באטמ: הזמנה נוספת עבור Edgility

החברה תתמוך בשירותי החירום 911 בארצות הברית

 

 

 
מוטי נגר, מנכ״ל באטמ, צילום: אביתר נגרמוטי נגר, מנכ״ל באטמ, צילום: אביתר נגר
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/10/2023

באטמ (LSE: BVC; TASE: BVC) חברת טכנולוגיה המתמקדת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות תקשורת וסייבר מתקדמות וציוד רפואי לבדיקות מעבדה, מודיעה כי פלטפורמת Edgility שלה למיחשוב קצה זכתה בחוזה חדש ומורחב לחמש שנים מחברת NGA 911 LLC, ספקית מובילה של שירותי קישוריות חירום, לפריסת פלטפורמת ה-Edgility של הקבוצה עבור מחשוב קצה בארה"ב.

הזמנה זו באה בהמשך לפריסה המוצלחת של Edgility תחת הזמנת הרכש המקורית של NGA, כפי שהוכרזה בחודש יוני האחרון. הקבוצה מצפה לקבל הזמנות נוספות מ-NGA בהמשך לפריסת פתרון Edgility של הקבוצה בתחומי הפריסה הנוכחיים ולהרחבת הפריסה לרשת של NGA במדינות נוספות בארה"ב.   

הלקוח ישתמש ב-Edgility כדי לספק את מערכת הטיפול בשיחות עבור שירותי החירום 911 ועבור קו החירום הלאומי 988 למניעת התאבדויות ולטיפול במשברים בתחום בריאות הנפש. באמצעות השימוש בפלטפורמת Edgility של הקבוצה יוכל הלקוח להריץ יישומים קריטיים קרוב למשתמשים בנקודות הקצה (edge) של הרשת, דבר שיפחית עיכובי רשת לצורך שיפור התגובתיות, זמינות גבוהה במיוחד והגברת מהירות הטיפול בפניות. בנוסף, Edgility מאפשרת וירטואליזציה של יישומים רבים על התקן קצה קטן ופשוט, דבר אשר מקטין את הצורך בחומרה נוספת, וכן מפחית משמעותית צריכת אנרגיה ובכך מפחית פליטות פחמן. 

מוטי נגר, מנכ"ל באטמ, אמר: "שמחנו לקבל את ההזמנה החדשה הזו ל-Edgility, שמגיעה לאחר ההטמעה המוצלחת של פתרון מחשוב הקצה שלנו תחת ההתקשרות המקורית. קיבלנו תגובות מצוינות מ-NGA לביצועי ה-Edgility וההזמנה הנוספת מהווה עדות נוספת לשביעות רצונם. אנו צופים שהמומנטום הזה יימשך עם התקדמות פריסת הפתרון שלנו ברשת הרחבה שלהם, ויחד עם העניין הגובר שאנו מקבלים ב-Edgility מלקוחות פוטנציאליים ברחבי העולם, אנו נרגשים מאוד מהסיכויים בטווח הקרוב לפתרון זה".      

מידע צופה פני עתיד

מסמך זה מכיל מידע צופה פני עתיד. מידע זה משקף את הדעות, האומדנים וההערכות הנוכחיים של הנהלת הקבוצה, והוא מבוסס על הנתונים העדכניים לגבי עסקי הקבוצה כפי שמפורטים במסמך זה ובדוחות התקופתיים, דוחות הביניים והדוחות המיידיים של הקבוצה. מידע זה עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, עקב שינויים בעסקי הקבוצה, בשווקים בהם היא פועלת, בתחרות, בביקוש למוצרי הקבוצה ו/או שירותיה, בשל גורמים כלליים (כלכליים או אחרים) שיש בהם כדי להשפיע על עסקי הקבוצה ותוצאותיה, בשל גורמי הסיכון המפורטים בדוחות השנתיים של הקבוצה, ובשל מידע וגורמים שאינם ידועים כיום להנהלת הקבוצה ושאם היו ידועים היה בהם כדי להשפיע על הדעות, האומדנים וההערכות של ההנהלה. הקבוצה תדווח על התוצאות והאירועים בפועל בהתאם לחובותיה המשפטיות, החשבונאיות והרגולטוריות, ואינה לוקחת על עצמה כל מחויבות אחרת לדווח עליהם או על חריגותיהם מהמידע הצופה פני עתיד; או לדווח שהמידע הצופה פני עתיד לא התממש, כולו או חלקו, או התממש באופן שונה מכפי שנצפה; או שהוא צפוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה; או לעדכן חלק כלשהו מהמידע הצופה פני עתיד; או לדווח שהוא אינו תקף עוד; או כל חובה אחרת שאינה מוטלת עליה על-פי כל דין.

* הודעה זו היא תרגום נוחות חלקי של הודעה שפרסמה החברה, ונוסחה אינו מחייב את החברה. הנוסח המחייב את החברה הוא הנוסח שפורסם במערכות המגנ"א והמאי"ה.

x