היבוא נחתך בשני שליש בנובמבר

יבוא מוצרים בני קיימא – נובמבר 2023

 

 

 
Image by PublicDomainPictures from PixabayImage by PublicDomainPictures from Pixabay
 

רשות המסים בישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/12/2023

יבוא כלי רכב

בחודש נובמבר 2023 נרשם יבוא בהיקף של 9,815 כלי רכב (פרטיים) לעומת 28,028 בנובמבר 2022, ירידה של 65.0%. הירידה החדה, ככל הנראה, נובעת בחלקה הגדול ממספר סיבות שקשורות למלחמת חרבות ברזל, כגון ירידה בביקושים, עיכובים והתייקרות ההובלה ועוד. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 424 כלי רכב לעומת 614 בנובמבר 2022, ירידה של 30.9%. 

בחודשים ינואר-נובמבר 2023 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-232,106 לעומת 242,950 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 4.5%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב-4.1% בתקופה זו והגיע להיקף של – 9,456.

נתוני המגמה מצביעים על ירידה החל ממרץ 2023.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

בחודש נובמבר 2023, בהשוואה לנובמבר 2022, נרשמה ירידה ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים. במקררים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה מדיחי כלים חלה ירידה של 36.1, 33.7%, 20.1%% ו- 44.6% בהתאמה.

במצטבר בחודשים ינואר-נובמבר 2023 נמצא יבוא של מוצרי החשמל הלבנים בירידה מתונה יותר בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. יבוא של מקררים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים ירד ב- 8.8%, 5.2%, 4.6% ו- 37.5% בהתאמה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ביבוא טלוויזיות נרשמה ירידה של 41.6% בחודש נובמבר 2023 לעומת נובמבר 2022. במצטבר ישנה ירידה בשיעור של 25.3%.

בנובמבר 2023 נצפתה עליה בכמויות יבוא סיגריות בשיעור של 10.3%. כמו כן נרשמה עליה גם בהכנסות ממס קניה על יבוא סיגריות בשיעור של 14.2%. בחודשים ינואר – נובמבר 2023 ירד יבוא סיגריות ב- 0.2% לעומת התקופה המקבילה ב- 2022.

ערך יבוא טבק אחר, הכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, עלה  בנובמבר 2023 בשיעור מתון של 1.0% לעומת נובמבר 2022.

סה"כ ערך כלל היבוא בחודש נובמבר 2023 הסתכם ב – 6.4  מיליארד $, ירידה של 19.6% לעומת ערך היבוא בנובמבר 2022. במצטבר בינואר – נובמבר 2023 נרשמה ירידה של 12.4% לעומת ינואר – נובמבר 2022. הירידה מוסברת בחלקה ע"י ירידה חדה ביבוא כלי רכב, אך נמצאה ירידה בחלק ניכר ממוצרי היבוא האחרים.

נתוני מגמה מצביעים על ירידה בערך היבוא.

מנתוני אוקטובר 2023 עולה כי נרשמה ירידה בכמויות השיווק של בנזין וסולר בשיעורים של 12.8% ו- 9.5% בהתאמה.x