רשות המיסים, מתווה לשחרור תרומות לחיילי צה״ל

 

 

 
Photo War Dmitrii Melnikov Dreamstime.comPhoto War Dmitrii Melnikov Dreamstime.com
 

רשות המסים בישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/10/2023

בהנחיית שר האוצר, סיכמו רשות המסים ומשרד הביטחון על מתווה לשחרור תרומות לחיילי צה״ל, התורמים יפנו למינהלת תרומות מיגון של משרד הביטחון.

במקרה של ציוד לחימה שצה״ל מאשר את קבלתו, נציג משרד הביטחון יגיש הצהרת יבוא למכס ומשרד הביטחון יעביר לצה״ל. במקרה שלא מדובר בציוד לחימה, התורם יפנה למינהלת עם רשימת סחורות וכמויות, הרשימה תיבדק ע"י משרד הביטחון ותועבר להמשך טיפול במכס.

הנוהל יפורסם באתר רשות המסים.

x