רמ"י הכריזה על זוכה במכרז במסלול "דיור במחיר מטרה" באלעד

לבניית 460 יח"ד במתחם אחד בבנייה רוויה, מסחר ותעסוקה "לצביון חרדי"

 

 
Image by Hands off my tags Michael Gaida from PixabayImage by Hands off my tags Michael Gaida from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/09/2023

מכרז מס': מר/178/2023


אלעד


מרחב מרכז

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על "אשל הירדן יזום ובנין בע"מ, רבץ השקעות בע"מ, ידות מגורים בע"מ" כזוכה במכרז במסלול "דיור במחיר מטרה" לבניית 460 יח"ד במתחם אחד בבנייה רוויה, מסחר ותעסוקה "לצביון חרדי" באלעד – הרחבת העיר

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על "אשל הירדן יזום ובנין בע"מ, רבץ השקעות בע"מ, ידות מגורים בע"מ" כזוכים במכרז פומבי במסלול "דיור במחיר מטרה" לרכישת זכויות חכירה לבניית 460 יח"ד בבנייה רוויה, מסחר ותעסוקה במתחם אחד ל"צביון חרדי" באלעד, הרחבת העיר. 

למכרז זה הוגשו 3 הצעות. 

במכרז זה שווקו 368 יח"ד במחיר מטרה ו-92 יח"ד בשוק החופשי, הדירות ימכרו בהנחה של כ- 30%-31% מגובה השומה ממחיר הדירה בשוק החופשי.

להלן אומדני המחירים לדירות ששווקו במסלול מחיר מטרה:

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,418,063 ש"ח. 

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 1,625,000 ש"ח.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 1,900,000 ש"ח.

* כל הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה.

להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

מתחם

שטח במ''ר בערך

מספר יח"ד מתב"ע במחיר מטרה

מספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשי

הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ - 

מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

שווי מ''ר בנוי עיקרי בש''ח(ללא מע"מ)

סכום זכיה

שם זוכה

69582

36,587

368

92

159,249,261

104,482,318

45,914,000

15161

167,987,654

אשל הירדן יזום ובנין בע"מ, רבץ השקעות בע"מ, ידות מגורים בע"מ


להלן ניתוח שמאי:


המגרשים ששווקו במכרז מיועדים למגורים בבנייה רוויה, מסחר ותעסוקה והם חלק מתוכנית להרחבת העיר אלעד המחולקת ל-7 מתחמים ומתפרשת על שטח של כ- 2663 דונם.

התוכנית למתחמי מגורים ויצירת אזור תעסוקה בהיקף של כ-1.2 מיליון מ"ר כוללת בניית 4,200 יח"ד למגורים, מתוכן, 300 יח"ד של דיור מיוחד, 80 יח"ד להשכרה ו-1,319 יח"ד של דירות קטנות. הבינוי כולל בניינים בני 8 קומות ממפלס הרחוב שלחלקם חזית מסחרית ישולבו מוסדות ציבור בקומת הקרקע ובהם גני ילדים, בתי כנסת ומקוואות. 

במסגרת התוכנית מוצעים שטחים למגורים חלקם משולבים במוסדות ציבור ולצדם מוסדות ציבור (כ-231 דונם), תשתית דרכים (כ-880 דונם), תעשיה ומלאכה (כ-34 דונם), תעשיה ומסחר (כ-180 דונם) וכן שטחים פתוחים (כ-552 דונם) ובהם, הגן הארכיאולוגי המיועד לשמש כפארק ארכיאולוגי לשימוש מוסדות חינוך, פנאי ונופש.

x