יתרות מטבע חוץ של ישראל ירדו מהשיא ב 16 מיליארד שקלים

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2023 - מכירות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בעקבות המלחמה בוצעו בסך של כ-8,209 מיליוני דולרים

 

 
נגיד בנק ישראל, ד״ר אמיר ירון, פרינט סקרין לעמנגיד בנק ישראל, ד״ר אמיר ירון, פרינט סקרין לעמ
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/11/2023

בנק ישראל מפעיל מספר תכניות כדי לטפל בקשיי נזילות שפגעו במערכת הפיננסית בעקבות המלחמה, וכדי להבטיח את התפקוד התקין של השווקים הפיננסיים ולתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית.

תכניות שהופעלו עד כה:

1. מכירת מט"ח של עד 30 מיליארדי דולרים על מנת למתן את התנודות בשער בשקל ולספק את הנזילות הנדרשת להמשך הפעילות הסדירה של השווקים. מכירות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בעקבות המלחמה בוצעו בסך של כ-8,209 מיליוני דולרים

2. אספקת הנזילות הנדרשת לשוק המטח גם ע"י הפעלת מנגנוני עסקאות swap  של הבנק בהיקף של עד 15 מיליארדי  דולרים.

3. ביצוע עסקות ריפו מול גופים מוסדיים וקרנות נאמנות כנגד בטוחות של אג"ח ממשלתי ו/או קונצרני כבטוחה במטרה לשמור על התפקוד התקין של השווקים

להלן עדכון חודשי של היקף התוכניות שהופעלו נכון ל-31/10/2023:

 

עסקאות ריפו עם אג"ח כבטוחה

עסקאות החלף דולר/שקל

מכירת מט"ח

הודעות בנק ישראל בנושא

 

[1]9/10/2023

[2]9/10/2023

היקף פעילות נכון לחודש

מילוני ש"ח

מיליארדי דולר

מיליארדי דולר

אוקטובר 2023

95

0.4

8.2[1]ראה באתר הבנק הודעה בדבר התכנית עסקאות swap בסכום של עד 15 מיליארדי דולרים  ב-9 באוקטובר 2023 https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/09-10-23/

 

[2]ראה באתר הבנק הודעה בדבר התכנית מכירת מט"ח בסכום של עד 30 מיליארדי דולרים  ב-9 באוקטובר 2023 https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/09-10-23/


יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוקטובר 2023 בסך 191,235 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 7,318 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. רמת היתרות ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמדה על 36.8 אחוזים (איור 1).

הקיטון מוסבר בעיקר על ידי:

א. מכירות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-8,209 מיליוני דולרים.

ב. שערוך יתרות מטבע חוץ בסך של כ - 1,507 מיליוני דולרים.

קיטון זה קוזז בחלקו ע"י העברות הממשלה מחו"ל בסך של כ – 2,401 מיליוני דולרים. 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים


תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית

סך הכול יתרות מטבע החוץ

אוקטובר 2023

186,675

4,560

191,235

ספטמבר 2023

194,025

44,528

198,553

אוגוסט 2023

198,338

4,518

202,856

יולי 2023

200,086

4,579

204,665

יוני 2023

197,363

4,513

201,876

מאי 2023

195,100

4,521

199,621

אפריל 2023

197,390

4,505

201,895

מרץ 2023

195,951

4,535

200,486

פברואר 2023

191,987

4,292

196,279

ינואר 2023

196,460

4,525

200,985

דצמבר 2022

189,742

4,476

194,218

נובמבר 2022

189,997

4,421

194,418

אוקטובר 2022

184,531

4,311

188,842x