גילת טלקום גלובל מפרסמת את דוחותיה לרבעון ומדווחת על צפי מעבר לרווח השנה

גילת טלקום ממשיכה להציג Turn Around משמעותי בעסקיה: אסטרטגיית פעילות חדשה במהלך השנתיים האחרונות מניבה תוצאות חזקות ואופק רווחיות קרוב עוד השנה

 

 

 
Photo Josepalbert13 Dreamstime.comPhoto Josepalbert13 Dreamstime.com
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

מצורפת מצגת החברה לשוק ההון ונקודות עיקריות מהתקופה החולפת:

חיזוק צבר ההזמנות: צבר החוזים של החברה גדל משמעותית ועמד נכון למועד פרסום הדוח על כ- 28.5 מיליון דולר עד 2027.

עוברים לרווח: לאור שיפור בפעילות השוטפת וכן כתוצאה מהשפעות חד פעמיות החברה מעריכה כי תסיים את השנה ברווח [1].

תוצאות שיא בחטיבת הממשלה - הזמנות לציוד והארכת הסכמי שירותים בהיקף של 16 מיליון ש"ח במהלך תקופה של 3 החודשים האחרונים; הסכם לאספקת שירותי תקשורת לוויינית ללקוח בישראל בהיקף של כ- 39 מיליון ש"ח לתקופה של 4 שנים עם אופציות הארכה.

מימוש אסטרטגיית ה- ISP- הארכת הסכם מהותי עם מפעיל תקשורת גדול עד סוף 2025; הסכם שת"פ אסטרטגי עם טמרס טלקום עבור לקוח קמעונאי גדול מאוד - חדירה לשוק העסקים הגדולים; השקת מגוון רחב של קווי מוצרים ושירותים בעולמות הפרטיים והעסקיים – קצב הכנסות שנתי של כ- 7 מיליון דולר (הערכה).
 
[1]  תחזיות החברה המפורטות לעיל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס להכנסותיה הצפויות ויכולתה של החברה להוציא אל הפועל את תוכניותיה וכן בשים לב לשינויים בסביבה העסקית, התפתחויות במבנה השוק או שינויים המיוחסים לגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי לשנת 2022.

לגרף גילת טלקום לחצו כאן

13 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 783.8 אלפי בגילת טלקום
קרנות נאמנות שמחזיקות את גילת טלקום. לרשימה נמלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

דולפין מניות 

0.38%

52535.06

פסגות גמישה

0.26%

44041.15

דולפין גמישה

0.26%

59939.82

איילון (2C)י 30/70

0.25%

17090.17

פסגות חברות פלוס 

0.12%

86495.9

פסגות תיק השקעות 50% 

0.09%

59174.43

פסגות ספיר גמישה

0.07%

50967.39

פסגות 20/80 פלוס

0.07%

88609.15

פסגות תיק 10/90

0.05%

94922.64

פסגות ישראל 30/70

0.04%

59043.72


x