בזק: "הדו"ח לרבעון השלישי היה טוב אך השאלה הגדולה היא מה תהיינה השפעות המלחמה על החברה"

בזק - תגובה לדו"ח רבעון 3 - תשואת יתר 6.9 ש"ח למניה

 

 

 
Photo Bezeq Timon Schneider Dreamstime.comPhoto Bezeq Timon Schneider Dreamstime.com
 

לירן לובלין, מנהל מחלקת מחקר, IBI בית השקעות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/11/2023

עסקים כרגיל – השפעות המלחמה לא צפויות להיות מהותיות 

בזק פרסמה הבוקר את התוצאות לרבעון השלישי של שנת 2023. מה היה בדו"ח? הסיבים ממשיכים לצמוח ולחפות על הירידה בטלפוניה, פלאפון מציגה ביצועים טובים ברקע לירידה דמי הקישוריות ו- YES רושמת צמיחה ושיפור ברווחיות. בזק מציגה רבעון טוב נוסף של בזק שמציגה תוצאות מעל לתחזית המוקדמת שלנו וסביב קונצנזוס האנליסטים.  העלנו מעט את שיעור ההיוון (עלייה מובנית בסיכון המדינה) ולא שינינו באופן מהותי את התחזיות. מחיר היעד ירד ל- 6.9 ₪ למניה בהמלצת תשואת יתר.  

בזק קווי – הירידה הצפויה במחירי הטלפוניה לא השפיעה על מגמת הצמיחה 

הורדת תעריפי הטלפוניה של משרד התקשורת הביאה לירידה של 5 ₪ ב- ARPU במקביל לירידה של כ 20 אלף לקוחות שיחד קיזזו כ 28 מיליון ₪ מהכנסות הטלפוניה. מנגד, באינטרנט, בזק הגיעה במהלך הרבעון לכ- 127 אלף משקי בית נוספים וסך משקי הבית הזמינים לחיבור בסמוך לפרסום הדוח חצה את רף ה 2 מיליון. לאור ההסכם עם פרטנר ומכירות של YES נמשכת העליה במספר הקווים הסיטונאים על רשת הסיבים במקביל לירידה קלה במספר הקווים הקמעוניים (עליה בסיבים וירידה בנחושת). מצבת הלקוחות המחוברים לסיבים עם 506 אלף חיבורים תוספת של 82 אלף מרבעון קודם מהם 46 אלף לקוחות ריטייל. קצב החיבורים לתשתית הסיבים של בזק ממשיך להיות גבוה והמספרים צפויים להיות גבוהים גם ברבעון הבא נוכח הצורך בתשתיות תקשורת מהירות ברקע למלחמה. 

פלאפון – תקופת הטיסות בקיץ תרמה לעליה בהכנסות משירותי נדידה

פלאפון נהנתה ברבעון השלישי מעליה של שני שקלים ב- ARPU (בנטרול קש"ג) בעקבות עליה בהכנסות משירותי נדידה המאפיינת את תקופת הקיץ. גם מצבת מנויי דור 5 עלתה והיא עומדת נכון לסוף הרבעון על 961 אלף מנויים (38% מסך מנויי פלאפון) כך שבסה"כ פלאפון מציגה מגמת צמיחה מרשימה בהכנסות משירותים. במבט קדימה השפעות המלחמה על ההכנסות משירותי נדידה לא יהיו מאוד מהותיות בעיקר כי ברבעון הרביעי מרכיב זה בהכנסות הוא בד"כ זניח. מנגד מכירת ציוד קצה צפויה להיפגע וככל המלחמה תמשך הפגיעה תהיה בתחום זה ובפעילות של פלאפון באופן כללי תגבר. 

YES – אחרי השיפור בשורה העליונה מגיע גם חסכון בעלויות 

YES המשיכה להציג צמיחה בהכנסות ברקע למכירת החבילות משולבות הסיבים. גם בצד הרווחיות YES מציגה שיפור ורושמת המשך ירידה בהוצאות השכר שהביאו את החברה להציג עליה נוספת ב-EBITDA. מכירת חבילות הסיבים הביאו את שיעור לקוחות ה IPTV של YES לכ-67% מסך לקוחות החברה, מהלך שיתמוך בהמשך ירידה בהיקפי ההשקעות של החברה בעתיד.

מסקנות והמלצות 

הדו"ח לרבעון השלישי היה טוב אך השאלה הגדולה היא מה תהיינה השפעות המלחמה על החברה . אנו סבורים כי הפעילות של בזק לא צפויה להיות מושפעת באופן מהותי ובתחומים מסויימים השפעת המלחמה על הביקוש לשירותים של החברה תהיה חיובית.  העלנו מעט את שיעור ההיוון (עלייה מובנית בסיכון המדינה) ולא שינינו באופן מהותי את התחזיות. מחיר היעד ירד ל- 6.9 ₪ למניה בהמלצת תשואת יתר.  

סיכום תוצאות הרבעון השלישי

המגזר הקווי ממשיך להציג תוצאות טובות למרות הירידה במחירי הטלפוניה. באינטרנט, בזק מציגה המשך עליה ב-ARPU הקמעונאי שעלה בשני שקלים ברבעון  ל- 124 ₪ מול רבעון קודם, ו-8 שקלים מול הרבעון המקביל. נמשך הגידול במספר נתבי BE  - 819 אלף לקוחות והוא מלווה בהרחבת מצבת הלקוחות המחוברים לסיבים עם 506 אלף חיבורים תוספת של 82 אלף מרבעון קודם מהם 46 אלף לקוחות ריטייל . 


מפ"א - אלפי ₪

Q3-23A

Q3-23E

Q3-22A

Q2-23A

מכירות

1,084

1,118

1,086

1,130

Y/Y

-3.04%

2.95%

1.40%

1.71%

רווח תפעולי

310

338

388

418

כ-% מההכנסות

28.60%

30.23%

35.73%

36.99%

Y/Y

-5.41%

-12.89%

-3.37%

-1.92%

EBITDA

645

661

643

674

% EBITDA

59.50%

59.12%

59.21%

59.65%


פלאפון מציגה תוצאות מעט גבוהות מהערכות שלנו בעיקר נוכח עליה בהכנסה הממוצעת למשתמש של כ 2-3 ₪ (בנטרול השפעות דמי הקישוריות). למצבת הלקוחות נוספו כ- 28,000 לקוחות כשה-ARPU הסתכם כאמור ל 57 ש"ח ועלה בתמיכת תקופת הקיץ המאופיינת בריבוי נסיעות לחו"ל.  

ההכנסות ממכירת ציוד קצה שמרו על יציבות ברבעון ועמדו על 135 מיליון ₪ אל מול 133 מיליון ₪ ברבעון הקודם.

בסה"כ פלאפון מציגה EBITDA של 202 מיליון ש"ח, ורווח נקי בגובה 48 מיליון ש"ח ברבעון. היקף ההשקעות היה נמוך ברבעון ועמד על 82 מיליון ₪. 

פלאפון  - אלפי ₪

Q3-23A

Q3-23E

Q3-22A

Q2-23A

מכירות

585

564

608

585

Y/Y

3.72%

-7.24%

-3.34%

-5.95%

רווח תפעולי

59

53

60

49

כ-% מההכנסות

10.09%

9.40%

9.87%

8.38%

Y/Y

7.32%

-11.67%

-10.04%

-15.97%

EBITDA

202

187

205

184

% EBITDA

34.53%

33.16%

33.72%

31.45%


YES מציגה גם כן תוצאות טובות ברבעון, וזאת על אף ירידה במספר המנויים וב-ARPU. החברה הציגה ירידה של 3 ₪  ב-ARPU מול רבעון קודם בו נרשמה הכנסה חריגה ממכירת תוכן כשבמקביל נרשמה ירידה בהוצאות שהשפיעה לחיוב על הרווחיות של החברה. YES הציגה EBITDA בגובה 76 מיליון ₪ ורווח של 40 מיליון ₪ לרבעון.

YES  - אלפי ₪

Q3-23A

Q3-23E

Q3-22A

Q2-23A

מכירות

328

323

315

336

Y/Y

1.55%

2.54%

-0.32%

4.02%

רווח תפעולי

35

10

0

26

כ-% מההכנסות

10.67%

3.10%

0.00%

7.74%

Y/Y

244.66%

#DIV/0!

-100.00%

-2599.40%

EBITDA

76

58

46

72

% EBITDA

23.17%

17.96%

14.60%

21.43%


בזק בינלאומי רשמה עליה בהכנסות ל 303 מיליון ₪ ו EBITDA של 49  מיליון ₪ בדומה לרבעון הקודם. חשוב לציין שנוכח האופי הפרויקטאלי של החברה צפויה תנודתיות קלה בתוצאות (ובתחזיות) אך אין מדובר בהשפעה מהותית על התוצאות של הקבוצה. 

בזק בינלאומי  - אלפי ₪

Q3-23A

Q3-23E

Q3-22A

Q2-23A

מכירות

303

313

311

293

Y/Y

-3.19%

0.64%

7.24%

-6.39%

רווח תפעולי

20

11

17

16

כ-% מההכנסות

6.60%

3.51%

5.47%

5.46%

Y/Y

87.82%

-35.29%

164.20%

55.38%

EBITDA

49

43

52

49

% EBITDA

16.17%

13.74%

16.72%

16.72%


סיכוני המאקרו באים לידי ביטוי בתמחור אבל לא הרבה השתנה בבזק

הדו"ח לרבעון השלישי היה טוב אך השאלה הגדולה היא מה תהיינה השפעות המלחמה על החברה . אנו סבורים כי הפעילות של בזק לא צפויה להיות מושפעת באופן מהותי ובתחומים מסוימים השפעת המלחמה על הביקוש לשירותים של החברה תהיה חיובית.  לתפיסתנו, הדוח לרבעון השלישי שוב מדגיש את הפער בין התוצאות המצוינות והיציבות של בזק לבין תמחור המניה, שנסחרת במכפיל EBITDA 5X.  העלנו מעט את שיעור ההיוון (עלייה מובנית בסיכון המדינה) ולא שינינו באופן מהותי את התחזיות. מחיר היעד ירד ל- 6.9 ₪ למניה בהמלצת תשואת יתר.  

x