אכזבה בתחום הנדל"ן להחלטת בנק ישראל

בתגובה להחלטת בנק ישראל להותיר את שער הריבית ללא שינוי

 

 

 
מימין: דליה עסיס, צילום: אלן צ׳פלסקי; רוני מזרחי, צילום: מנחם עוז; שיר הספרי, צילום: יוהנס פלוטקיןמימין: דליה עסיס, צילום: אלן צ׳פלסקי; רוני מזרחי, צילום: מנחם עוז; שיר הספרי, צילום: יוהנס פלוטקין
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2023

רוני מזרחי נשיא לשכת הקבלנים ובעלי קבוצת מזרחי ובניו: "אני פשוט המום. הועדה המוניטרית של בנק ישראל טוענת שמטרת ההחלטה הינה לשדר יציבות בעת מלחמה, אולם זה בדיוק להיפך. האינפלציה נותרה על כנה ובד בבד המשק בכלל וענף הנדל"ן בפרט, בהאטה חסרת תקדים. על בנק ישראל היה בעת הזאת להוריד לאלתר באופן משמעותי את שער הריבית על מנת להתניע את גלי המשק ויפה שעה אחת קודם!".

דליה עסיס, שמאית מקרקעין ומתכננת ערים: "משחקי הריבית לא רלוונטים כהוא זה לבעיות ההינהרנטיות של שוק הדיור שגרמו לכך שהשנה היה שפל ללא תקדים של כ-37 אלף התחלות בנייה בלבד. לכן שומה על מקבלי ההחלטות לתכנן כבר היום את הדרכים לפרק את המוקשים המבניים שמלווים את שוק הדיור זה שנים רבות."

עו"ד שיר טורם-הספרי, ממתגת ערים ונדל"ן: הורדת הריבית הינה משמעותית לנוטלי המשכנתאות ובמיוחד בעת הזאת של מאות אלפי מגוייסים ומאות אלפים הנמצאים בחל"ת. 

טוב היה עושה הנגיד אם היה משקלל זאת בהחלטה על הורדת הריבית. זה היה נכון בטרם המלחמה וכעת עוד יותר". 
x