לאומי: תיתכן עלייה זמנית של מחיר הנפט ל-100 דולרים לחבית

בעקבות הקיצוץ של ערב הסעודית ושל רוסיה

 

 

 
ד״ר גיל מיכאל בפמן, צילום: אורן דאיד״ר גיל מיכאל בפמן, צילום: אורן דאי
 

ד״ר גיל מיכאל בפמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/09/2023

התפתחות מחיר הנפט

מחיר הנפט המשיך לעלות בשבוע החולף ומחיר חבית נפט מסוג BRENT הגיע לכ-91.9 דולרים לחבית. זאת, בשל פרסום החלטות לצמצום צד ההיצע. בפרט, במהלך השבוע החולף ערב הסעודית הכריזה על המשך של ההפחתה מרצון של תפוקת הנפט שלה עד לחודש דצמבר 2023, זאת יחד עם החלטתה של רוסיה להמשיך את קיצוץ יצוא הנפט שלה עד לסוף השנה, אך במידה פחותה יותר מהקיצוץ בייצוא הנפט שלה שהיה בחודש אוגוסט.


הביקוש וההיצע הגלובליים

מלאי הנפט המסחרי של ארה"ב המשיך להתכווץ בשבוע שהסתיים ב-1 בספטמבר 2023. המלאי ירד בכ-6.3 מיליון חביות נפט, והגיע לרמה של כ-416.6 מיליון חביות. ירידת המלאי התרחשה למרות העלייה בתפוקת הנפט של ארה"ב, אשר הגיעה לכ-12.8 מיליון חביות ביום, ומגמת הירידה המתונה בשיעור הניצולת, אשר נותר גבוה ברמה של 93.1%. לצד זאת, יבוא הנפט נטו ירד בכ-250 אלף חביות ביום (כ-1.75 מיליון חביות לשבוע). מדובר בהיקף לא גדול, על רקע הרמה הגבוהה של יצוא הנפט, אשר משקף התייצבות של הייבוא והייצוא ברמות הגבוהות הנוכחיות. הירידה המתמשכת במלאי הנפט המשיכה להרחיב את הפער בין רמת המלאי המסחרי הנוכחית לבין הרמה הממוצעת לעונה זו בחמש השנים האחרונות, אשר הגיע לכ-4%.


ירידת מלאי הדלק של ארה"ב הואצה בשבוע שהסתיים ב-1 בספטמבר 2023 והמלאי התכווץ ב-2.7 מיליון חביות, לרמה הנמוכה בכ-5% מהרמה הממוצעת בתקופה זו של השנה בחמש השנים האחרונות. מנגד, מלאי התזקיקים המשיך לעלות בשבוע שהסתיים ב-1 בספטמבר 2023 בכ-0.7 מיליון חביות והפער בין הרמה הנוכחית לבין הרמה הממוצעת לתקופה זו בחמש השנים האחרונות הצטמצם לכ-14%. 


תפוקת הנפט של קבוצת OPEC+ נותרה יציבה במהלך חודש אוגוסט. הקבוצה (ללא איראן, לוב וונצואלה) הפיקה בחודש אוגוסט כ-22.58 מיליון חביות נפט, רמה הדומה לזו שהייתה בחודש יולי. תפוקה זו נמוכה מרמת יצור נפט המותרת לחברי הקבוצה על פי מכסות הייצור שהוסכמו ביניהם. זאת, מאחר וערב הסעודית קיצצה מרצון את תפוקת הנפט שלה וכן רוסיה הפחיתה באופן וולונטרי את יצוא הנפט שלה על מנת למנוע עודפי היצע בשוק, אשר היו מביאים לירידה במחיר הנפט.  

ערב הסעודית הודיעה על המשך ההפחתה הוולונטרית של תפוקת הנפט שלה במיליון חביות ביום עד לחודש דצמבר 2023. בכך, תפוקת הנפט של ערב הסעודית תישאר בתקופה זו ברמה נמוכה של כ-9 מיליון חביות ביום. החלטה זו הביאה לעלייה נוספת במחיר הנפט בשוק הגלובלי, לאור החשש מפני האפשרות של עודף ביקוש לקראת סוף שנת 2023, אם ההאטה הכלכלית לא תהיה חריפה. במידה וצמיחת הפעילות הכלכלית תמשך בחודשים הקרובים, ובכלל זה אם סין תצליח להאיץ את פעילותה הכלכלית, מחירי הנפט עשויים להמשיך לעלות, זאת אף במידה ניכרת. הנטייה לעליית מחיר הנפט יכולה לבוא על רקע העלייה בביקושים לדלק והרמות הנמוכות של המלאים הגלובליים. עם זאת, אנו מעריכים שגם אם מחיר הנפט יגיע לסכום תלת-ספרתי, הוא לא צפוי להישאר ברמה גבוהה כל כך לאורך זמן. 

ערב הסעודית מתואמת עם רוסיה, בנוגע למניעת עודף היצע בשוק הנפט. רוסיה הודיעה כי תאריך את ההפחתה מרצון של יצוא הנפט שלה עד לסוף שנת 2023. הייצוא יפחת החל מחודש ספטמבר ב-300 אלף חביות ביום, רמה אשר נמוכה מקיצוץ הייצוא בחודש אוגוסט בו יצוא הנפט הרוסי ירד בחצי מיליון. זאת, על מנת לשמור על מחיר הנפט הגבוה וייתכן שאף להביא לעלייה נוספת במחיר הנפט, מה שיגדיל את הכנסותיה של רוסיה שכלכלתה נפגעה מאוד בשנה האחרונה לאחר שמדינות ה-G7 הטילו עליה סנקציות כלכליות. לצד זאת, יצוא הדיזל מרוסיה עלול להתכווץ בתקופה הקרובה, בשל עבודות תחזוקה בחלק מבתי הזיקוק הרוסיים. 

יצוא הנפט והקונדנסט של איראן עלה לרמת שיא מאז הפעלת הסנקציות, וקיזז חלקית את ההשפעה של קיצוץ +OPEC על ההיצע העולמי. עלייה זו, באה על רקע היחלשות מאמצי אכיפת הסנקציות של ארה"ב, וזאת תוך כדי עליית מידת התלות בביקוש מצד סין. ההתפתחויות בענף הנפט של איראן מאופיינות בהיעדר מעורבות של חברות זרות ומיעוט השקעות וטכנולוגיה בתשתיות הזיקוק. הגדלת מכירות הנפט הגולמי והקונדנסט של איראן, לשם חיזוק הכנסות המדינה, בוצעה באמצעות שילוב של הפחתת מלאי הנפט שהוחזק באחסון צף (במכליות), זאת יחד עם הגדלה של הפקת הנפט. הייצור והיצוא ממשיכים ועולים לנתון השנתי הגבוה ביותר מאז חזרת הסנקציות ב-2018. 

הביקושים לדלק בארה"ב המשיכו לעלות בשבוע שהסתיים ב-1/9/2023 והגיעו לכ-9.32 מיליון חביות ביום. עליית הביקושים התרחשה על רקע ירידה קלה במחירי הדלק לצרכן וירידה משמעותית יותר ברמה הסיטונאית, אשר התרחשה למרות הירידה במלאי הדלק בארה"ב. מנגד, מחיר הסולר המשיך לעלות בתקופה זו, למרות העלייה במלאי התזקיקים, מאחר ומלאי התזקיקים מצויים ברמה נמוכה אשר עלולה להביא לעודפי ביקוש בשוק.  


הביקושים לדלק מטוסים בארה"ב ירדו בשבוע שהסתיים ב-1/9/2023, והם הגיעו לרמה של כ-1.6 מיליון חביות ביום. ירידה זו באה לאחר שבשבוע שלפני כן הביקושים עלו, והיא משקפת את התנודתיות הקיימת בבביקושים לדלק מטוסים. למרות תנודתיות זו, הביקושים מתבססים בשבועות האחרונים ברמה גבוהה יחסית לרמות שהיו במרבית מהמחצית הראשונה של 2023.

על פי הערכות השוק, יבוא הנפט של סין גדל במהלך חודש אוגוסט בכ-21% בהשוואה לחודש יולי. זאת, על רקע הגידול בביקושים לנפט של בתי הזיקוק הפרטיים במדינה, שהגדילו את יבוא הנפט מאיראן, לצד עלייה בביקושים לנפט גם בבתי הזיקוק הסיניים שבבעלות המדינה. גידול זה בביקושים מגיע על רקע עלייה בשיעור הניצולת של בתי הזיקוק בסין, לאחר ביצוע עבודות התחזוקה בבתי הזיקוק. 

משק הגז הטבעי 


מחיר הגז הטבעי בארה"ב ירד בשבוע החולף לכ-2.58 דולרים ל-MMBTU. רמה זו מצויה בטווח בו מחיר הגז הטבעי נע בשלושת החודשים האחרונים, 2.47-2.77 דולרים ל-MMBTU, כך שירידת המחיר בשבוע החולף משקפת היעדר שינוי מהותי בשוק בהשוואה לתקופה האחרונה. ירידת מחיר הגז הטבעי של ארה"ב התרחשה על רקע המשך עליית רמות המלאים במאגרי הגז הטבעי של ארה"ב, על אף המשך המגמה של צמצום הפער שבין הרמה הנוכחית לרמה הממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות. מלאי הגז הטבעי בארה"ב מצוי ברמה הגבוהה בכ-7.6% מעל הרמה הממוצעת לעונה זו בחמש השנים האחרונות וברמה הגבוהה בכ-17.2% מהרמה שהייתה בתקופה המקבילה אשתקד.

בניגוד לירידת מחיר הגז הטבעי בארה"ב, מחיר הגז הטבעי באירופה עלה בשבוע החולף לכ-34.65 אירו ל-MWh והוא מצוי באמצע הטווח בו הוא נמצא בחודש האחרון. רמות מחירים אלה משקפות את ההערכה הרווחת בשוק כי אירופה תצליח לעבור את ראשית עונת החורף הקרובה ללא משבר אנרגיה, בעזרת מאגרי הגז המלאים שבגרמניה יחד עם יבוא גז טבעי נוזלי (LNG) ממספר מקורות בעולם אשר יסייעו לאספקה שוטפת של גז טבעי נוזלי לאירופה במהלך עונת החורף. עליית מחיר הגז באירופה השופע מן השביתה שהחלה בשני מתקני גז טבעי נוזלי (LNG) גדולים באוסטרליה. מדובר בשני מפעלים של ענקית האנרגיה האמריקאית CHEVRON, המהווים יותר מ-5% מקיבולת ה-LNG העולמית.

הצפי לטווח הבינוני

מחיר הנפט צפוי להיות מושפע בעיקר מהחלטות של קבוצת OPEC+ בטווח הקרוב בנוגע למכסות הייצוא של כלל חברות הקבוצה וכן מהמשך הקיצוץ הוולונטרי בייצור או בייצוא הנפט של ערב הסעודית ורוסיה, מהלכים אשר עלולים להביא לירידה בהיצע הנפט הגלובלי, על אף הצפי לגידול מסוים במקביל בתפוקת הנפט של ארה"ב. הירידה בחששות מפני מיתון בכלכלת ארה"ב במחצית השנייה של 2023 עשויה לתמוך בביקושים לנפט. מנגד, המשך הרעה במצב היציבות הפיננסית של ענף הנדל"ן בסין, תוך כדי פגיעה בצמיחת הביקושים, עלול להביא להאטת הביקושים. המשך התחזקות הדולר מהווה גורם נוסף הממתן את עליית מחיר הנפט, הנקוב בדולרים. במבט כולל, המחיר לחבית מסוג ברנט צפוי להיות בהמשך 2023 סביב רמה של כ-85-95 דולר לחבית. עם זאת, תתכן עלייה זמנית של מחיר הנפט ל-100 דולרים לחבית, במידה והתחזית להאטת הפעילות הכלכלית לא תתממש ויוחמרו עוד ההכרזות בנוגע לצמצום צד ההיצע.

x