הסכם מימון בפרויקט כרמי גת - קרית גת

מ. אביב תעשיות בניה: הסכם מימון עם תאגיד בנקאי להעמדת מסגרת אשראי של עד 47.5 מיליון ש"ח בפרויקט כרמי גת - קרית גת

 

 
 Image by wirestock on Freepik Image by wirestock on Freepik
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/11/2023

חברת הנדל"ן מ. אביב תעשיות בניה (ת"א: אביב) הודיעה על התקשרות בהסכם מימון עם תאגיד בנקאי להעמדת מסגרת אשראי בסך כולל של עד 45.7 מיליון ש"ח לצורך מימון רכישת המקרקעין וצרכים נלווים בפרויקט כרמי גת - קריית גת בו זכתה החברה בספטמבר 2023.
x