דוחות כספיים רבעון 3 - אפי קפיטל נדל"ן: מכירה של 128 דירות ברבעון ועלייה ברווחים

אפי קפיטל נדל"ן מכרה 128 דירות ברבעון 3 ורשמה רווח לפני מס של כ- 24 מיליון ש"ח ברבעון ורווח לפני מס של כ- 84 מיליון ש"ח בתשעה החודשים הראשונים של שנת 2023

 

 

 
אפי שקדי, בעל השליטה, מנכ״ל ויו״ר אפי קפיטל, קרדיט: טל גבעוניאפי שקדי, בעל השליטה, מנכ״ל ויו״ר אפי קפיטל, קרדיט: טל גבעוני
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

אפי קפיטל פרסמה את תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים של לשנת 2023 עם המשך מגמת השיפור בתוצאותיה הכספיות ובמכירות:

החברה מדווחת שמכרה ברבעון השלישי 128 יח"ד לעומת 29 יח"ד בלבד במחצית השנה הראשונה. הדבר התאפשר לאור פתיחת שני פרויקטים לשיווק, אפי על הפארק בנהריה ואפי בעיר היין אשקלון שלב ג'. החברה גם מציינת שלאחר תקופת הדוח קיימות הרשמות (שאינן מחייבות) לרכישה של עוד 40 יח"ד נוספות בפרויקטים שונים.

אפי קפיטל סיימה את התקופה עם הכנסות של כ- 327 מיליון ש"ח בדוח המאוחד (לא כולל חברות כלולות) ורווח גולמי של כ-79 מיליון ש"ח (23%), חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות הסתכם בכ-15 מיליון ש"ח. הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-20 מיליון ש"ח ובתשעת החודשים בכ-68 מיליון ש"ח.

החברה סיימה את הרבעון עם הון עצמי של כ 367 מיליון ש"ח.

לחברה מלאי בביצוע כיום של 1,941 יח"ד מתוכם נותרו למכירה 293 יח"ד בלבד, 216 מתוכם נפתחו לשיווק לפני מספר חודשים ומיועדים למסירה רק לקראת סוף שנת 2026. כמו כן, לחברה כ- 5,150 יח"ד בתכנון המיועדים לביצוע בשנים 2024-2025 ובנוסף 10 פרויקטים של התחדשות עירונית עם רוב דרוש (9 מהם עם תב"ע בתוקף).

אפי שקדי, מנכ"ל אפי קפיטל נדל"ן מציין: "חוזקה של החברה הוא למכור דירות גם בתקופה בה יש האטה בענף, במיוחד בשל מלחמת 'חרבות ברזל'. הדירות שהחברה מוכרת הן ברמות מחירים ממוצעות של מתחת לכ-2 מיליון ש"ח מה שמאפשר גמישות למול קהלי היעד השונים של החברה ברמות מחיר סבירות".  
 
x