גלובל כנפיים - חתימת הסכמי מכירה לשני מטוסי איירבוס

עם השלמת העסקה למכירת המטוס הראשון נוצר לחברה תזרים פנוי מקבלת התמורה נטו, בסך של כ-7.2 מיליון דולר; עם השלמת העסקה למכירת המטוס השני, הצפויה בתקופה הקרובה, יווצר לחברה תזרים פנוי נוסף של כ- 7.9 מיליון דולר

 

 

 
Image by RENE RAUSCHENBERGER from PixabayImage by RENE RAUSCHENBERGER from Pixabay
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/11/2023

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג", ת"א: גלכנ; GKL) מקבוצת כנפיים, הפועלת בתחום החכרת המטוסים ומחזיקה גם בחברת התעופה הקפריסאית TUS (49.9%), הודיעה היום, בהמשך לדיווח מאוגוסט 2023 על מכתב כוונות למכירת הזכויות בנאמנויות המחזיקות בשני מטוסי איירבוס 320-200 (שנת ייצור 2015 ו- 2016) שבבעלותה, אשר הוחכרו מחדש לפני כשמונה חודשים לחברת תעופה באירופה, כי התקשרה בהסכמי מכירה מחייבים עם הרוכשת, חברה מוכרת בתחום לה מכרה החברה בעבר מספר מטוסים אחרים.

כמו כן הודיעה החברה על השלמת מכירת הזכויות באחד המטוסים, כאשר ביחס למטוס השני, הצדדים פועלים להשלמת מכירת הזכויות בתקופה הקרובה.
 
תמורת מכירת שני מטוסי האיירבוס 320-200, בסך של 43 מיליון דולר (21.7 ו-21.3 מיליון דולר, בהתאמה), צפויה להניב לחברה תזרים פנוי, נטו, בסך כ- 15.1 מיליון דולר, לאחר פירעון מוקדם של הלוואות בנקאיות שנטלה החברה מבנק ישראלי בקשר למטוסים אשר יתרתן (קרן) למועד הדיווח הינה בסך כ- 23.1 מיליון דולר, ובניכוי פיקדונות, דמי חכירה ורזרבות לשיפוץ ששולמו לחברה על ידי החוכרת עד למועד השלמת מכירת המטוסים ואשר יוותרו בידי החברה. עם השלמת העסקה למכירת המטוס הראשון פרעה החברה בפירעון מוקדם מלא את יתרת ההלוואה הראשונה בגינו, בסך כ- 12 מיליון דולר, כך שלחברה נוצר תזרים פנוי מקבלת התמורה נטו, בסך של כ-7.2 מיליון דולר.
 
יודגש, כי נכון למועד דיווח זה אין כל וודאות כי גם עסקת מכירת הזכויות בנאמנות השנייה תושלם, והיא כפופה להתקיימות תנאים מתלים כמקובל בעסקאות מכירה מסוג זה, אשר כוללים, בעיקרם, היעדר שינוי מהותי לרעה (ביחס למטוס שנותר ו/או לחוכרת) עד למועד ההשלמה בפועל.

לגרף גלובל כנפיים לחצו כאן

15 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 4.36 מיליון בגלובל כנפיים
קרנות נאמנות שמחזיקות את גלובל כנפיים. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

FOREST עיטם 

0.19%

1571880.7

FOREST מניות

0.18%

195217.62

PTF ת"א צמיחה

0.16%

6512.17

MTF מחקה ת"א צמיחה 

0.16%

23519.69

מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה

0.12%

29954.1

20\80 FOREST 

0.07%

833961.73

אג"ח (!) FOREST

0.06%

643945.24

הראל מחקה ת"א All-Share

0.03%

2956.42

מגדל אפיקים אג"ח !

0.03%

34119.3

מגדל תיק 10/90

0.03%

223646.69


x