החברה מבטלת את הסכם המיזוג

סטרטסיס תבחן חלופות אסטרטגיות על מנת למקסם ערך לבעלי מניותיה

 

 

 
ד״ר יואב זייף מנכ״ל סטרטסיס, צילום: סטרטסיסד״ר יואב זייף מנכ״ל סטרטסיס, צילום: סטרטסיס
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/09/2023

החברה מבטלת את הסכם המיזוג עם דסקטופ מטאל 

דירקטוריון החברה אישר הארכה מוגבלת של תכנית הזכויות לבעלי המניות

סטרטסיס בע"מ (נאסד"ק: SSYS), מובילה בפתרונות הדפסת תלת מימד פולימריים, הודיעה כי דירקטוריון החברה יזם תהליך לבחינת חלופות אסטרטגיות עבור החברה. 

החלטה זו באה בעקבות הודעתה של החברה, כי בהתבסס על ספירת הקולות המוקדמת באסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה, בעלי המניות של סטרטסיס לא אישרו את תנאי הסכם המיזוג שהוכרז עם דסקטופ מטאל (סימול: DM) מתאריך 25 במאי 2023. בהתאם, ביטלה סטרטסיס את הסכם המיזוג. תוצאות ההצבעה הסופיות והרשמיות באסיפה הכללית המיוחדת של סטרטסיס, יימסרו בטופס 6-K, אותו מתעתדת סטרטסיס להגיש לרשות לניי"ע האמריקאית בתוך ארבעה ימי עסקים.

תהליך המקיף לבדיקת החלופות האסטרטגיות למקסום ערך לבעלי המניות יתחיל באופן מיידי. חלופות אסטרטגיות פוטנציאליות לבדיקה עשויות לכלול, בין היתר, עסקה אסטרטגית, מיזוג פוטנציאלי, שיתוף פעולה עסקי אחר או מכירה.

"החלטנו לבצע בדיקה מקיפה ויסודית של כל החלופות האסטרטגיות הזמינות", אמר דב עופר, יו"ר דירקטוריון סטרטסיס. "אנו נכנסים לבדיקה הזו כמובילים בתחום הייצור התוספתי ונמשיך ליישם את האסטרטגיה שלנו, המונעת על ידי חדשנות וצמיחה רווחית, שהקנו לסטרטסיס את המעמד המוביל שלה מול מתחרותיה. חשוב לציין, כי אנו נשארים ממוקדים במשימה שלנו לספק ערך ללקוחותנו, ומחויבים לנקוט בפעולות המתאימות כדי למקסם את הערך עבור כל בעלי המניות של סטרטסיס."

לא ניתן להבטיח, שתהליך בדיקת החלופות האסטרטגיות יביא לכלל עסקה או תוצאה אסטרטגית אחרת. אין בכוונת סטרטסיס לחשוף התפתחויות נוספות בתהליך סקירההבדיקה האסטרטגית, אלא אם ועד שתקבע, כי גילוי זה רצוי או הכרחי. 

הארכת תוקפה של תוכנית הזכויות בעלי המניות

כמו כן, דירקטוריון סטרטסיס אימץ [פה אחד] תיקון לתכנית הזכויות לבעלי המניות של סטרטסיס, לפיו הוארך מועד הפקיעה של תכנית זו בשלושה חודשים. 

תכנית הזכויות לא נועדה למנוע או להפריע לפעולה כלשהי ביחס לסטרטסיס, אשר הדירקטוריון קבע, כי היא לטובת החברה ובעלי המניות שלה. תחת זאת, התכנית תאפשר לדירקטוריון לבצע את תהליך הבדיקה האסטרטגית תוך שהוא עומד בחובות הנאמנות שלו בשם כל בעלי המניות של סטרטסיס, ותבטיח, שהדירקטוריון יהיה מסוגל להעריך את כל האפשרויות למיקסום הערך לכלל בעלי המניות של סטרטסיס, ולשמור על שווי החברה לטווח ארוך עבור אלה, במקרה של השתלטות או נטילת יכולת שליטה בחברה ללא תשלום פרמיית שליטה עבור כל המניות הרגילות בסטרטסיס. 

פרטים נוספים על הרחבת תוכנית הזכויות ייכללו בטופס 6-K  נפרד שיימסר על ידי סטרטסיס  לרשות ני"ע בארה"ב.

הדגמות של מודלים שהודפסו מדפסות של סטרטסיס, צילום: סטרטסיס

x