קבוצת שלמה השלימה בהצלחה הרחבת שתי סדרות אג"ח עם ביקושים של כ- 807 מיליון ש"ח ממשקיעים מוסדיים

במסגרת הגיוס החברה הרחיבה שתי סדרות אג"ח יט' (שקלית), ו-כ' (צמודות מדד), במח"מ של כ-3.5 ו-3.7 שנים, בהתאמה

 

 

 
אסי שמלצר, צילום: עזרא לויאסי שמלצר, צילום: עזרא לוי
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

חברת שלמה החזקות, מקבוצת שלמה דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח (יט’, כ’). במסגרת המכרז נרשמו ביקושים כוללים של כ-807 מיליון ש"ח, כאשר החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ-500 מיליון ש"ח. האג"ח מגובות בערבות של ש. שלמה רכב.

תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של חברת ש. שלמה רכב והחברות הבנות שלה. המחיר המכרז בסדרה יט' (השקלית)  במסגרת המכרז משקף תשואה אפקטיבית של 5.57% (כולל עמלת התחייבות מוקדמת) והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-252 מיליון ש"ח. המחיר בסדרה כ' (צמודת מדד) במסגרת המכרז משקף תשואה אפקטיבית של %3.17 (כולל עמלת התחייבות מוקדמת) והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-249 מיליון ש"ח.

סדרות יט’ ו-כ’ מדורגות ilAA על ידי S&P מעלות. 

במכרז למשקיעים מסווגים השתתפו מגוון רחב של גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי. את ההנפקה הובילו רוסאריו שירותי חיתום ו-IBI חיתום והנפקות ואיתה פעלו גופי חיתום נוספים. המכרז לציבור יתקיים בימים הקרובים.

אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה, מסר: " אנו שמחים על הביקושים הערים שנרשמו במהלך המכרז למשקיעים מסווגים ומודים למשקיעים על הבעת האמון בחברה גם בתקופה הזו. אנו סבורים שיש להמשיך בפיתוח עסקי הקבוצה וכלכלת ישראל".

השבוע פרסמה קבוצת שלמה החזקות את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2023 והציגה צמיחה בהכנסות בכל מגזרי הפעילות שגדלו בכ-6% והסתכמו בכ-1.4 מיליארד ש"ח. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-135 מיליון ש"ח. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הכנסות הקבוצה צמחו בכ-9% והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ-324 מיליון ש"ח. חטיבת הרכב והאשראי רשמה גידול של כ-4% בהכנסות הרבעון השלישי שהסתכמו בכ-1.1 מיליארד ש"ח. כמו כן, נרשם שיפור בתוצאות חברת הביטוח ברבעון השלישי - ההכנסות מפרמיות צמחו בכ-13% והחברה עברה להציג רווח של כ-22 מיליון ש"ח. 

x