אחרי שאמש ירדה מעל 6%, קורנית מתקנת ועולה מעל 11% בארה"ב

קורנית דיגיטל מפרסמת את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה

 

 

 
רונן סמואל, מנכ״ל קורנית דיגיטל, צילום: כפיר זיורונן סמואל, מנכ״ל קורנית דיגיטל, צילום: כפיר זיו
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/02/2024

ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-56.6 מיליון דולר, בהתאם לתחזית שפורסמה ברבעון הקודם.

הפסד נקי (GAAP) ברבעון הרביעי בסך כ-22.9 מיליון דולר; רווח נקי (Non-GAAP) בסך כ-3.8 מיליון דולר.

ברבעון הרביעי רשמה החברה breakeven adjusted EBITDA וכן תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת.

השקה מוצלחת של מערכת ה-Apollo לטובת שימוש מסחרי בתחילת 2024.

צפי לשנת 2024 כולה לצמיחה צנועה בהכנסות, רווחיות על בסיס adjusted EBITDA ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת.

קורנית דיגיטל (נאסד"ק: KRNT), מובילה עולמית בתחום של פתרונות דיגיטליים וידידותיים לסביבה לייצור טקסטיל ואופנה על-פי דרישה, פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה.

רונן סמואל, מנכ"ל קורנית דיגיטל: "חווינו עונת שיא בריאה, עם צמיחה ב-impressions (היקף ההדפסות) בהשוואה לאשתקד וצמיחה דו ספרתית במכירות המתכלים המאופיינות בשולי רווח גבוהים. צמיחה זו, בשילוב עם שיפור ביעילות התפעולית ובהון החוזר, הובילו אותנו להגעה ל-breakeven ב-adjusted EBITDA ולתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי".

"על אף סביבת הפעילות המאתגרת ב-2023, ביצענו התקדמות משמעותית בכל הקשור בגיוון בסיס הלקוחות שלנו, ביססנו את טכנולוגיית ה-MAX כסטנדרט החדש בתעשייה, והשלמנו תוכנית בטא מוצלחת עבור ה-Apollo. כאשר אנו נכנסים לשנת 2024, בעוד אנו ממשיכים לצפות כי סביבת המאקרו תעיב על תהליכי המכירה שלנו, אנו ממוקדים במינוף מנועי הצמיחה העיקריים שלנו כדי להשיג צמיחה מתונה בהכנסות לשנה כולה. ברבעון הראשון נקטנו צעדים נוספים לארגון מחדש ולהתאמת ההוצאות התפעוליות שלנו לסביבת השוק הנוכחית. צעדים אלו מספקים לנו בסיס איתן להשגת רווחיות על בסיס adjusted EBITDA ולתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת לשנה כולה".

תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2023

סך ההכנסות לרבעון הרביעי לשנת 2023 הסתכמו ב-56.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ-63.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נבע בעיקר מהיקף מכירות נמוך יותר של מערכות. 

שיעור הרווח הגולמי (GAAP) ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם לכ-25.8% בהשוואה לכ-33.7% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי (Non-GAAP) הסתכם לכ-48.6% בהשוואה לכ-36.4% בתקופה המקבילה אשתקד.

ההוצאות התפעוליות (GAAP) לרבעון הרביעי של 2023 הסתכמו לכ-42.4 מיליון דולר בהשוואה לכ-38.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות התפעוליות (Non-GAAP) ירדו בכ-8.7% לכ-30.1 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד הנקי (GAAP) ברבעון הרביעי לשנת 2023 עמד על 22.9 מיליון דולר, או (0.48) דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי (GAAP) בסך 35.4 מיליון דולר, או (0.71) דולר למניה ברבעון הרביעי של 2022.

רווח נקי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי לשנת 2023 עמד על כ-3.8 מיליון דולר או 0.08 דולר רווח מדולל למניה, בהשוואה להפסד נקי של כ-6.6 מיליון דולר או (0.13) דולר למניה ברבעון הרביעי של 2022.

ה-Adjusted EBITDA ברבעון הרביעי 2023 היה בהיקף של 0.2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד Adjusted EBITDA של כ-6.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ה-Adjusted EBITDA לרבעון הרביעי 2023 עמד על 0.3% לעומת 9.6%- ברבעון המקביל בשנת 2022.

תוצאות שנת 2023 

סך ההכנסות לשנת 2023 הסתכמו ב-219.8 מיליון דולר, בהשוואה לכ-271.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נבע בעיקר מהיקף מכירות נמוך יותר של מערכות. 

שיעור הרווח הגולמי (GAAP) בשנת 2023 הסתכם לכ-30.5% בהשוואה לכ-35.5% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי (Non-GAAP) הסתכם לכ-38.4% בהשוואה לכ-38.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

ההוצאות התפעוליות (GAAP) לשנת 2023 הסתכמו לכ-154.5 מיליון דולר בהשוואה לכ-166.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות התפעוליות (Non-GAAP) ירדו בכ-12.3% לכ-127.7 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד הנקי (GAAP) לשנת 2023 עמד על 64.4 מיליון דולר, או (1.31) דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי (GAAP) בסך 79.1 מיליון דולר, או (1.59) דולר למניה בשנת 2022.

ההפסד הנקי (Non-GAAP) לשנת 2023 עמד על כ-20.4 מיליון דולר או (0.42) דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של כ-32.6 מיליון דולר או (0.66) דולר למניה בשנת 2022.

הפסד ה-Adjusted EBITDA בשנת 2023 היה בהיקף של 30.9 מיליון דולר, בהשוואה להפסד Adjusted EBITDA של כ-30.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ה-Adjusted EBITDA לשנת 2023 עמד על 14.0%- לעומת 11.3%- בשנת 2022.

תחזית לרבעון הראשון 2024

ביחס לרבעון הראשון 2024, החברה צופה הכנסות בטווח של 43 מיליון דולר עד 48 מיליון דולר, ושיעור Adjusted EBITDA Margin בטווח של %16- ל-26%- מההכנסות. תחזית זו להכנסות ו-Adjusted EBITDA Margin כוללת את השפעת השווי ההוגן של כתבי האופציות ברבעון. 

57 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 20.95 מיליון ב-KORNIT DIGITAL LTD
קרנות נאמנות שמחזיקות את KORNIT DIGITAL LTD. לרשימה המלאה
x