עסקה בטחונית משמעותית נוספת לעשות אשקלון

קיבלה הזמנה ממשרד הביטחון בהיקף של כ-218 מיליון ש"ח; סך ההיקף הכספי המצטבר של צבר ההזמנות ויתרת הזמנות המסגרת של החברה עומד על כ-1.6 מיליארד ש"ח

 

 

 
Image by Frauke Feind from PixabayImage by Frauke Feind from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/09/2023

מנכ"ל עשות, אלי דמרי: "קבלת ההזמנה מגדילה באופן משמעותי את צבר ההזמנות של החברה ומהווה ציון דרך חשוב מאד בחיזוק מעמדה של החברה כמובילה עולמית וטכנולוגית של מערכות הנעה, ממסרות ומכלולים בתחום הבטחוני."

עשות אשקלון, בשליטת קרן FIMI אשר רכשה 85% ממניותיה מאלביט בעסקה שהושלמה בחודש יוני 2022, הודיעה היום כי קיבלה הזמנות חדשות ממשרד הביטחון בהיקף משמעותי של כ-218 מיליון ש"ח ההזמנה היא לייצור של ערכות מתלים והינעים לרכבים קרביים משוריינים (רק"ם) מסוג טנק מרכבה סימן 4 ונגמ"ש מרכבה (נמ"ר) ואספקתם בין השנים 2024 ו-2027.

ההזמנה מהווה חלק מתוך מסגרת הזמנות שהחברה צופה כי יתקבלו לאספקות של ממסרות, מתלים והינעים לרק"ם בין השנים 2021 ועד 2030, ממשרד הביטחון, בהיקף כולל צפוי של כ-1.27 מיליארד ₪ ומגדילה באופן משמעותי את צבר ההזמנות של עשות אשקלון.

סף ההיקף הכספי המצטבר של צבר ההזמנות של החברה עומד על סך כולל של כ-968 מיליון ש"ח (לרבות ההזמנות הנוכחיות). כמו כן, בנוסף לצבר ההזמנות, סך ההזמנות הצפויות, אשר להערכת החברה יש סבירות גבוה כי תהפוכנה בעיקרן למחייבות, עומד על סך של כ-594 מיליון ש"ח וצפויות להתפרס על פני תקופה של כ-12 שנים.  כך שצבר ההזמנות של עשות אשקלון יחד עם סך ההזמנות הצפויות מסתכם לסכום כולל של כ1.6 מיליארד ש"ח.

x