אילקס מדיקל פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023

ההכנסות, נטו, צמחו ברבעון השלישי בכ- 11% לעומת אשתקד והסתכמו בכ- 221.7 מיליון ש"ח

 

 

 
תמי גלילי, מנכ״לית אילקס מדיקל, קרדיט: אנטולי קריניצקיתמי גלילי, מנכ״לית אילקס מדיקל, קרדיט: אנטולי קריניצקי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

הרווח הגולמי הסתכם בכ- 55.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 63.1 מיליון ש"ח אשתקד והושפע הרבעון, בין היתר, בשל הצמצום בהפצת מוצרי הולוג'יק עליו דיווח החברה מוקדם יותר השנה.

הרווח התפעולי (ללא הכנסות אחרות) ברבעון הסתכם בכ- 16.4 מיליון ש"ח לעומת כ- 26.7 מיליון ש"ח אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון הסתכם בכ-28 מיליון ש"ח לעומת כ- 39.3 מיליון ש"ח אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 8.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 19.2 מיליון ש"ח אשתקד.

תמי גלילי, מנכ"לית אילקס: "תוצאות הרבעון השלישי הושפעו, בין היתר, מהצמצום בהפצת מוצרי הולוג'יק עליו דיווחנו מוקדם יותר השנה. אנו פועלים במספר כיוונים על מנת לפצות על ירידה זו. אנו ממשיכים בחיזוק תחומי הליבה שלנו במגזר הדיאגנוסטיקה והודענו לאחרונה על עסקה מהותית עם מד"א. התוצאות במדטכניקה ממשיכות להיות מעודדות, כאשר היא מתבססת כמובילת שוק בתחום המאיצים בישראל. בפלייט הצגנו יציבות הרבעון ואנו ממשיכים לפעול מול מפיצים חדשים בתחום מכשירי הנשמה ניידים. בתקופת המלחמה סביבת הפעילות בחברה נמצאת בשגרה ומוגדרת חיונית למשק ואנו ממוקדים בהשגת צמיחה לשנים הבאות."

דגשים לתוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023

ההכנסות נטו ברבעון הסתכמו בכ-221.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-11% לעומת כ- 200.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. נציין כי, ברבעון נרשמה עליה של כ- 10% בשער הדולר אל מול השקל, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בנוסף לכך, ההכנסות ברבעון הושפעו מגידול אורגני בפעילות השוטפת של הקבוצה, בעיקר במדטכניקה, אשר חיפו על היעדר הכנסות מקורונה (שנרשמו ברבעון המקביל בשנת 2022) ועל הקיטון בהכנסות מהפצת מוצרי הולוג'יק. 

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-55.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 63.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על 24.9% לעומת 31.5% ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווחיות וברווח הגולמי בין התקופות נובעת בשל השינוי בתמהיל המוצרים (והרווחיות שלהם), היעדר הכנסות מקורונה (שאופיינו בשיעור רווחיות גבוה ועדיין נרשמו בתקופה המקבילה אשתקד) וכן כתוצאה מהקיטון בהכנסות מהפצת מוצרי הולוגי'ק.

הרווח התפעולי ברבעון (ללא הכנסות אחרות) הסתכם בכ- 16.4 מיליון ש"ח לעומת רווח תפעולי (ללא הוצאות אחרות) בסך כ- 26.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי בין התקופות נובעת בעיקר מהירידה ברווח הגולמי וכן מעליה של כ- 2.4 מיליון ש"ח בהוצאות התפעוליות בגין פעילות אילקס ומדטכניקה.

ה-EBITDA ברבעון הסתכם בכ-28 מיליון ש"ח לעומת כ- 39.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 8.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 19.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

דגשים עיקריים למגזרי הפעילות של החברה ברבעון השלישי 

אילקס - מגזר הדיאגנוסטיקה (לא כולל פעילות התוכנה)

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 116 מיליון ש"ח, קיטון של כ-5.2% לעומת כ- 122.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. נציין כי החל מהרבעון השני והשלישי של שנת 2022, מגפת הקורונה נבלמה באופן שהביא לירידה מדורגת בהכנסות מבדיקות קורונה ולסגירת המעבדה בתחילת שנת 2023. בנוסף, החל מהרבעון השלישי לשנת 2023 חל קיטון במכירות אילקס בעקבות צמצום הפצת מוצרי הולוג'יק בחלק ממדינות הסאב-סהרה. 

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ- 32.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 45 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עמד ברבעון על 28% לעומת 36.8% ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הגולמי ושיעור הרווח בתקופות אלו נובע מבלימת מגיפת הקורונה, וכן בעקבות צמצום הפצת מוצרי הולוג'יק בחלק ממדינות הסאב-סהרה.

הרווח התפעולי ברבעון (לא כולל הכנסות אחרות) הסתכם בכ-14.7 מיליון ש"ח לעומת כ-27.9 ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-EBITDA ברבעון הסתכם בכ- 20.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 34.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

מדטכניקה - מגזר ציוד רפואי 

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 102.2 מיליון ש"ח, גידול של כ- 36.8% לעומת כ- 74.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות ברבעון הנוכחי נובע בעיקר מגידול אורגני בפעילות הקפיטלית.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-21.6 מיליון ש"ח (כ- 21.1% מהכנסות המגזר), גידול של כ-26.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שהסתכם לכ- 17 מיליון ש"ח (כ- 22.8% מהכנסות המגזר). 

הרווח התפעולי (לא כולל הכנסות אחרות) הסתכם ברבעון בכ-4.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-205.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שהסתכם בכ- 1.5 מיליון ש"ח. 

ה-EBITDA ברבעון הסתכם בכ-8.2 מיליון ש"ח, גידול של כ- 32% לעומת כ- 6.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

פלייט - מגזר מכשירי הנשמה

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 4.5% לעומת כ- 2.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות ברבעון נובע בעיקר מגידול בכמויות הנמכרות הודות להתקשרות עם מפיצים חדשים, גידול במחירי המכירה ומהתחזקות בשער החליפין של הדולר מול השקל.

הרווח הגולמי ברבעון שמר על יציבות והסתכם בכ-1.2 מיליון ש"ח (כ- 38.2% מהכנסות המגזר), לעומת רווח גולמי בסך כ- 1.1 מיליון ש"ח (כ- 38.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

ההפסד התפעולי הסתכם ברבעון בכ-1.3 מיליון ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד. 

לגרף אילקס מדיקל לחצו כאן

69 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 42.74 מיליון באילקס מדיקל
קרנות נאמנות שמחזיקות את אילקס מדיקל. לרשימה המלאה
x