מידע לשעת חירום: טיסות

משרד התיירות מטפל בתיירים הנמצאים בישראל. לקבלת מידע על טיסות יש לפנות לחברת התעופה, סוכן הנסיעות או מוקד חברת ביטוח הנסיעות

 

 

 
Image by RENE RAUSCHENBERGER from PixabayImage by RENE RAUSCHENBERGER from Pixabay
 

משרד התיירות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/10/2023

משרד התיירות מטפל בתיירים הנמצאים בישראל. לקבלת מידע על טיסות יש לפנות לחברת התעופה, סוכן הנסיעות או מוקד חברת ביטוח הנסיעות. 

יתכן וחדר המצב של משרד החוץ יכול לעזור באינפורמציה נוספת. דרכי התקשרות מולו: https://www.gov.il/he/departments/general/matzav
x