בנק לאומי: זאת התחזית שלנו להחלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל

למרות שסעיף הדיור עלה, העלייה היתה מתונה מהערכות מוקדמות לאור ההשפעה השלילית הניכרת של המלחמה על המשק הישראלי צפויה הפחתת ריבית בהודעה הקרובה

 

 

 
ד״ר גיל מיכאל בפמן, צילום: אורן דאיד״ר גיל מיכאל בפמן, צילום: אורן דאי
 

ד״ר גיל מיכאל בפמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/10/2023

מדד המחירים לצרכן הפתיע מאוד וירד בחודש ספטמבר ב-0.1%, זאת בניגוד לתחזית השוק לעליית המדד בשיעור של 0.2%. כתוצאה, שיעור העלייה ב-12 החודשים האחרונים ירד ירד מ-4.1% ל-3.8%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה אף הוא ב-2.9%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב- 2.7% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.6%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-3.7%. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-3.3%. מתחילת השנה מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.9%.

בחודש ספטמבר נרשמו ירידות מחירים בסעיפי: תחבורה שירד במידה רבה יותר מאשר החזוי, סעיף המזון שירד יותר מהחזוי וגם בסעיף תרבות ובידור שירד. ההפתעה המרכזית היא ירידה דרמטית בהוצאות על נסיעות לחו''ל, זאת על רקע אימוץ מתודולוגיה חדשה במדידה. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות טריים שעלה מעט יותר מהחזוי, שירותי חינוך שעלו, שכר דירה, ריהוט וציוד לבית, הלבשה והנעלה. 

אף שסעיף הדיור עלה, העלייה הייתה מתונה מאשר ההערכות המוקדמות. מדד מחירי דיור עלה ב-0.2%, כאשר מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים נותר ללא שינוי. יציבות מחירים זו מבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים אוגוסט 2023 - ספטמבר 2023, לעומת חוזים שנחתמו בחודשים יולי 2023 - אוגוסט 2023. באשר למחירי הדירות עצמן, אלו ירדו בחודשים יולי 2023 – אוגוסט 2023, לעומת החודשים יוני 2023– יולי 2023, ב-0.4%. בשנה החולפת שיעור עליית מחירים הדירות התמתן כבר ל-0.8% בלבד. בשנה האחרונה מחירי דירות חדשות ירדו ב-2.1%.

לנוכח ההשפעה הכלכלית השלילית הניכרת של מלחמת "חרבות ברזל" על המשק הישראלי, ותוך התייחסות לירידת המדד בחודש ספטמבר, צפוי שבנק ישראל יפחית את הריבית בקרוב בכ-50 נ"ב. הפחתת הריבית ב-50 נ"ב עדיין תותיר את הריבית הריאלית ברמה חיובית, זאת התאם לדגשים ארוכי הטווח של בנק ישראל. החלטת הריבית הקרובה הינה ביום שני הבא, 23/10/2023, ותלווה לה הודעה של הנגיד והצגת תחזיות עדכניות של בנק ישראל. תתכן הפחתת ריבית במינון גדול יותר מאשר 50 נ"ב, אך נראה שהפחתה בהיקף רב במידה ניכרת מאשר 50 נ"ב תחייב העלאת הריבית חזרה בשלב מאוחר יותר, יתכן שאף מעל לרמתה הנוכחית. כל זאת בתלות בהמשך הלחימה ועוצמת ההשפעה על המשק. 

x