לקראת ההצגה הכי טובה בשוק ההון - הפניקס ופרופיט עולות להתקפה

הפניקס ופרופיט עולות להתקפה - לקראת הדיון בוועדת הכלכלה מחר (ד). פרופיט: התנהגות בריונית עד כדי עבירה פלילית ופגיעה במבוטחים | הפניקס: טענות פרופיט חסרות שחר – התנהלותה היא הפוגעת במבוטחים

 

 

 
איור אילוסטרציה פאנדר איור אילוסטרציה פאנדר
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/09/2023

ועדת הכלכלה תדון מחר בפרשת הפניקס-פרופיט. לדיון, תחת הכותרת: "חשש לפגיעה בצרכנים ובתחרות בענף הביטוח עקב ניסיונות לצמצום עצמאות סוכני הביטוח". הוזמנו: משרד האוצר, פרופיט סוכנות לביטוח, רשות שוק ההון, רשות התחרות, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, חברת הפניקס, איגוד חברות הביטוח, חברות ביטוח, נציגי סוכני ביטוח, לשכת סוכני הביטוח, ארגוני צרכנים, תנועת העצמאיים, המועצה הישראלית לצרכנות, פורום סוכני הביטוח.

על כינוס הוועדה במהלך הפגרה הוחלט בעקבות בקשה דחופה של פרופיט אל יו"ר הוועדה ח"כ דוד ביטן (ליכוד) לכנס בדחיפות את הוועדה לדיון בנושא.

בפנייה אל ח"כ ביטן מציין אסף בנאי, בעלים ומנכ"ל משותף, כי המהלך שבו הודיעה הפניקס לפרופיט על סיום העבודה ביניהן, כי  מדובר ב"אירוע חריג שמתרחש בימים אלו בענף הביטוח, גורם לפגיעה בעשרות אלפי מבוטחי חברת הפניקס ועלול להביא לפגיעה רחבה של ממש בעצמאות סוכני הביטוח וכתוצאה מכך, בלקוחות נוספים ובענף כולו". 

צעד חריג ומנוגד להוראות הדין

בנאי מפרט את השתלשלות העניינים לפיהם בתאריך ה-20 באוגוסט "הודיעה חברת הפניקס באופן חד צדדי וללא כל נימוק על סיום ההתקשרות עם חברת פרופיט ועם 300 סוכניה. הודעה חד צדדית זו, מהווה צעד חריג ויוצא דופן, מנוגד להוראות הדין, לחוזרים והנחיות של המפקח על הביטוח, ואף מהווה עבירה פלילית... כל חטאה של פרופיט היה שלא הסכימה להיכנע ללחצי הפניקס ובקשתה החריגה לעצור מעבר לקוחות שלה למתחרים. זאת, על אף תוצאותיה ודירוגה הנמוך של הפניקס אל מול המתחרים".

עוד הוא מדגיש, כי "בשל ההתדרדרות בביצועיה איבדה הפניקס בקופות הגמל וההשתלמות שלה לקוחות בהיקף כספי ניכר של מיליארדי שקלים מתחילת השנה. נראה כי בשל מצב זה, ועזיבת המבוטחים את חברת הפניקס, בחרה החברה להתנהל בצורה בריונית, תוך פגיעה ישירה בעשרות אלפי לקוחותיה ובסוכני הביטוח. הפגיעה בעצמאות הסוכנים על ידי חברות הביטוח היא עניין ציבורי מהותי ממעלה ראשונה שאין להקל בו ראש. חשוב להדגיש - טובת הלקוח מובטחת רק כאשר עצמאות הסוכן מובטחת! לא לחינם משרד האוצר בוחן את הנושא בשנים האחרונות ואף מינה לכך ועדת בדיקה מיוחדת".

פרופיט נקטה פרקטיקה פסולה כדי להשיא רווחים

הפניקס העבירה את עמדתה ליו"ר ועדת הכלכלה, באמצעות משרד עו"ד בועז בן וצור ושות', כשהיא מוחה על כך, שזומנה לוועדה "מהיום למחר" ובכלל לא התבקשה להשיב על חומר הרקע שהעבירה פרופיט לוועדה, לפני כינוסה. עוד טוענת הפניקס שהמקום לברר את הסוגיה הוא בפני ערכאות משפטיות, ולא בפני ועדת הכלכלה של הכנסת.

הפניקס טוענת כי "כל האמור במכתב של פרופיט – מהחל ועד כלה – אינו אמת. סיום ההתקשרות לא נעשה על הרקע הנטען על ידי פרופיט אלא מסיבה אחת ויחידה: פרקטיקה פסולה בה נוקטת פרופיט, בכלל וביתר שאת בחודשים האחרונים, על פיה היא מניידת לקוחות מחברה אחת לשנייה בסמוך לאחר שהיא מיצתה את העמלה שהיא יכולה לקבל מאותו לקוח מחברת הביטוח (טוויסטינג;) כאשר מטרתה של פרקטיקה זו היא עסקית תוך התעלמות מטובת הלקוח והשאת רווחים לסוכנות. 

פרופיט – כבר תקופה – נוקטת בפרקטיקה פסולה אשר גורמת למבוטחים עצמם וכן למרשתנו נזקים כבדים אשר נקראת בעגה המקצועית בתור "טוויסטינג" (Twisting). כדי שלא להלאות, נציין בקצרה כי מדובר בפרקטיקה אשר במסגרתה סוכנות הביטוח מחליפה עבור הלקוח את חברת הביטוח בחברה אחרת, וזאת לאחר שעבר מועד שאחריו היא אינה נדרשת להשיב את העמלה שקיבלה מחברת הביטוח עבור הלקוח החדש. במילים אחרות: טוויסטינג היא פרקטיקה שמטרתה השאת רווחיה של סוכנות הביטוח, וזאת הגם שבמקרים רבים שינוי המוצר והחברה גורם לנזקים – של ממש – למבוטחיה".

עוד טוענת הפניקס, כי "עימתה את פרופיט עם פרקטיקה פסולה זו, על המשמעויות והפגיעה הנובעת מכך בלקוחות, ורק לאחר שהסוכנות סירבה להפסיק ממנהגה זה, הוחלט על סיום ההתקשרות". 

הפניקס דוחה את טענת פרופיט כי הפסקת ההתקשרות "תפגע" במבוטחים. "ההיפך הוא הנכון: הסיבה בגינה הפסיקה הפניקס את ההתקשרות עם פרופיט היא אותה פרקטיקה פסולה אשר פוגעת במבוטחים".

עוד טוענת החברה, כי טענת פרופיט שהפניקס חסמה את אתר הסוכנים היא "חסרת שחר". החברה אומרת כי בדקה ומצאה שלא חל כל שינוי בהיקף הפעולות או הכניסות לפורטל הסוכנים שבוצעו על ידי הסוכנות, לפני ואחרי סיום ההתקשרות.

לסיכום, טוענת הפניקס: "הפניקס קיבלה החלטה עסקית ממניעים ענייניים לסיים את ההתקשרות עם פרופיט, בהתאם להוראות הההסכם, וזאת בגין פרקטיקה פסולה בה נוהגת פרופיט, אשר פוגעת במבוטחים". 
x