לומברד אודייר: זו הערכתנו לגבי הריבית בשנת 2024

כלכלת ארה"ב עתידה להציג ביצועים נמוכים יותר ברבעון הקרוב

 

 

 
סמי שער, קרדיט: לומברד אודיירסמי שער, קרדיט: לומברד אודייר
 

סאמי שער, בנק לומברד אודייר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/11/2023

כלכלת ארה"ב הציגה ביצועים יוצאי דופן בהשוואה לשווקים מפותחים אחרים במשך יותר מעשור, ברבעון השלישי של השנה הנוכחית נרשמה צמיחה חזקה של 4.9%, בעוד שגוש האירו ויפן חוו צמיחה איטית בהרבה ואף התכווצות. גורמים התורמים לתפקוד הכלכלי של ארה"ב הם למשל: התאוששות חזקה לאחר המשבר הפיננסי הגדול, תמיכה ממשלתית במהלך מגפת הקורונה, הוצאות צרכנים גבוהות הנתמכות באבטלה נמוכה ועלייה בשכר ובנוסף מגזר טכנולוגיה משגשג. בנוסף, ארה"ב הושפעה פחות מזעזועים בעלויות האנרגיה בהשוואה לכלכלות אירופה. עם זאת, ישנם סימנים להאטה אפשרית בכלכלת ארה"ב בחודשים הקרובים. הידוק כספי אגרסיבי, ירידה בהשקעות העסקיות וסיום חידוש המלאי לאחר תקופת הקורונה, צפויים לתרום להאטה זו. שוק העבודה מתאזן מחדש, וייתכן שקצב הצריכה הנוכחי אינו בר קיימא.

להערכתנו, האינפלציה צפויה לרדת ברבעונים הקרובים אלא אם כן יהיו זעזועים נוספים במחירי האנרגיה והמזון.

ההחלטה האחרונה של הפד להשהות את העלאות הריבית עולה בקנה אחד עם מדיניות הבנק המרכזי בכלכלות מפותחות אחרות שבהן הצמיחה מואטת. עם זאת, נותרו סיכונים של התחדשות האינפלציה או זעזוע מחירי הנפט. התשואות של משרד האוצר לעשר שנים עלו עקב הפחתות המאזן של הפד, הגדלת ההיצע של משרד האוצר והירידה בביקוש החוץ. גם הגירעון התקציבי בארה"ב גדל, ותורם לתשואות גבוהות יותר. העלייה בתשואות הובילה לספקולציות לגבי ריביות גבוהות יותר מבחינה מבנית, אך מנגד, הצפי הוא להאטה של הצמיחה, והתקדמות של האינפלציה לעבר היעד של הבנק המרכזי, מה שייתן מקום להורדת הריבית ב-2024.

התחזית לגבי ביצועי רווחים גבוהים יותר של חברות בארה"ב אינה ודאית. בעוד שתאגידים בארה"ב השיגו בעבר ביצועים טובים יותר בגלל סביבות מס וריביות חיוביות, ייתכן שהפער העתידי עם שווקים אחרים לא יהיה כה רחב. המשך החדשנות בארה"ב עשויה לתמוך ברווחים במגזרים ספציפיים.

אסטרטגיית ההשקעה שלנו נותרה זהירה, עם הקצאה ניטרלית למניות והקצאת משקל יתר למוצרי אג"ח ואשראי, במיוחד לאג"ח אוצר ארה"ב ואשראי בדרגת השקעה. הדולר האמריקני מועדף בשל צמיחה איטית במקומות אחרים.

x