חברת G City גייסה כ- 74 מיליון שקל בהקצאה פרטית למשקיעים מסווגים

ההנפקה, בוצעה כחלק מתוכנית חיזוק הנזילות של החברה, באמצעות הרחבת סדרת אג"ח טו', המדורגת A"" ע"י מעלות ו-"2A" ע"י מידרוג

 

 

 
Image by jcomp on FreepikImage by jcomp on Freepik
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/11/2023

כחלק מתוכנית חיזוק הנזילות שלה, חברת G City הציבורית גייסה חוב בסך כ-74 מיליון שקל, במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים בדרך של הרחבת אג"ח (סדרה טו'), במחיר של 99.8 אג' לכל 1 שקל ערך נקוב. 

גיוס החוב הינו חלק מהתוכנית של החברה לחיזוק בסיס הנזילות, לצד כלים נוספים כמו מכירת נכסים ומימון של נכסים בבעלות החברה. 

סדרה טו' היא סדרת אג"ח קונצרנית צמודת מדד הנושאת ריבית קופון של 1.33%, עם מח"מ של כ-3.2 שנים המובטחת בשעבוד קבוע ראשון על ארבעה נכסים מניבים בישראל ביחס חוב לבטוחה של 75%. 

בנוסף, G City Europe השלימה את העסקה למימון בהיקף של 125 מיליון אירו לתקופה של כ- 5 שנים, המובטח בשעבוד ראשון על הנכס Promenada שבוורשה עם שני בנקים אירופאיים.   

x