בכוונת הממשלה להאריך כהונת הנגיד לקדנציה נוספת | הבורסה מקבלת בחיוב את ההודעה

התייחסות הנגיד פרופ׳ אמיר ירון להמשך כהונתו לקדנציה נוספת

 

 

 
אמיר ירון, צילום: דוברות בנק ישראלאמיר ירון, צילום: דוברות בנק ישראל
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/11/2023

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכמו על הארכת כהונתו של נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון לקדנציה נוספת.

ההחלטה תובא לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה.

בנק ישראל ונגיד בנק ישראל קיבלו את הודעת רוה״מ ושר האוצר לפיה בכוונתם להביא לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה החלטה על הארכת כהונת הנגיד לקדנציה נוספת. הנגיד ירון מקבל את הבקשה לכהונה לקדנציה נוספת, והוא ימשיך להנהיג את בנק ישראל ולפעול בכל כוחו ובכל מרצו בארץ ובעולם, יחד עם כל עובדי בנק ישראל, לטובת המשק וכלכלת ישראל.
  
פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל: ״אני מודה לראש הממשלה ולשר האוצר על ההחלטה ועל הבעת האמון בי ובבנק ישראל. לפנינו משימות רבות וחשובות בגזרה הכלכלית ואעשה את כל אשר ביכולתי כדי שנעמוד בהן בהצלחה ובמקצועיות לטובת המשק והמדינה״.

מדד תא-35 והמדדים העיקריים בבורסת תל אביב הגיבו בזינוק פתאומי עם העברת ההודעה כי בכוונת הממשלה לאשר כהונה נוספת לנגיד בנק ישראל.

עם העברת ההודעה, הודיע גם הנגיד עצמו שהוא מסכים לקבל על עצמו כהונה נוספת, והדבר הוסיף לחיוב בבורסה.x