מחיר הדלק לא יעלה

שר האוצר חתם על צווים המאריכים את תוקף הפחתת המס על בנזין עד ה-16 בנובמבר 2023

 

 

 
Image by jcomp on FreepikImage by jcomp on Freepik
 

רשות המסים בישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/11/2023

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', חתם על צווים המאריכים את תוקפן של הפחתות מס הבלו ומס הקניה המוטלים על בנזין. בהתאם לצווים שנחתמו, ההפחתה של 70 אגורות במחירו של ליטר בנזין לצרכן, לעומת מחירו ללא הפחתות מס, תוסיף לעמוד בתוקפה עד ל-16 בנובמבר 2023.

כתוצאה מכך, מחיר הדלק לא ישתנה ויוסיף לעמוד על 6.94 ₪ לליטר. עד למועד פקיעת הצווים יפעל משרד האוצר על מנת לאתר מקורות תקציביים אשר יאפשרו הפחתה עד סוף חודש נובמבר 2023.

מאז אפריל 2022, על רקע העלייה במחירי הדלק, חלות ברציפות הוראות שעה המפחיתות את מס הקניה ומס הבלו החלים על בנזין. ב-31 באוקטובר 2023 חתם שר האוצר על צווים המפחיתים מס הבלו ומס הקניה על בנזין במידה המביאה להפחתה של 70 אגורות במחירו של ליטר בנזין ביחס למחירו ללא הפחתות מסים.

תוקפם של צווים אלה יפוג בחצות הלילה שבין ה-5 ל-6 בנובמבר והצווים שנחתמו היום נועדו להאריך את תוקפה של הפחתה זו ולמנוע את עליית מחירי הדלק.

x