מדד גבוה כפועל יוצא מהמלחמה

מחלקת המסחר של הבורסה מסכמת כמה עובדות ותובנות בעקבות מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר

 

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/11/2023

מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 2023 עלה ב-0.5 אחוזים. המדד עלה ב-3.4 אחוזים מתחילת השנה וב-3.7 אחוזים בשנים עשר החודשים האחרונים

🇮🇱 בהנחה ששני המדדים האחרונים של השנה יציגו יציבות ואף ירידה מצרפית קלה של 0.1%- 0.2% אזי גם בשנת 2023 יוחמץ יעד האינפלציה, ואולם בניגוד לשנת 2022 אז פרצה האינפלציה אל חיינו בסערה, אזי השנה ניכרת בלימה בלחצי האינפלציה במשק וקיימת הסתברות גבוהה כי בשנת 2024 תחזור האינפלציה לטוווח יעד האינפלציה, זאת כאשר תחזית האינפלציה הממוצעת לשנה הבאה עומדת על כ- 2.5 אחוזים.

🇮🇱הלמ"ס מתאר סדרה של צעדים מתודולוגיים שנועדו להתמודד עם חוסר היכולת למדוד מחירים למוצרים ושירותים רבים לדוגמא מחירי טיסות, מחירי בתי הארחה ומוצרים חסרים בחנויות. לא נלאה אתכם בצרות של הלמ"ס ואולם ברור שהמדד החודשי הנוכחי הוא הערכה גסה של תמונת המחירים במשק ויש יותר רעש מתובנות לגבי סביבת האינפלציה.

🇮🇱הירידה החודשית ברכיב שירותי הדיור בשיעור של 0.3 אחוזים מיתנה את מדד חודש אוקטובר ובנטרול רכיב הדיור עלה המדד החודשי ב0.7 אחוזים. מדובר במחולל האינפלציה הגדול במשק ויתכן כי בטווח הקצר נחזה בהתמתנות בקצב עליית שכר הדירה על רקע המלחמה והשינויים שהיא מייצרת בפיזור האוכלוסיה, במסוגלות השוכרים ובסולידריות. בטווח הבינוני, הבלימה המוחלטת בשוק הדיור תתמוך בחידוש עליית מחירי שכר הדירה ובמידה ונחזה בגל עלייה מהותי, הדבר יתמוך באמור.

🇮🇱רכיב המזון במדד עלה ב-0.9 אחוזים בניגוד לתוואי העונתי של אחרי החגים ועל רקע המלחמה. אם הרגשתם שעגלת הסופר מתייקרת כאשר התותחים יורים- לא טעיתם.

🇮🇱רכיב פירות וירקות עלה ב-3.2 אחוזים ועיון ברשימת ההתייקרויות של רכיב זה מלמד כי במדידת הלמ"ס העגבניות התייקרו ב3.6 אחוזים בלבד. מעניין איפה הם קונים, גם אנחנו רוצים לקנות במחירים הללו.

🇮🇱סביר כי המחסור בירקות יקבל ביטוי בחודשים הבאים, שכן חקלאי העוטף קוטפים בלבד ואינם שותלים ואילו החוסר בעובדים בחקלאות ילווה אותנו זמן רב, בעוד הייבוא הזול מטורקיה הפך למוקצה מחמת המיאוס.

🇮🇱מחירי הלבשה והנעלה עלו ב- 3.9 אחוזים. מדובר בעלייה נמוכה מהעלייה העונתית, עלייה עונתית הנובעת מהחלפת קולקציית הקיץ בקולקציית החורף.

🇮🇱ההתחזקות החדה של השקל אל מול הדולר בימים האחרונים מקטינה באופי מהותי את סיכון האינפלציה במשק, שכן הפיחות הוא הסיכון האינפלציוני מספר אחד במשק.

🇮🇱עוצמת השקל תיגזר מהתפתחות הזירה הביטחונית. אחזקה ברכיב צמוד במח"מ של 2-3 שנים המגלם ציפיות אינפלציה של כ-2.5 אחוזים בשנה, מהווה חלופה ראויה לאחזקה מט"חית תנודתית.

🇮🇱אם לא יקרה הבלתי צפוי, ריבית ישראל תיוותר ללא שינוי השנה ואנו נאלץ להמתין להפחתת ריבית רק בשנת 2024.

x