מגדל שוקי הון - חוסר הוודאות בזירה הפוליטית העיב על המסחר בתל-אביב

ביצועי החסר שנרשמו בבורסה המקומית בסיכום השנה העברית היוצאת, עשויים להוות נקודת פתיחה מעניינת לשנה הבאה, בהנחה והפלונטר הפוליטי ייפתר, כך סבורים במגדל שוקי הון, ומסמנים את ענפי הבנקים והנדל"ן למגורים

 

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/09/2023

אחד מתנאי הרקע הבסיסיים הנדרשים למשקיעים בשוק ההון הוא וודאות. אולם בסיכום שנת תשפ"ג, המשקיעים בשוק ההון המקומי סבלו מחוסר וודאות משמעותי, שמקורו בזירה הפוליטית, והוא פגע בביצועי הבורסה בתל-אביב בשנת תשפ"ג. 

כך מציינים במגדל שוקי הון, שם מוסיפים עוד, כי המחלוקות הפוליטיות העזות המרכזות תשומת לב רבה כבר תקופה ממושכת הובילו את המדדים המובילים בתל-אביב להציג ביצועי חסר ביחס למדדי המניות הבולטים בעולם בסיכום השנה העברית המסתיימת כעת. 

כך, בעוד מדדי ת"א 35 ות"א 90 מסכמים את תשפ"ג בנסיגה של כ-2% ושל כ-6% בהתאמה, מדדי ה-S&P500 האמריקאי, היורוסטוקס600 האירופאי וה-MSCI (EM) (שווקים מתעוררים בעולם) מציגים עליות בטווח של כ-10%-20%.  

כל זאת, לפי מגדל שוקי הון, "למרות שנתוני המאקרו הבסיסיים בישראל טובים יחסית בהשוואה עולמית ומשדרים חוסן, בין היתר בנתוני הצמיחה ונתוני שוק העבודה. זאת למרות תנאי המאקרו שהשתנו משמעותית בשנה וחצי האחרונות, בראשם שיעורי אינפלציה וריבית גבוהים". 

במבט קדימה, במגדל שוקי הון מציינים, כי "בתקופה האחרונה השווקים סיפקו אינדיקציות המעידות כי אנו עשויים להיות לקראת סוף גל העלייה החדה בשיעורי האינפלציה". 

"יחד עם זאת", מדגישים שם, "אנו עוד רחוקים מוודאות בקשר לכך, ורק בימים האחרונים הגיע סימן שלילי בקשר להתמתנות האינפלציה, עם הזינוק במחיר הנפט – לו השפעה משמעותית על האינפלציה, ואשר יקשה על הורדת ריבית בתקופה הקרובה, ואף עשוי לגרור העלאת ריבית נוספת בהמשך השנה". 

נוכח תמונת המצב, ההערכה במגדל שוקי הון היא, כי "תימחור החסר של הבורסה בתל-אביב עשוי להיות נקודת פתיחה מעניינת לתשפ"ד. בהנחה והפלונטר הפוליטי המלווה אותנו ייפתר בהמשך השנה, הדבר עשוי לתת דחיפה משמעותית קדימה למדדים שסבלו בשנה החולפת מחוסר הוודאות בזירה הפוליטית. מנגד, אם חוסר הוודאות הפוליטי ימשיך ללוות אותנו, הבורסה המקומית עלולה לסבול מתנודתיות גבוהה יחסית בתשפ"ד". 

במבט על ענפי הפעילות בשוק המקומי, במגדל שוקי הון מציינים את תחום הבנקאות הנהנה מסביבת הריבית הגבוהה שסייעה לבנקים להגדיל את רווחיהם, כך שלמרות השינויים בסביבת המאקרו כפי שהוזכרו, המשיכו להפגין עוצמה. חוזקת הכלכלה הישראלית במקביל למהלכי התייעלות שמאמצים הבנקים, עשויים לסייע להם להמשיך להציג צמיחה גם בתשפ"ד. 

עוד מציינים במגדל שוקי הון, כי אחרי לחץ מחירים שנרשם בשנה החולפת בתחום המגורים בישראל, בעקבות העלאות הריבית החדות והמהירות ועלייה חדה בעלויות המשכנתאות, במבט לטווח בינוני וארוך הביקושים הגבוהים לדירות צפויים להימשך, בעיקר נוכח היצע מוגבל יחסית. 

הסקירה מובאת מטעם בית ההשקעות מגדל שוקי הון (1965) בע"מ, אשר לו ו/או למי מטעמו עשוי להיות עניין אישי בנושא. האמור אינו תחליף לייעוץ/שיווק השקעות, המתחשב בצרכים המיוחדים לכל אדם. ההערכות בסקירה, מהוות מידע צופה פני עתיד ולכן התממשותן אינה וודאית. אין באמור משום התחייבות להבטחת תשואה. אין בתשואות ובמגמות העבר כדי להעיד כי תשואות ומגמות אלו יימשכו גם בעתיד. 

x