הראל, לאחר השארת הריבית על קנה - זאת התחזית שלנו להודעת הריבית הבאה

תגובה מידיית להחלטת הריבית מפי עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים

 

 

 
עפר קליין, צילום: יונתן בלוםעפר קליין, צילום: יונתן בלום
 

עפר קליין, הראל ביטוח ופיננסים
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/10/2023

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי על 4.75 אחוזים, (כפי שציפינו). הודעת הבנק והתחזיות המצורפות אופטימיות בעינינו. להערכתנו, במהלך הדברים הזה - הריבית תישאר ללא שינוי גם בהחלטה הבאה.

על רקע המלחמה ואי-הוודאות הכלכלית בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי על 4.75 אחוזים, (כפי שציפינו). הודעת הבנק והתחזיות המצורפות ל-2024 הינן "ניציות" יחסית או יש לומר אופטימיות בעינינו. להערכתנו, במהלך הדברים הזה - הריבית תישאר ללא שינוי גם בהחלטה הבאה.
 
שומרים על השקל.

בנק ישראל הדגיש שעל רקע המלחמה מדיניות הבנק מתמקדת בייצוב השווקים הפיננסים, הפחתת אי-הוודאות ואספקת נזילות בשווקי המט"ח כפי שעשה בשבועיים האחרונים. הבנק מציין שהפיחות בשקל מהווה סיכון משמעותי לקצב האינפלציה. בנוסף, הנגיד ציין שמגבלות על היצע העבודה (על רקע גיוס המילואים, סגירת מוסדות החינוך ויציאת עובדים זרים), לצד פגיעה ביכולת הייצור והפרעות בשרשראות האספקה יפעלו להעלאת האינפלציה בטווח הקצר. יחד עם זאת, הנגיד הדגיש את הצורך של הבנק לשמור על דרגות חופש בתקופת אי הוודאות ושהם יגיבו בכל הכלים המוניטריים בהתאם להתפתחויות של המלחמה והאינפלציה. (בקיצור מבחינתם כל האפשרויות על השולחן)
 
בשורה התחתונה בנק ישראל מדגיש שהפוקוס כרגע הוא על שוק המט"ח ושהוא רוצה למנוע פיחות חד שיחלחל לאינפלציה ולציפיות לאינפלציה דבר שיכול לגרום לנזק משמעותי יותר מהתועלת בהורדה זמנית של הריבית. להערכתנו לנוכח זאת ועל רקע התחזית הנוכחית שלהם ל-2024 הריבית תישאר ללא שינוי גם בהחלטה הבאה.
 
אם המלחמה תתרכז בדרום, בנק ישראל צופה שהפגיעה תהיה מתונה.

חטיבת המחקר פרסמה תחזיות מעודכנות (ולהערכתנו אופטימיות) לשנה הבאה. בשלב זה התחזיות מתבססות על ההנחה שחלק הארי של הלחימה יתרכז בחזית הדרום, שהלחימה לא תימשך מעבר לרבעון הנוכחית ושהפעילות הכלכלית ערב המלחמה חזקה יותר מהערכות שלהם מלפני 3 חודשים. הבנק צופה צמיחה של 2.3 אחוזים השנה (בדומה להערכתנו) ו-2.8 אחוזים בשנה הבאה כאשר ההאטה בצריכה הפרטית תקוזז על ידי עלייה חדה בצריכה הציבורית וביצוא. תוך כדי עלייה מתונה בלבד בשיעור האבטלה ובגירעון ל-3.5 אחוזים בלבד (נמוך מידי להערכתנו). הבנק צופה שבעוד כשנה האינפלציה תהיה כ-2.9 אחוזים ולאור זאת הוא צופה שהריבית תהיה 4.0 עד 4.25 אחוזים, גבוה מהציפיות הנגזרות מהשווקים.


x