הרופאים ממליצים לשר האוצר ושר הבריאות: לדחות יישום השלב השני ברפורמת "צמצום כפל ביטוח"

עמותת הרופאים העצמאיים בישראל בפניה לשר האוצר ושר הבריאות

 

 

 
Image by Darko Stojanovic from PixabayImage by Darko Stojanovic from Pixabay
 

ארצ"י – עמותת הרופאים העצמאיים בישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/11/2023

במסגרת הרפורמה שבנדון, עד חודש יוני 2024, חברות הביטוח תידרשנה להעביר את כלל המבוטחים שרכשו מאז 2016 פוליסות "ניתוחים מהשקל הראשון" לפוליסות "משלימות שב"ן". 

גם בימי שקט ושגרה, המעבר צפוי ליצור "זעזועים" בקופות החולים ולהשפיע באופן משמעותי על התארכות התורים בשב"נים ובמערכת הציבורית. בעת הנוכחית, כאשר ישראל נמצאת במלחמה שצפויה להיות ממושכת ולקראת שינויים אקוטיים בתקציב המדינה, נוצר הכרח להקל על מערכת הבריאות בכללותה. 

השינויים הללו מצריכים היבטים תפעוליים משמעותיים, הקצאת תקציבים, משאבים ותהליכים, תוך ניסיון לעמוד במחויבות קופות חולים שלא לייקר את תעריפי השב"ן. מחויבות שההיתכנות למימושה הולכת ופוחתת, נוכח הצרכים הדחופים והמיידיים של מערכת הבריאות בצל המלחמה (החל מבריאות הנפש ועד לשיקום וניידות). 

לאור האמור ועל מנת להקל על המערכת שארצ"י הוא חלק אינטגרלי ממנה, אנו ממליצים להשהות את העברת האחריות מחברות הביטוח לקופות החולים (שב"ן) במסגרת הרפורמה ולבחון את יישום הסעיף בהתאם למצב המלחמתי, גירעונות קופות החולים והיכולת להעניק שירות מיטבי למבוטחים ולחולים. אי דחייתו של השלב השני תהיה בגדר בכייה לדורות שתשפיע לרעה באופן דרמטי על קבלת שירותי בריאות חיוניים בישראל.

x