פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים

 

 

 
נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, צילום: פאנדרנגיד בנק ישראל, אמיר ירון, צילום: פאנדר
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/10/2023

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, וחברי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל קיימו היום את הפגישה הרבעונית עם קבוצת החזאים, אשר מספקים לבנק ישראל באופן שוטף תחזיות עבור האינפלציה, הריבית ושער החליפין. המפגש משמש להחלפת דעות והערכות בין בנק ישראל לגופים הפיננסיים החשובים במשק. 

הנגיד, פרופ' אמיר ירון, פתח את המפגש והתייחס להתפתחויות הכלכליות השונות על רקע המלחמה והציג את הצעדים העיקריים שביצע הבנק בתחומים השונים עד כה (מצ"ב השקף הראשון בהודעה המצורפת).

לאחר מכן ינון גמרסני, כלכלן בחטיבת המחקר, הציג והסביר את הערכת חטיבת המחקר כפי שהיא נערכה ופורסמה לציבור ב-23 באוקטובר 2023, במקביל להודעת הריבית האחרונה. המצגת אותה הציג מצורפת.

החזאים התייחסו לדברים ומסרו את הערכותיהם הכלכליות לגבי ההתפתחויות השונות.


x