האם החטופים יהיו זכאים לממש את פוליסת אובדן כושר עבודה שברשותם? לפי לשכת סוכני ביטוח - בוודאי

לשכת סוכני הביטוח - אלה ההקלות שעל חברות הביטוח להעמיד לטובת המבוטחים - הקלות בתנאי הביטוח, הארכת ריסק זמני, ועוד

 

 

 
שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח, צילום: יח״צשלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח, צילום: יח״צ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/11/2023

בסמוך לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל" הקימה לשכת סוכני ביטוח בישראל מוקד פניות על מנת לסייע למבוטחים (ולציבור הרחב) בסוגיות שונות. מתוך אותן פניות שהגיעו למוקד ובנוסף, מתוך פניות שהגיעו לוועדות המקצועיות בלשכה על-ידי סוכנים, מצאתי לנכון לפנות לנכבדי בבקשה לבחון התאמות והקלות לאוכלוסיית המבוטחים, במטרה לסייע בידם בשעת חירום זו. בנוסף, נבקש להסב את תשומת ליבך להקלות מתבקשות לאוכלוסיית בעלי רישיון שאף עליהם לא פוסח הנטל הכלכלי בשעה זו.

א. ביטוח כללי (אלמנטרי)

חלק לא קטן מאזרחי המדינה, חלקם מבוטחים קיימים, שוהים מחוץ לביתם, ביניהם: אנשי מילואים, אזרחים שנפצעו ומפונים מביתם. כידוע זמינותם נמוכה ובנוסף, עולים צרכים מיוחדים הדורשים טיפול והתאמה מול אותם מבוטחים. על כן, מוצע להנחות את חברות הביטוח כדלקמן:

1. לאפשר חידושי ביטוח רכב וביטוח רכוש באופן אוטומטי תוך יצירת קשר עם המבוטח במהלך 60 ימים.

2. לאפשר הקפאת פוליסת רכב ללא התניית תקופת מינימום. בהקשר זה אבקש להסב את תשומת ליבך במיוחד לרכבים מגויסים - מנתונים שהגיעו ללשכה עולה שחברות הביטוח אינן מוכנות לבצע "הקפאה" (מקיף וחובה) אלא ביטול פוליסה בלבד. לפעולה זו השלכות שונות, לרבות הפגיעה ברצף הביטוחי של המבוטח והחיתום העתידי בעת חידוש הכיסוי הביטוחי. על כן, מוצע להורות על מתן אפשרות להקפאת ביטוח לרכבים מגויסים ללא השפעה על הרצף הביטוחי.

3. מתן אפשרות לעשות שימוש בבדיקת מיגון לרכב שנערכה במהלך 3 השנים האחרונות.

4. מתן כיסוי "נהג אקראי" ללא עלות למשך תקופת המלחמה. 

5. ביטוח דירה - יש לבטל את הגדרת "דירה בלתי מאויישת" לכל המבוטחים בישובים המפונים.

6. ביטוח דירה - הרחבת צד ג' לכיסוי נשק במשך תקופת המלחמה.

7. ביטוח עסק - יש לזכות מבוטחים בגין התקופה בה העסק לא היה פעיל עקב פגיעת מלחמה, בדגש על פינוי.

ב. ביטוח חיים/הסדרים פנסיוניים

1. הארכת "ריסק זמני" לעובדים השוהים בחל"ת - בזהה להוראת השעה שהיתה נהוגה במשבר הקורונה.

2. הלוואות הניתנות למבוטחים/עמיתים במסגרת גופים מוסדיים:

א. החלת הנוהג הקיים בבנקים גם על הגופים המוסדיים בהתייחס להקפאת החזר ההלוואה לתקופה נקובה.

ב. מתן אפשרות להגדלת התקרה הנוכחית לשם קבלת הלוואות הן מקרן נזילה והן מקרן שאינה נזילה.

3. מבוטחים/עמיתים במעמד עצמאי – מתן אפשרות לבצע "דילוג" על הפקדה חודשית, בדגש על פישוט התהליך, אשר נכון היום מסורבל מדי. יש להבהיר כי בתום תקופת הדילוג - הגביה תתחדש ללא צורך בבקשה נוספת. לגבי קופות בהן קיימת הפקדה לחסכון ולרכישת כיסוי ביטוחי יחדיו – מוצע לאפשר דילוג על ההפקדה לחסכון בלבד לצד הסדר "ריסק זמני" (בקרנות פנסיה חדשות יש לוודא הארכת תקופת הריסק).

4. מתן אפשרות להחתמת נספח א' לצורך סיוע לקרוב מדרגה ראשונה מול המסלקה הפנסיונית (בשים לב לפצועים, נעדרים, חטופים והרוגים). 

5. ביטוח אובדן כושר עבודה - לטעמנו יש להבהיר כי מי שמוגדר "חטוף" זכאי לממש את פוליסת אובדן כושר עבודה שברשותו, לרבות רכיב השחרור.

6. איחור בהפקדת מעסיקים - ויתור על ריבית פיגורים בגין הפקדות סוציאליות לתקופה נקובה. 

ג. חוצה ענפי ביטוח

1. מתן אפשרות לדילוג תשלום פרמיה ופריסת הסדר חוב לתקופה של 12 חודשים בתנאים נוחים.

2. מתן אפשרות לביטול חריג טרור/פעולות איבה בכל הפוליסות.

ד. סיוע לאוכלוסיית סוכני הביטוח

נבקש להקל הנטל הכלכלי בשעה זו באמצעות הפעולות הבאות:

1. ביטול עלויות השימוש במסלקה הפנסיונית.

2. ביטול אגרת רישיון סוכן יחיד/תאגיד לשנת 2024.

3. מתמחים - נודה להנחיות בדבר פעילות מתמחים במשרדי סוכני ביטוח בשעה זו, בדגש על מניין ימי ההיעדרות המותרים בתקופה זו (עקב מילואים, סגירת מוסדות חינוך וכד'). כמו כן, נודה למענה באם ניתן לאפשר למתמחים לבצע עבודת התמחותם "מרחוק" (עבודה מהבית) בתקופה זו.

לאור המצב הנוכחי, בשים לב להקלות הנדרשות, אודה להתייחסותך למכתבי בדחיפות המתבקשת.

x