מאסיבית עולה מעל 4% בבורסה אחרי פירסום תוצאות מקדמיות

מכירות החברה ב 9 החודשים הראשונים עלו בכ- 63%

 

 

 
Image by ZMorph3D from PixabayImage by ZMorph3D from Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/10/2023

מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד (Massivit 3D) פירסמה תוצאות מקדמיות חלקיות לרבעון השלישי של שנת 2023. לאור המלחמה, החליטה החברה לפרסם את הנתונים המקדמיים לרבעון השלישי של 2023 באופן מקוצר יותר מכפי שפרסמה עד כה.
 
מכירות החברה ברבעון השלישי של 2023 הסתכמו בכ-4.6 מיליון דולר לעומת כ-3.2 מיליון דולר ברבעון המקביל – עלייה של כ-44%. מכירות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 מוערכות בכ-11.9 מיליון דולר לעומת כ-7.33 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, וצמיחה של כ- 63% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. 
 
במקביל לפרסום התוצאות המקדמיות, הודיעה החברה כי בהמשך למספר שיחות מקדמיות שהתקיימו לאחרונה בין הנהלת החברה לבנקאי השקעות אמריקאים לגבי אפשרות גיוס הון לחברה ורישום מניות החברה למסחר בבורסה בארה"ב, ולאור בין היתר חשיבות השוק האמריקאי לפעילות החברה, הרצון לחזק את פעילות החברה בשווקים הגלובאליים והצורך בחיזוק מבנה ההון של החברה, דירקטוריון החברה קיבל החלטה להורות להנהלת החברה לבחון חלופות לגיוס הון ובכלל זה את רישום מניות החברה למסחר בארה"ב, בנוסף לרישומה בישראל, והכל בהתאם לתנאי השוק ונסיבות העניין כפי שיהיו במועד הרלוונטי.
 
יובהר, כי נכון למועד דוח זה, אין כל וודאות כי גיוס הון ו/או רישום מניות החברה למסחר בארה"ב כאמור אכן ייצאו אל הפועל.

לגרף מאסיבית לחצו כאן

28 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 3.77 מיליון במאסיבית
קרנות נאמנות שמחזיקות את מאסיבית. לרשימה המלאה
x