חשוב מאוד! המסלקה הפנסיונית תסייע לבעלי רשיון ולקרובים לקבל מידע על נפטרים

לאור המצב המסלקה תסייע בהשגת מידע על נכסי נפטרים, חשוב לקרוא את התנאים | מה המשמעות של הדברים? מכירים מישהו שקרובו נפגע, סייעו לו כי חלון הזמנים קצר מאוד

 

 

 
Photo Rafael Ben Ari Dreamstime.comPhoto Rafael Ben Ari Dreamstime.com
 

עמית טל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/10/2023

היום הוציאה המסלקה הפנסיונית הודעה לבעלי הרשיון, לפיה בימים כתיקונם, המסלקה הפנסיונית אינה מעבירה מידע בבקשת "פישינג" (פעולת "מסלקה") על חוסכים לגביהם דווח לגופים המוסדיים כי נפטרו.
 
נוסח ההודעה של המסלקה היא כדלהלן:

"לצערנו ולכאב כולנו, אנו לא בימים כתיקונם. ביומיים האחרונים, ולאחר שהתברר היקף ההרוגים והנעדרים הגדול מקרב האוכלוסייה האזרחית ואנשי המילואים, נשאלנו בדבר האפשרות והדרך לקבל מידע שכזה. 
 
המידע יכול לסייע רבות למשפחות הנפגעים ולבעלי הרישיון המטפלים בהם.
 
המסלקה הפנסיונית תפעל בשבועיים הקרובים, ככל שיש בידה, לאפשר לבעלי רישיון ולמשפחות הנפגעים לקבל את המידע, תוך שהיא:
המסלקה תפנה לכל המוסדיים בבקשה להימנע בתקופה הקרובה ככל שניתן מדחיית בקשות מידע על מי שדווח על פטירתו החל מה- 7.10.2023.
המסלקה תסייע לכל בעל רישיון שידווח לה כי בקשת המידע שלו על הרוג או נעדר נדחתה על ידי גוף מוסדי בפעילות ישירה שלה מול המוסדי להשלמת דיווח המידע.
המסלקה תאפשר לבעלי רישיון ולחוסכים, בכפוף לתנאים שיפרטו בהמשך, להגיש בקשת מידע ללא עלות כספית, על חוסכים שנהרגו או שהוגדרו כ"נעדרים".
בנוסף תאפשר המסלקה הפנסיונית לבעלי רישיון ולחוסכים, בכפוף לאותם התנאים, להגיש בקשות מידע ללא עלות כספית גם על כל חוסך שנפצע במהלך המבצע ומאושפז בבית חולים.
התנאים להגשת בקשה בשם נפטר, נעדר או פצוע קשה הם:
 
בהעדר יכולת להחתים את אותם החוסכים על ייפוי כוח עדכני, הגשת בקשת מידע על ידי בעל רישיון על נפטר, נעדר או פצוע מאושפז, מותנת בהיות בעל הרישיון מוגדר כסוכן ממונה במוצר/י החוסך ו/או יש בידו ייפוי כוח מסוג א' שנחתם על ידי אותו החוסך במהלך השנה האחרונה, ורק לאחר שקיבל פניה מקרוב משפחה ממדרגה ראשונה של החוסך.
בעל רישיון ישלח למסלקה במייל במהלך החודש והחודש הבא, רשימה של בקשות מידע שהוגשו על ידו העומדות בתנאים אלו. יש לפרט במייל : ח.פ./ת.ז ושם מלא של בעל הרישיון, מספר תיק מסלקה, ת.ז הלקוח בשמו הוגשה הבקשה, תאריך הגשת הבקשה.
לדיווחים שיגיעו עד ל– 20 בכל חודש נפעל ככל שניתן כי לא יבוצע בגינם חיוב או שניתן לבעל הרישיון זיכוי בגינם בחודש העוקב.
כל בעל רישיון זכאי להגשה של עד 10 בקשות העומדות בתנאים אלו ללא צורך בתיאום מראש. בעלי רישיון הפועלים באזורים בהם היקף הפגיעה גדול יותר, מתבקשים לפנות לשרון דינר, מנהלת קשרי מפיצים בטלפון (054-9001074) או במייל (Sharon.Dinar.Aizenfish@swiftness.co.il), ולתאם מראש הגשות בהיקף גדול יותר.
 
בו בעת אנו ממליצים לכם לפנות לקהל הלקוחות שלכם, בדגש לאוכלוסייה הגדולה שגויסה למילואים ופרוסה בקווי העימות בדרום ובצפון, בהמלצה להגיש בקשת מידע ולהחזיק בידם, בידי המשפחות, או בידכם, מידע עדכני על תיק מוצרי הביטוח והפנסיה שלהם, וזאת לכל מקרה או מצב אשר חו"ח העלול להתרחש.
 
בנוסף וכפי שמתפרסם גם באתר המסלקה, בעלי רישיון הפועלים באזור הדרום או באזור גבול הצפון שפעילותם נפגעה והם המבקשים דחייה בביצוע החיוב החודשי, מוזמנים לפנות אלינו (למוקד, לשרון דינר: sharon.dinar.aizenfish@swiftness.co.il / 054-9001074 או לנועם לפלר noam.lefler@swiftness.co.il / 054-7450815) ואנו נפעל ככל שניתן למתן ארכה.
 
אנו משתתפים בכאבם וצערם של משפחות ההרוגים, שותפים לדאגת משפחות הנעדרים, ומאחלים החלמה מהירה לכל הפצועים. בתקווה ובאמונה לימים טובים.

בהמשך להודעה האמורה, סוכן הביטוח נדב צמרת, מציין ל-FUNDER כי "מדובר בנושא שעדיין לא מדברים עליו וחשוב להבנה. זהו אחד הנושאים הבירוקרטיים הקשים שיהיו למשפחות הנרצחים, וזה יהיה להבין מאיזה חברה הם יצטרכו לתבוע את הכספים המגיעים להם בביטוחי החיים, הקצבאות והשארים, ולדעת היכן נמצאים החסכונות של יקיריהם".

בימי שיגרה יש אפשרות לגשת לאתר 'הר הכסף' לאיתור כספי נפטר, אולם לדברי צמרת, הבעיה היא שהנתונים משם הן רק על קופות לא פעילות בלבד". 

צמרת מדגיש ש"ולכספי הפנסיה / גמל / פוליסות ייקח יותר משנה עד שיוכלו להיות מוצגים בהר הכסף לכספי נפטר (וגם אז האתר לא ברור ולא נותן אינדיקציה מדויקת)". לאור זאת, אומר צמרת כי המקום היחידי שמרכז את הנושא הינו אתר המסלקה הפנסיונית.

הוראת השעה של רשות שוק ההון שמאשרת קבלת מידע ע"י קרוב משפחה,  לצערי כרגע ההוראה הינה למשך תקופה קצרה בלבד - שבועיים (וכולי תקווה שיאריכו את האישור). לדברי צמרת, זה חשוב מאוד ש"אם אתם מכירים קרוב / חבר שחלילה נרצח, להפנות אותו בהקדם לאתר המסלקה לקבל את המידע או להיעזר בבעל רישיון פנסיוני שיסביר למשפחה מהם בדיוק הזכויות שלהם".

עם כל הצער שבדבר וכל הכאב, צמרת מדגיש ש"ברגע שיחזירו את ההוראה הקודמת שלא ניתן למשוך או לאתר את הכספים בצורה שאישרו זמנית, הסבך הבירוקרטי להבנת הזכויות / איתור החסכונות יהיה קשה מאוד. לדבריו, "העזרה הכלכלית חשובה מאוד ליקירנו, לקרובים לנו, ולמרות העובדה שהראש ברגעים אילו לא שם, המטרה היא כרגע אך ורק לאתר את כל המקומות שמהם יש זכאות. מדובר על חתימה בלבד לקבלת אישור המידע). לכשיקומו מתקופת האבל, הפעולה הזו תקל עליהם מאוד".

x