שפיר הנדסה - ירידה במניה למאות צמיחה בהכנסות

ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2023 עלו ב-20% ל-1.45 מיליארד שקל

 

 

 
שי לינדנר, צילום: רודי אלמוגשי לינדנר, צילום: רודי אלמוג
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

הרווח הגולמי המצטבר של החברה לשנת 2023 הסתכם ב-634 מיליון ₪ זאת לעומת 532 מיליון ₪ בתקופה המקבילה.

במהלך חודש אוגוסט התבשרה החברה כי הצעתה זכתה במכרז לתכנון והפעלת מחצבת עציונה בעמק האלה ל-20 שנה, זאת בהמשך להסכם שחתמה החברה ברבעון השני עם רשות מקרקעי ישראל בעניין מחצבת ורד. 

במהלך חודש יולי השלימה שותפות של חברת בת של שפיר את הסגירה הפיננסית בפרויקט הרכבת קלה בתל אביב – הקו הסגול, וזאת למרות אי הוודאות הרגולטורית והפיננסית ששררה בשווקים במהלך הרבעון השלישי.

במהלך הרבעון חתמה החברה על הסכם לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של קריית הממשלה החדשה – ג'נרי 3 בירושלים.

במהלך חודש אוגוסט הושלם הליך פיצול בית הזיקוק באשדוד מחברת פז ורישומו למסחר כחברה עצמאית, והושלמה הקצאת 10% ממניות בית הזיקוק לשפיר יחד עם אופציה להגדיל את הבעלות ל-65% במהלך השנים הקרובות.   

ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסוף ספטמבר 2023 בכ-3.057 מיליארד ₪, זאת לעומת כ-2.863 מיליארד ₪ בסוף 2022.

שי לינדנר, סמנכ"ל הכספים של שפיר: "אנחנו מסכמים רבעון חזק, עם עלייה של כ-20 אחוז בהכנסות החברה. הזכייה במחצבת עציונה לצד הסכם המחצבות עם רמ"י מבטיחים את עתודות הכרייה של החברה ומאפשרים את המשך צמיחת מגזר התעשייה לעשורים הבאים. הסגירה הפיננסית של פרויקט הקו הסגול והחתימה על הסכם של קריית הממשלה החדשה יחזקו את שפיר כחברת התשתיות המובילה בישראל. השלמת עסקת בית הזיקוק הינה חלק מאסטרטגיית החברה להרחבת הפעילות בתחומי האנרגיה והמים".

חברת שפיר הנדסה, הפועלת בתחומי התעשייה, התשתיות, הזכיינות, הנדל"ן והלוגיסטיקה מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות המסכמות את הרבעון השני לשנת 2023. 

הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו ב-1.45 מיליארד ₪, עלייה של 20% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2022. 

מגזר התעשייה – ברבעון השלישי של שנת 2023 ההכנסות מלקוחות חיצוניים עלו ב-12%.

ל-671 מיליון ₪. במקביל, נרשמה עלייה של 14 מיליון ₪ בהכנסות הפנימיות של המגזר. הגידול בהכנסות נובע הן משינויי מחיר בעקבות עליות המחיר של חומרי הגלם והן מגידול בגין הכמות הנמכרת. הרווח של מגזר התעשייה ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם ב-125 מיליון ₪ זאת לעומת 108 מיליון ₪ ברבעון המקביל. 

מגזר התשתיות – ברבעון השלישי של שנת 2023 ההכנסות מלקוחות חיצוניים עלו ב-29% 

ל-542 מיליון ₪. הגידול בהכנסות נובע מהתקדמות העבודות בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים ובפרויקט מרכזי ההספקה הלוגיסטיים של צה"ל. הרווח של מגזר התשתיות ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם ב-38 מיליון ₪, זאת לעומת 36 מיליון ₪ ברבעון המקביל. 

מגזר הנדל"ן – הכנסות מגזר הנדל"ן ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו ב-61 מיליון ₪, זאת לעומת 45 מיליון ₪ ברבעון המקביל לשנת 2022. העלייה בהכנסות נובעת מההתקדמות במכירת דירות בפרויקטים למגורים אשר נמצאים בבנייה בבת ים ובאור יהודה. הרווח של מגזר הנדל"ן ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם ב- 17 מיליון ₪, זאת לעומת 11 מיליון ₪ ברבעון המקביל.

מגזר הזכיינות – ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו הכנסות מגזר הזכיינות ב-66 מיליון ₪, זאת לעומת 53 מיליון ₪ ברבעון המקביל. עיקר הגידול בהכנסות נובע מתחילת ההפעלה של פרויקט כביש 16 ומהכנסות פרויקט חלוקת הגז. הרווח של מגזר הזכיינות ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם ב-30 מיליון ₪, זאת לעומת 20 מיליון ₪ ברבעון המקביל. 

מגזר הלוגיסטיקה – הכנסות מגזר השילוח והלוגיסטיקה ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו ב-108 מיליון ₪, זאת לעומת 88 מיליון ₪ ברבעון המקביל בשנת 2022. הרווח של מגזר הלוגיסטיקה ברבעון השלישי הסתכם ב-6 מיליון ₪. 

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם ב-223 מיליון ₪, עלייה של 16% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2022. העלייה נובעת מגידול הפעילות ומחזורי המכירות בכלל מגזרי החברה. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי עמד על 15.4%, זאת לעומת 16% ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם ב-118 מיליון ₪, זאת לעומת 147 מיליון ₪ ברבעון המקביל בשנת 2022. הירידה נובעת ברובה מהוצאות אחרות של 20 מיליון ₪ הנובעות בעיקר משערוך של נכסי נדל"ן להשקעה. 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם ב-63 מיליון ₪, זאת לעומת 86 מיליון ₪ ברבעון המקביל בשנת 2022. 

הרווח הגולמי המצטבר של החברה לשנת 2023 הסתכם ב-634 מיליון ₪ זאת לעומת 532 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסוף ספטמבר 2023 בכ-3.057 מיליארד ₪, זאת לעומת כ-2.863 מיליארד ₪ בסוף 2022. במהלך הרבעון הראשון של 2023 הכריזה החברה על דיבידנד בשיעור של 70 מיליון ₪ לבעלי המניות אשר שולם לבעלי המניות בחודש אפריל 2023. 

אירועים נוספים בתקופת הדו"ח:

במהלך חודש אוגוסט התבשרה החברה כי הצעתה זכתה במכרז לתכנון והפעלת מחצבת עציונה בעמק האלה ל-20 שנה, זאת בהמשך להסכם שחתמה החברה ברבעון השני עם רשות מקרקעי ישראל בעניין מחצבת ורד 

במהלך חודש יולי השלימה שותפות של חברת בת של שפיר את הסגירה הפיננסית בפרויקט הרכבת קלה בתל אביב – הקו הסגול, וזאת למרות אי הוודאות הרגולטורית והפיננסית ששררה בשווקים במהלך הרבעון השלישי

במהלך הרבעון חתמה החברה על הסכם לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של קריית הממשלה החדשה – ג'נרי 3 בירושלים

במהלך חודש אוגוסט הושלם הליך פיצול בית הזיקוק באשדוד מחברת פז ורישומו למסחר כחברה עצמאית, והושלמה הקצאת 10% ממניות בית הזיקוק לשפיר יחד עם אופציה להגדיל את הבעלות ל-65% במהלך השנים הקרובות.   

במהלך חודש יולי ביצעה החברה הרחבה של סדרת אג"ח ג' 

במהלך חודש נובמבר הוציאה חברת הדירוג מעלות עדכון שנתי לדירוג החברה במסגרתו שמרה החברה על דירוג סדרות האג"ח שלה ברמה של A+. דירוג המנפיק של החברה ירד מרמה של A+ לרמה של A.

במהלך הרבעון הרביעי חווה ענף התשתיות והבנייה האטה משמעותית בשל מלחמת חרבות ברזל. מאות מעובדי החברה גויסו למערך המילואים, וכן יש מחסור כללי של עובדים בענף אשר מביא להאטה בפעילות התעשייה וכן בקצב ביצוע הפרויקטים של שפיר.

שי לינדנר, סמנכ"ל הכספים של שפיר: "אנחנו מסכמים רבעון חזק, עם עלייה של כ-20 אחוז בהכנסות החברה. הזכייה במחצבת עציונה לצד הסכם המחצבות עם רמ"י מבטיחים את עתודות הכרייה של החברה ומאפשרים את המשך צמיחת מגזר התעשייה לעשורים הבאים. הסגירה הפיננסית של פרויקט הקו הסגול והחתימה על הסכם של קריית הממשלה החדשה יחזקו את שפיר כחברת התשתיות המובילה בישראל. השלמת עסקת בית הזיקוק הינה חלק מאסטרטגיית החברה להרחבת הפעילות בתחומי האנרגיה והמים. לשפיר איתנות פיננסית אשר באה לידי ביטוי ביתרות המזומנים הגבוהות וכן יכולת לגייס חוב-זאת כפי שהוכחנו רק לפני שלושה חודשים כאשר השלמנו גיוס של 335 מיליון ₪ באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ג'". 

לגרף שפיר הנדסה לחצו כאן

186 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 125.87 מיליון בשפיר הנדסה
קרנות נאמנות שמחזיקות את שפיר הנדסה. לרשימה המלאה
x