רשות המסים מעניקה הקלה בהקצאת מניות או אופציות באמצעות נאמן

 

 

 
Photo Kenishirotie Dreamstime.comPhoto Kenishirotie Dreamstime.com
 

רשות המסים בישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/11/2023

עקב המצב הביטחוני, ובמטרה להקל ככל האפשר על הציבור, הודיעה רשות המסים על הקלה הנוגעת ליישום של סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, המסדיר בין היתר את התנאים שבהם ניתן לקבל הטבה בהקצאת מניות או אופציות באמצעות נאמן. 

על מנת שהעובדים יוכלו לממש את ההטבה, ולשלם בגין התמורה שיעור מס של 25% במקום שיעור מס שולי לפי גובה שכרם, על החברה להפקיד את המניות או האופציות בידי הנאמן במועד שנקבע בהנחיות שהוציאה רשות המסים ב-24 ביולי 2012. 

בהתאם להנחיה שהוציא היום סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים, רולנד עם-שלם, במקרים שבהם תקופת ההפקדה חלה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2023, ניתן יהיה להפקיד את האופציות או המניות בידי הנאמן עד ל-31 בדצמבר 2023, מבלי שהדבר ייחשב לאי עמידה בתנאי הסעיף.  

x