אמדוקס מדווחת לראשונה על התחזית לשנת הכספים 2024

אמדוקס מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת הכספים 2023 כולה ומדווחת לראשונה על התחזית לשנת הכספים 2024. הכנסות שיא של 4.89 מיליארד דולר ארה"ב לשנת הכספים 2023, גידול של 6.8% בהכנסות המדווחות ושל 7.7% בהכנסות בנטרול השפעת תנודות בשערי חליפין בהשוואה לשנה שעברה

 

 

 
שוקי שפר, קרדיט: יח״צשוקי שפר, קרדיט: יח״צ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/11/2023

הכנסות שיא של 4.89 מיליארד דולר ארה"ב לשנת הכספים 2023, גידול של 6.8% בהכנסות המדווחות ושל 7.7% בהכנסות בנטרול השפעת תנודות בשערי חליפין בהשוואה לשנה שעברה.

שיא בצבר הזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים בסך של 4.15 מיליארד דולר ארה"ב, גידול של 4.5% בהשוואה לשנה שעברה.

צופה גידול של 1%-5% בהכנסות המדווחות ובהכנסות בנטרול השפעת תנודות בשערי החליפין לשנת הכספים 2024 בהשוואה לשנת הכספים 2023.

צופה גידול דו ספרתי ברווח המדולל למניה לשנת הכספים 2024 בהשוואה לשנת הכספים 2023, הנתמך על-ידי שיפור מואץ ברווחיות.

דירקטוריון החברה מאשר את הגדלת הדיבידנד הרבעוני במזומן ב-10%.

דגשים מרכזיים לשנת הכספים 2023:

(כל ההשוואות הינן מול השנה שעברה)

הכנסות שיא בסך של 4,888 מיליון דולר ארה"ב, המהוות גידול של  6.8% בהכנסות המדווחות וגידול של 7.7% בהכנסות בנטרול השפעת תנודות בשערי חליפין, וכוללות הכנסות שיא של 3,307 מיליון דולר ארה"ב בצפון אמריקה וכן הכנסות שיא של 703 מיליון דולר ארה"ב באירופה.

שיא בהכנסות במסגרת חוזי שירותים מנוהלים בסך של 2,857 מיליון דולר ארה"ב, המהווים כ- 58% מסך ההכנסות.

רווח מדולל למניה, על-פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP) של 4.49 דולר ארה"ב, מהווה גידול של .1.1% . 

רווח מדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של 5.91 דולר ארה"ב, המהווה גידול של 11.5%. 

תזרים המזומנים החופשי הסתכם ב-698 מיליון דולר ארה"ב, מורכב מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 823 מיליון דולר ארה"ב, בניכוי השקעות הוניות נטו ואחרות בסך של 124 מיליון דולר ארה"ב וכולל תשלומי רה-ארגון בסך 20 מיליון דולר ארה"ב אשר לא נכללו בתחזית תזרים המזומנים החופשי לשנת הכספים כולה בסך 700 מיליון דולר ארה"ב.

במהלך שנת הכספים ביצעה החברה רכישה עצמית של מניות רגילות בהיקף של 490 מיליון דולר ארה"ב.

שיא בצבר ההזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים בסך של 4.15 מיליארד דולר ארה"ב, המהווה גידול של 4.5% בהשוואה לרבעון הרביעי אשתקד וגבוה בכ-10 מיליון דולר ארה"ב, בהשוואה לרבעון הקודם. 

דגשים מרכזיים לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2023:

(כל ההשוואות הינן מול הרבעון הרביעי אשתקד)

הכנסות שיא בסך של 1,243 מיליון דולר ארה"ב, המהוות גידול של 6.5% בהכנסות המדווחות וגידול של 6.3% בהכנסות בנטרול השפעת תנודות בשערי חליפין, ההכנסות היו מעל מרכז טווח התחזית של 1,220-1,260 מיליון דולר ארה"ב.

הכנסות שיא של 834 מיליון דולר ארה"ב בצפון אמריקה, המהוות גידול של 5.0% וכן גידול משמעותי באירופה של כ- 20%. 

רווח מדולל למניה, על-פי GAAP U.S., של 0.86 דולר ארה"ב, מעל טווח התחזית של 0.67-0.81  דולר ארה"ב למניה.

רווח מדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של 1.42 דולר ארה"ב, מעל מרכז טווח התחזית של 1.38-1.44 דולר ארה"ב למניה. רווח מדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP) מחושב בנטרול הוצאות רה-ארגון בסך 46 מיליון דולר ארה"ב.

רווח תפעולי, על פי כללי חשבונאות מקובלים ((U.S. GAAP, של 139 מיליון דולר ארה"ב; שיעור רווח תפעולי, על פי כללי חשבונאות מקובלים  (U.S. GAAP) של 11.2%, המהווה קיטון ב 3.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וכן קיטון ב 3.6% בהשוואה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2023 ונובע בעיקר מהוצאות רה ארגון בסך 46 מיליון דולר ארה"ב.

רווח תפעולי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של 221 מיליון דולר ארה"ב; שיעור רווח תפעולי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של 17.8%, ומהווה גידול ב 0.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וללא שינוי בהשוואה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2023, ומשקף המשך מיקוד במצוינות התפעולית.

דירקטוריון החברה אישר את הגדלת הדיבידנד הרבעוני במזומן ב-10%, מ-0.435 דולר ארה"ב למניה ל- 0.479 דולר ארה"ב למניה, אשר צפוי להיות משולם לראשונה באפריל 2024, בכפוף לאישור בעלי המניות באסיפה השנתית שתתקיים בפברואר 2024.

יושב ראש הדירקטוריון הנוכחי, מר רוב מינקוצ'י, פורש מתפקידו כיושב ראש, החל מ-7 בנובמבר 2023, ואת מקומו ימלא הדירקטור הנוכחי, מר אלי גלמן, החל מאותו התאריך. אנו רוצים להודות למר מיניקוצ'י על תרומתו הרבה לחברה במהלך כהונתו בת 12 השנים כיושב ראש הדירקטוריון ומצפים להמשך תרומתו לדירקטוריון כדירקטור.  אנו מאחלים בחם למר גלמן הצלחה רבה בתפקידו החדש.

Amdocs Limited (NASDAQ: DOX), ספקית תוכנה ושירותים מובילה לחברות מדיה ותקשורת, מדווחת היום על תוצאות החברה לרבעון הרביעי ולשנת הכספים המלאה שנסתיימו ב 30 בספטמבר 2023.

"אני שמח לדווח על תוצאות פיננסיות איתנות לשנת הכספים 2023, הכוללות צמיחה חזקה בהכנסות, מומנטום מכירות חיובי, שיפור ברווחיות ותזרים מזומנים חופשי איתן. הכנסות שיא של 4.89 מיליארד דולר ארה"ב מהוות צמיחה של 7.7% בהכנסות בנטרול השפעת תנודות בשערי חליפין(1), תוך כדי תמיכתנו במסע הרב-שנתי של לקוחותינו למודרניזציה דיגיטלית, אוטומציה של רשתות, מעבר לענן, ופריסה ומונוטיזציה של רשתות 5G ופייבר. בצפון אמריקה ובאירופה הייתה שנת שיא כשהאצנו פרויקטי מודרניזציה ב- AT&T, T-Mobile, Vodafone, Three Group ואחרות. ההכנסות מפעילות ענן צמחו בשיעור דו ספרתי בשנת הכספים 2023 והיו לראשונה יותר מ 20% מסך ההכנסות, כאשר רשימה גדלה של לקוחות מכירים יותר ויותר במומחיות הייחודית שלנו, בהיצע המוצרים המוביל שלנו, בשיתופי הפעולה החזקים עם ספקיות שירותי ענן (Webscalers) וביכולתנו להסיר מורכבויות וליצור מיגרציות מקצה אל קצה לענן. בנוסף, הרחבנו את מעמדנו כמובילים בתחום ה-Generative-AI, תוך מינוף השותפות שלנו עם מיקרוסופט ופלטפורמת Amdocs amAIz על מנת להטמיע מקרי שימוש ספציפיים ב Generative AI ל-Telco על גבי סוויטת ה-CES העדכנית ביותר שלנו", אמר שוקי שפר, נשיא ומנכ"ל Amdocs Management Limited.

"ביצוע ממוקד היה סימן ההיכר של שנת הכספים 2023, שכן השגנו מספר שיא של אבני דרך בפרויקטים תוך שסיפקנו רווחיות תפעולית משופרת כתוצאה מהטמעת אוטומציה וכלים מתוחכמים אחרים. בדומה, אני מרוצה מיחס ההמרה של רווחים למזומנים של כ- 100%. בנוסף, בשירותים מנוהלים הייתה זו שנת שיא נוספת, שבמהלכה הרחבנו את הפעילות במסגרת התקשרויות רב-שנתיות ממושכות עם לקוחות כגוןAT&T Cricket , DISH, Three UK, Vodafone Ziggo בהולנד ו- Globeבפיליפינים ", אמרה תמר רפפורט-דגים, סמנכ"לית הכספים והתפעול של  Amdocs Management Limited.

שפר סיכם: "אמדוקס ממשיכה לשרת שוק גדול ומתרחב, המשקף את המסע הקריטי של לקוחותינו למודרניזציה רב-שנתית לרשתות 5G ופייבר מבוססות ענן, Generative AI וחוויית צרכנים ולקוחות עסקיים (B2B) משופרת. עם כניסתנו לשנת הכספים 2024, אנו מצפים לצמיחה בהכנסות של 1% עד 5%, המושפעות מרוח נגדית מתמשכת, בין היתר לאור התעדוף שנותנות ספקיות השירותים לתוכניות מודרניזציה על פני השקעות לשיפור מערכות מדור קודם שהופחתו. עם זאת, המובילות שלנו בשוק ובטכנולוגיה ממצבת את אמדוקס כשותפה הנבחרת של התעשייה להמשך מודרניזציה ותומכת בתחזית לשנה נוספת של צמיחה דו ספרתית בהכנסות מפעילות ענן בשנת הכספים 2024. אני שמח לדווח שהמאמצים המתמשכים שלנו להשיג מצוינות תפעולית באמצעות אוטומציה וכלים מתוחכמים אחרים, כולל Generative AI, צפויה להניב השנה שיפור מואץ ברווחיות. בנוסף, אנו צופים יחס המרה חזק של רווחים למזומנים ושנה רביעית ברציפות של צמיחה דו ספרתית ברווח למניה בשנת הכספים 2024, בהנחה של נקודת מרכז טווח התחזית שלנו".


ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2023 היו מעל מרכז טווח התחזית של אמדוקס, וכללו השפעה לא מהותית של תנודות בשערי החליפין בהשוואה להנחות התחזית שלנו.

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת הכספים2023  כוללות השפעה שלילית מתנודות בשערי חליפין של כ-2 מיליון דולר ארה"ב, בהשוואה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2023.

ההכנסות לשנת הכספים 2023 כולה כוללות השפעה שלילית מתנודות בשערי חליפין של כ-0.9% בהשוואה לשנת הכספים 2022.


הרווח הנקי שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), אינו כולל הוצאות רה-ארגון, הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, שינויים בהתחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות אשר נמדדות בשווי הוגן, הוצאות תגמול מבוסס הון, רווח ממכירת OpenMarket והוצאות אחרות, נטו לאחר השפעות מס בכל התקופות המוצגות.

פרטים נוספים על ההתאמה של מדדים פיננסים נבחרים, על פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP), למדדים שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), מפורטים בטבלאות המצורפות מטה.

חלוקת הון: 

פעילות מיזוגים ורכישות: ב 22 באוגוסט 2023, אמדוקס השלימה את רכישת Procom Consulting, עבור תמורה נטו של כ-37 מיליון דולר ארה"ב, תמורה נוספת עשויה להיות משולמת בשלב מאוחר יותר בהתאם לעמידה במדדי ביצועים מסוימים. בנוסף, ב-2 בנובמבר 2023, אמדוקס השלימה את רכישת חברת Astadia, עבור תמורה נטו של כ-75 מיליון דולר ארה"ב, תמורה נוספת עשויה להיות משולמת בשלב מאוחר יותר בהתאם לעמידה במדדי ביצועים מסוימים.

תוכנית לחלוקת דיבידנד רבעוני במזומן: ב-7 בנובמבר, 2023, אישר דירקטוריון החברה את תשלום הדיבידנד הרבעוני הבא בסכום של 0.435 דולר ארה"ב למניה, וקבע כי ה-29 בדצמבר, 2023, הינו היום הקובע לצורך הזכאות לדיבידנד, אשר ישולם ב-26 בינואר, 2024

כמו-כן, אישר דירקטוריון החברה את הגדלת הדיבידנד ב-10% ל-0.479  דולר ארה"ב למניה, אשר צפוי להיות משולם לראשונה באפריל 2024, בכפוף לאישור ההגדלה על-ידי בעלי המניות באסיפה הכללית השנתית שתתקיים בפברואר 2024.

פעילות רכישה עצמית של מניות: במהלך הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2023 ביצעה החברה רכישה עצמית של מניות רגילות בהיקף של 155 מיליון דולר ארה"ב.

צבר הזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים

שיא בצבר ההזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים בסוף הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2023 , בסך של 4.15 מיליארד דולר ארה"ב, מהווה גידול של כ-4.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

צבר ההזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים כולל הכנסות צפויות מחוזים, הכנסות צפויות במסגרת חוזי שירותים מנוהלים, מכתבי הצהרת כוונות, שירותי תחזוקה ושירותי תמיכה שוטפת צפויים.


תחזית הכנסות לרבעון הראשון כוללת השפעה שלילית משוערת של כ-5 מיליון דולר ארה"ב בגין תנודות בשערי החליפין בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2023.  

תחזית רווח מדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), לרבעון הראשון מחושבת בניכוי הוצאות תגמול מבוסס הון כ-0.21-0.19 דולר ארה"ב למניה, הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות כ-0.11 דולר ארה"ב למניה, שינויים בהתחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות אשר נמדדות בשווי הוגן והוצאות אחרות נטו לאחר השפעות מס.

ההשפעה של הרכישות שהושלמו לאחרונה על הרווח המדולל למניה, על פי U.S. GAAP, לא תיוודע עד אשר תשלים אמדוקס את הקצאת מחיר הרכישה.


תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2024 כולה כוללת השפעה לא מהותית צפויה של כ-0.2% בגין תנודות בשערי החליפין בשנת הכספים 2024 בהשוואה לשנת הכספים 2023.

גידול ברווח המדולל למניה שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP), לשנת הכספים 2024 כולה, מחושב בניכוי הוצאות תגמול מבוסס הון כ-0.85-0.77 דולר ארה"ב למניה, הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות כ-0.43 דולר ארה"ב למניה, שינויים בהתחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות אשר נמדדות בשווי הוגן והוצאות אחרות נטו לאחר השפעות מס.

ההשפעה של הרכישות שהושלמו לאחרונה על הרווח המדולל למניה, על פי  U.S. GAAP, לשנת הכספים 2024 כולה, לא תיוודע עד אשר תשלים אמדוקס את הקצאת מחיר הרכישה.

ההשפעה של הרכישות שהושלמו לאחרונה על הרווח המדולל למניה שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP), צפויה להיות ניטרלית עבור בשנת הכספים 2024 כולה.

שיעור רווח תפעולי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), צפוי להיות בטווח של 18.1%- 18.7% לשנת הכספים 2024 כולה.

שיעור המס האפקטיבי שלא על פי כללי חשבונאות  מקובלים (non-GAAP), צפוי להיות בטווח של 13.0%-17.0% לשנת הכספים 2024 כולה.

תזרים המזומנים החופשי(2) מורכב מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בניכוי השקעות הוניות נטו ואחרות ואינו כולל את ההשפעה בגין תשלומי רה-ארגון צפויים.

המידע הצופה פני עתיד שלנו בנוגע לתחזיות לרבעון הראשון של שנת הכספים 2024 ולשנת הכספים 2024 כולה, מביא בחשבון את הציפיות העכשוויות של החברה לגבי סיכונים ברמת המאקרו וכן כאלה הספציפיים לתעשייה, ואי-וודאויות שונות וכן הנחות מסוימות אשר נדון בהם בשיחת התוצאות הכספיות. עם זאת, אנו מזכירים כי תנאי השוק ממשיכים להשתנות במהירות וכי אין ביכולתנו לחזות את כל התוצאות האפשריות, כולל אלו הנובעות מאירועים גיאו-פוליטיים (כולל ההתקפות האחרונות בישראל והסכסוך המתפתח), הסביבה האינפלציונית הנוכחית, אירועים גלובליים או מקומיים כגון: מגיפת ה-COVID-19 ומהרמה הרווחת של אי ודאות מאקרו כלכלית, עסקית ותפעולית, אשר ייצרו וממשיכים ליצור מידה משמעותית של אי ודאות, ושל פעילות מיזוגים קיימים ופוטנציאלים של לקוחות או של פעילויות תאגידיות אסטרטגיות אחרות שלהם.

29 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 14.66 מיליון ב-Amdocs Limited
קרנות נאמנות שמחזיקות את Amdocs Limited. לרשימה המלאה
x