Pomvom (פוםוום) מודיעה על הסכם לכ- 5 שנים להענקת שירותיה בחנות הדגל של Harry Potter בניו יורק

מדובר באתר רביעי של WB בו תספק החברה בבלעדיות את שירותי התיעוד החוויתי שלה | תגובה חיובית במניה

 

 

 
פוםוום, צילום: רון קדמיפוםוום, צילום: רון קדמי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/10/2023

יהודה מינקוביץ, מנכ"ל Pomvom, מסר: "אנו רואים בהסכם זה ובהרחבת שירותי התיעוד הדיגיטלי של החברה לאתר נוסף של קבוצת WB הבעת אמון חשובה, בהיותה קבוצת בידור מהגדולות בתעשייה. כמו כן, הסכם זה תואם את האסטרטגיה שלנו להתרחבות בשוק האטרקציות ופארקי השעשועים בארה"ב, שהינו השוק הגדול בעולם."

Pomvom ("Pomvom", ת"א: פומו; PMVM), חברת טכנולוגיה המפתחת ומספקת פתרונות תיעוד חוויתי דיגיטלי לשוק הגלובאלי של פארקי השעשועים והאטרקציות, המחליפים פתרונות צילום אופרטיביים קיימים, הודיעה היום כי התקשרה בהסכם לתקופה של כ- 5 שנים עם קבוצת הבידור העולמית Warner Bros. (WB), שותף אסטרטגי קיים של החברה, להענקת שירותי התיעוד החוויתי שלה בבלעדיות באתר נוסף של הקבוצה. מדובר בחנות Harry Potter NY, שהינה חנות הדגל הרשמית הראשונה של הארי פוטר הממוקמת במרכז מנהטן, ניו יורק.
 
אתר זה מתווסף ל- 3 אתרי קבוצת WB בהם מספקת Pomvom בבלעדיות את שירותי התיעוד החוויתי שלה במסגרת הסכם אסטרטגי גלובאלי בו התקשרו הצדדים במרץ 2023: אתר הארי פוטר החדש בטוקיו יפן (Warner Bros. Studio Tour Tokyo –The Making of Harry Potter של קבוצת WB שנפתח ביוני 2023; אתר הארי פוטר בלונדון, אנגליה ("Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter") והוליווד סטודיו טור בלוס אנג'לס, ארה"ב ("Warner Bros. Studio Tour Hollywood").
 
החברה מעריכה, כי התקנת המערכת הדיגיטלית שפיתחה לתיעוד חווייתי בחנות Harry Potter NY תושלם במהלך הרבעון הראשון לשנת 2024 ("מועד תחילת הפעילות"), כאשר לצורך כך, תידרש השקעה לא-מהותית.
 
על-פי תנאי ההסכם, החברה תעמיד את השירותים החל ממועד תחילת הפעילות ועד ליום 15 ביוני 2028, והוא יתחדש אוטומטית לתקופה נוספת של 60 יום ממועד סיום ההסכם, ובלבד שלא הסתיים קודם לכן בקרות אחת מעילות הסיום המפורטות בהסכם. חלוקת ההכנסות בין החברה לבין WB, כפי שנקבעה בהסכם, תהא, החל ממועד תחילת הפעילות ובהתאם לשיעור חלוקת ההכנסות המקובל בהסכמי החברה עם שותפיה.
 
הצדדים יהיו רשאים לסיים את ההסכם בהתקיים אחד יותר מהתנאים המפורטים בהסכם בכפוף למתן הודעה בכתב. כמו-כן, WB תהא רשאית לסיים את ההסכם במקרה של אי שביעות רצונה מטיב אספקת השירותים על-ידי החברה (ובלבד שהפגם האמור לא תוקן על-ידי החברה במהלך עשרה (10) ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על אודותיו), וכן, החל משנת הפעילות השנייה, מכל סיבה שהיא, בכפוף למתן הודעה מוקדמת של חודשיים.
x