצריך לעדכן הצו בהוראות שעה ואת העברתו לשימוע ציבורי מדי חודש, מחדש" כך אומר היום אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר. לדבריו, "מן הראוי היה שמשרדי האוצר והאנרגיה יפעלו לקביעת נוסחה מתמטית קבועה לחישוב מס הבלו, נוסחה שתייתר את הצורך להזדקק מדי פעם להחלטות שרי האוצר והאנרגיה ותמנע אי וודאות מיותרת. נוסחה קבועה תשמור ככל האפשר על יציבות מחירי הדלק לצרכן ועל רמת הכנסות המדינה ממסי דלק, לטווח ארוך".
 
באיגוד לשכות המסחר אומרים כי מחיר ליטר בנזין בשירות עצמי עומד כיום (לאחר הפחתת מס הבלו) על  6.94 ₪ לליטר, מתוכם רכיב המסים (מע"מ ובלו) עומד על 3.54 ש"ח. דהיינו, 51% ממחיר ליטר בנזין לצרכן בשירות עצמי.  זאת לעומת מס בגובה 4.2 ₪ שגבתה הממשלה מכל ליטר בנזין בחודש ינואר. מס שהיווה  62% מהמחיר לליטר בנזין. במלים אחרות, גביית המס (בלו ומע"מ) פחתה ב 73.3 אגורות לליטר, ירידה של 17% בגביית מסי הדלק מהבנזין שבפיקוח ביחס לרמתם בתחילת השנה. 

עם זאת, עדיין מדובר בצורך לעדכון הצו בהוראות שעה והעברתו לשימוע ציבורי מדי חודש. מן הראוי היה שמשרדי האוצר והאנרגיה יפעלו לקביעת  נוסחה מתמטית קבועה לגובה הבלו, נוסחה התלויה במחיר הדלק העולמי ובשער החליפין של השקל ביחס לדולר. באיגוד לשכות המסחר אומרים כי  נוסחה קבועה תייתר את הצורך בהוראות שעה. תשמור ככל הניתן על יציבות מחיר הדלק לצרכן מצד אחד ועל רמת הכנסות המדינה ממסי דלק מצד שני לטווח ארוך ותחזיר את העדכון לעדכון שוטף ומהיר הנעשה ע"י יחידת מנהל הדלק במשרד האנרגיה, ללא צורך בהתערבות האוצר מידי חודש בחודשו בקביעת הבלו. 

x